30 maart 2020

2020-03-30: Het uiteindelijke doel van het China-virus - The ultimate aim of the China virus .

Nederlands - English

NEDERLANDS:

In het spel van wereldoverheersing, terwijl de wereld afglijdt in chaos en instorting, kijkt de Chinese leiding toe. Ambtenaren van dit communistische regime kijken glimlachend naar de ineenstorting van het Westen.

Bron: Barry Shaw - ArutzaSheva7

Het China-virus is een estafette om het communistische regime te helpen wereldoverheersing te bereiken. 

De race begon in China door een combinatie van sociale en bestuurlijke mores die de wereld hebben besmet met gezondheidsproblemen en sociale en economische wanhoop. 

Dit is een dodelijke Chinese estafettewedstrijd waarin tienduizenden sterven en het beginpunt was wederom China, een land dat blijkbaar niets heeft geleerd van de SARS-uitbraak.  

Van de walgelijk onhygiënische markten voor levende dieren in Wuhan tot het meedogenloze, oneerlijke en niet meewerkende communistische regime, barstte deze pest uit en werd op de wereld losgelaten. 

We waren getuige van hoe het regime zijn eigen volk misbruikte. We zagen scènes van ambtenaren in beschermende kleding die de zieken en de vermoedelijke zieken behandelden en in wachtende vrachtwagens wierpen. Ze wilden niet dat we zagen dat hun geïnfecteerde gebouwen dichtgelast werden en ze de bewoners lieten sterven aan deze plaag of van de honger. Op sommige plaatsen perkten ze het virus in door gebouwen af te sluiten en lieten ze mensen sterven. 

Waarom zou zo'n leiderschap zich meer zorgen maken over Italiaanse of Spaanse patiënten, of over jou, dan over hun eigen volk?

Van een sociaal gezien slecht functionerende Chinese overheid werd het stokje doorgegeven naar lakse regeringen in het Westen die traag waren in het inschatten van het gevaar zodat kostbare tijd verloren ging, tijd waardoor het China-virus voet aan de grond kon krijgen. In de volgende fase explodeerde en verspreidde het zich door elk land dat blootstond aan die dreiging. Die was grotendeels te wijten aan een royaal en liberaal open grensbeleid. 

In elk land viel dit stokje in handen van de selfie-generatie wiens sociale gedrag ontaardde van een 'het draait allemaal om ons'-filosofie in een' het draait allemaal om mij’ egoïsme. Die onnadenkende en onverantwoordelijke generatie vindt zichzelf onsterfelijk. Zij zijn de dragers die de oudere generatie naar het ziekenhuis en de dood brengen.

Vanaf hier gaat het stokje verder naar gezondheidszorgsystemen die opgerekt worden tot het breekpunt, vooral in minder ontwikkelde landen. Daar na zijn de economieën aan de beurt, zowel persoonlijk als nationaal, terwijl autoriteiten wanhopig worstelen met een onzichtbare vijand, een onzichtbare Chinese vijand.

Nu horen we de gretige koeriers, de slogan-blatende echoputten van de progressieve politiek. Degenen die de desinformatiecampagne van het communistische China volgen, beschuldigen, vervloeken en bedreigen iedereen, of welk land dan ook, die het noemen wat het is: het China-virus of het Wuhan-virus. Degenen die de waarheid vertellen, worden gestigmatiseerd als enigszins 'racistisch' of 'xenofoob'. Je kunt het beter een codenaam geven of iets anoniems, zoals corona. 

Dus laat mij deze mensen vertellen waarom dit een Chinees virus is. 

 • Half november wist de Chinese regering hiervan. Het nadert nu eind maart en ze hebben het nog steeds niet opgebiecht. 
 • Een Chinese wetenschapper identificeerde het virus in november, maar het Chinese regime gaf zijn laboratorium opdracht de monsters te vernietigen en het nieuws te onderdrukken. Hij stierf natuurlijk. 
 • Ondanks dat zij bekend waren met het virus, lieten de Chinese autoriteiten hun miljoenen burgers naar bestemmingen over de hele wereld vliegen, waardoor ze het virus wereldwijd verspreidden. 
 • In december arresteerde de Chinese politie mensen, die waarschuwden tegen het uitbreken van het virus, voor het verspreiden van 'geruchten'. 
 • In die maand organiseerde Wuhan een massaal banket dat werd bijgewoond door 40.000 bezoekers in een poging in het Guinness Book of Records te komen voor de drukstbezochte maaltijd ooit. 
 • In plaats van te sluiten, gaf Wuhan begin januari 200.000 gratis kaartjes uit aan mensen om festivalactiviteiten bij te wonen vanwege het ‘maannieuwjaar’.
 • Om het nieuwe maanjaar te vieren, maakten de Chinezen naar schatting veertig miljard reizen, zowel in China als in het buitenland. Als de regering waarschuwingen had afgegeven, zouden vele miljoenen niet op reis zijn gegaan. Maar de regering zweeg. 
 • In januari loog de Chinese regering tegen de Wereldgezondheidsorganisatie dat het virus niet van mens op mens kon worden overgedragen.
 • Volgens een rapport van de New York Times vertelde in die maand Wang Guangfa, een officiële ademhalingsdeskundige, aan de Chinese centrale televisie dat de Wuhan-longontsteking "onder controle" was en meestal "een milde aandoening" was. Nog geen twee weken later werd Guangfa tijdens een bezoek aan Wuhan ziek door het nieuwe virus.

In het NYT-artikel zei Xu Zhiyuan, een journalist en criticus van het Chinese regime: “Ik dacht dat het SARS-virus van 2003 China zou dwingen zijn bestuursmodel te heroverwegen. Ik was naïef. Het systeem is succesvol omdat het integere mensen, geloofwaardige instellingen, en een samenleving die in staat is om haar eigen verhalen te vertellen vernietigde. Wat overblijft is arrogante macht, een hoop rommelige informatie en boze fragiele, geïsoleerde individuen.”

Toen de Trump-regering aanbood om wetenschappers naar China te sturen om de viruscrisis te onderzoeken en op te lossen, weigerde China hun aanbod. Vervolgens begonnen ze op 2 februari, in plaats van te erkennen dat het virus bij hen begon, hun tegen-campagne met de belachelijke bewering dat het Amerikaanse leger de epidemie naar Wuhan had gebracht. Het sms-bericht van Lijian Zhao eindigde, "de VS zijn ons een verklaring verschuldigd."

Het is de Chinese communistische regering die de wereld een verontschuldiging verschuldigd is. Maar ze zullen zich niet verontschuldigen. Het zit niet in hun aard. 

Chinese, door de staat gecontroleerde, media dreigden dat China de noodzakelijke medische voorraden aan de VS zou onthouden als de pandemie Amerika zou treffen. 

De Chinese autoriteiten begonnen met hun propaganda-operatie om het woord "China" te verwijderen van alles wat met het virus te maken had. Volgzame Amerikaanse media en progressieve taalkundigen begonnen iedereen die de waarheid vertelde ervan te beschuldigen "racisten" en “xenofoben” te zijn, waardoor ze de Kapo's en nuttige idioten van het Chinese communistische regime in Beijing werden. 

Het werd nooit als racistisch beschouwd om griep Spaans of Duits te noemen, maar nu het door een kwaadaardig communistisch regime wordt veroorzaakt wordt het opeens racistisch. Er is voldoende bewijs om hun schuld van de wereldwijde verspreiding van het dodelijke virus te bewijzen. In plaats daarvan geven de progressieven China de vrije hand en bekritiseren zij degenen die de waarheid vertellen. En dit door mensen die beweren voor de planeet te zorgen.

Het gaat hier niet om een naam. Het gaat om de onaanvaardbare praktijken en bestuurssysteem van het Chinese regime.

In het spel van wereldoverheersing, terwijl de wereld afglijdt naar chaos en instorting, kijkt de Chinese leiding toe. Ambtenaren van dit communistische regime kijken glimlachend naar de ineenstorting van het Westen. 

Hun motto is "Wat mijn vijand verzwakt, sterkt mij" en die ambitie speelt zich voor onze ogen af. Dus wat geeft het als tienduizenden van hun eigen mensen daarbij sterven? Het is een kleine prijs voor hen om te betalen voor de glorie van de rode vlag van China die de wereld domineert. 

China heeft de wereld verpest. Ze vertonen geen tekenen van spijt. Ze willen profiteren van de zwakte en chaos door aan de wereld zoveel mogelijk van deze door China veroorzaakte crisis door te geven. Als een land bezwaar maakt of China de schuld geeft voor deze malaise, worden ze bedreigd door het niet leveren van essentiële goederen die in China zijn gemaakt. Er zijn landen die hun ziel hebben verkocht én hun onafhankelijke productie aan het communistische regime in ruil voor goedkope goederen. 

Dit is dan China, 's werelds grootste en constante vervuiler. 

In plaats van een knieval te maken voor het regime in Peking, moet de wereld zich verenigen en hen verantwoordelijk houden voordat de Rode Vlag opnieuw een pandemie ontketent bij de overlevenden van dit China-virus. 

De Verenigde Staten hebben de wereld in beweging gezet door een wetsvoorstel aan te nemen dat de productie van vitale farmaceutische producten terug naar Amerika brengt. Andere landen moeten volgen.

De openingsparagraaf van de Amerikaanse wet zegt het heel duidelijk: 

"De Chinese Communistische Partij dreigde Amerika de toegang tot vitale medicijnen te ontzeggen tijdens een pandemie veroorzaakt door haar eigen falen."

Het is tijd voor de rest van de wereld om wakker te worden en niet meer verplicht te worden zich tot China te wenden voor goedkope schoenen en essentiële medicijnen. Want, zoals we hebben gezien, zullen ze waarschijnlijk op het meest kritieke moment de stekker eruit trekken.

Maar het gevaarlijkste virus van China is dat het zichzelf uitzaait binnen het Amerikaanse politieke systeem door middel van de ambitie van één partij, de radicale Democraten. We zien het terug in de ambities van Sanders, Warren en The Squad onder leiding van AOC, om er maar een paar te noemen. We zien ook dat Pelosi en Schumer, Schiff en Nadler het niet naleven. 

De Chinezen beheersen de gedachten en het leven van elke Chinese man, vrouw en kind. Die hebben niet de vrijheid om vrij te denken. Alternatief denken wordt op brute wijze afgestraft. We zien dat dit zich tegenwoordig ook afspeelt op Amerikaanse campussen. Alternatief denken wordt niet getolereerd. Het wordt onderdrukt door indoctrinatie. Net zoals oude geschiedenis op de campus en scholen wordt verworpen ten gunste van vervangend revisionisme dat Amerika vanaf het begin afbeeldt als racistisch. Oude beelden van figuren die niet aansluiten bij hun ideologie worden afgebroken.

Dit is Amerika dat vandaag China kopieert waar geen standbeelden zijn van leiders buiten Mao.  

In China is er door de overheid gecontroleerde vrijheid, wat helemaal geen vrijheid is. Het leven, de gedachten, de vrijheden van elk Chinees persoon worden beheerst door het regime in Peking. 

In Amerika wil de nieuwe Democratische Ideologie je gezondheidssysteem beheersen, ze willen je vrijheid, je wapens, je religie wegnemen. In China mag niemand een wapen bezitten. Zo kunnen ze je zonder weerstand uit je huis slepen en je laten verdwijnen. 

In China nemen ze je religie weg. In Amerika willen ze religieuze symbolen uit openbare gebouwen verwijderen. 

In China beheersen ze de voortplantingsorganen van een vrouw. Ze bepalen hoeveel kinderen een gezin mag hebben. In Amerika betalen sommige staten voor gratis abortus, zelfs tot het punt dat ze baby's na de geboorte doden. Kindermoord vermomd als een zaak van vrouwenrechten. 

Het Chinese eenkindbeleid ziet er in vergelijking menselijker uit.

Het Chinese virus leeft en ontkiemt in de Amerikaanse politiek door een partij die elk element van vrijheid van een individu wil beheersen: wat ze denken, hoe ze leven, hoe ze zich voelen, waar ze werken, hoe ze reizen, wat ze eten.

Het is er dit jaar bijna in geslaagd de controle over het systeem over te nemen. Ze faalden, maar het Chinese politieke virus ontkiemt nog steeds. Ongeacht het resultaat van de verkiezingen van 2020, de kiem binnen de Democratische Partij zal zich blijven uitzaaien om nieuwe gezichten voort te brengen ter vervanging van de oude, vermoeide politici. Het zal zijn invloed verspreiden binnen de partij tegen ieder die zich verzet tegen iedereen die de controle over de regering heeft, totdat ze in 2024 tevoorschijn zullen komen om de controle over het land te krijgen door de groeiende stemmen van de huidige gehersenspoelde jeugd en hun diversiteitspolitiek.

Dit zal veranderen in een intolerant beleid door de geïndoctrineerde afgestudeerden die de controle beginnen te krijgen over de lokale overheid, justitie, onderwijssystemen en het toekomstgerichte denken via de media. Het zal zowel het Huis als de Senaat voor zich winnen, waardoor een systeem met twee partijen, en dus de Republikeinse Partij, niet relevant is. Ze zullen iedereen beschuldigen die ze niet willen tolereren. Ze zullen bepalen hoe mensen leven, wat ze kunnen eten, hoeveel kinderen ze kunnen hebben, hoe ze kunnen reizen, waar ze zullen werken, hoeveel geld ze kunnen ontvangen. 

Dat is het China-virus dat zich in de Amerikaanse politiek nestelt. Het zal in de pas lopen met het communistische regime in het oosten en samen zullen ze de wereld beheersen. 

Het huidige Chinese virus dat mensen ziek maakt, kan worden genezen met een vaccin en antivirale middelen. 

Maar het uiteindelijke doel van het ideologische China-virus is de overname van politieke systemen, te beginnen met Amerika.  

Wees gewaarschuwd! Zo neemt het China-virus de wereld over.  

Barry Shaw, Israel Institute for Strategic Studies.

De schrijver is Senior Associate for Public Diplomacy bij het Israeli Institute for Strategic Studies. Hij is ook de auteur van 'Fighting Hamas, BDS and Antisemitism'.

"De progressieven geven China een vrije doorgang en bekritiseren degenen die de waarheid spreken. En dit door mensen die beweren voor de planeet te zorgen."

"In plaats van een knieval te maken voor het regime in Peking, moet de wereld zich verenigen en hen verantwoordelijk houden voordat de Rode Vlag weer een nieuwe pandemie oproept bij de overlevenden van dit China-virus."
*****************************
ENGLISH:

In the game of world domination, as the world descends into chaos and breakdown, the Chinese leadership looks on. Officials of this Communist regime look smilingly at the meltdown of the West. 

Source: Barry Shaw - ArutzaSheva7

The China virus is a relay race to help the Communist regime achieve world domination. 

The race began in China by a combination of social and governmental mores that have infected the world with health, social and economic despair. 

This is a deadly Chinese relay race in which tens of thousands are dying, and the starting point was, once again, China, a country that apparently learned nothing from the SARS outbreak.  

From the disgustingly unhygienic live animal markets of Wuhan to the brutal, dishonest and uncooperative Communist regime, the plague burst off its starting blocks and was unleashed onto the world. 

We witnessed how the regime abused its own people. We saw scenes of officials in protective clothing manhandle the sick and the suspected sick and throw them into waiting vans. They didn’t want us to see them welding residents into their infected buildings to die of the plague or starvation. In places, they confined the virus to sealed buildings and let people die. 

Why should such a leadership have more concern for Italians or Spanish sufferers, or you, than their own people?

From social and governmental Chinese malfunction the baton passed to lax governments in the West who dragged their feet, were slow to evaluate the danger losing valuable time, time that allowed the China virus to gain a foothold. The next stage saw it exploding and spreading throughout each country laid bare to the threat due, in large part, to generous and liberal open border policies. 

In each country this baton fell into the hands of the selfie generation whose social behavior degenerated from an “it’s all about us” philosophy to an “it’s all about me” selfishness. Irresponsibility reigned in the thoughtless generation that consider themselves immortal.  These are the carriers that drive the older generation to hospital and to death.

From here the baton is seen in the collapse of health systems stretched to breaking point, particularly in less developed nations, and to economies, both personal and national, as authorities desperately try to grapple with an unseen enemy, an unseen Chinese enemy.

Now we hear the eager runners, the slogan-bleating echo chamber of progressive politics. The ones who follow Communist China’s disinformation campaign, blaming, cursing and threatening anyone, or any country, who call it for what it is – the China virus, or the Wuhan virus. Those that tell the truth are stigmatized as somehow “racist” or “xenophobic.” Better to call it by a code name or something anonymous, like corona. 

So, for these folk, let me count the ways this is a Chinese virus. 

 • The Chinese Government knew about it back in mid-November. It is now approaching the end of March and they still haven’t owned up to it. 
 • One Chinese scientist identified the virus in November, but the Chinese regime ordered his lab to destroy the samples and suppress the news. He died, of course. 
 • Despite the knowledge of the virus, Chinese authorities permitted their citizens to fly in their millions to destinations around the world, thereby carrying the virus globally. 
 • In December, the Chinese police arrested people who warned about the outbreak of the virus for spreading “rumors.” 
 • In that month, Wuhan hosted a mass banquet attended by 40,000 visitors in an attempt to break the Guinness Book of Records for the most attended meal. 
 • Rather than close down, Wuhan issued 200,000 free tickets to people to attend festival activities during the Lunar New Year in early January.
 • To celebrate the Lunar New Year, the Chinese took an estimated forty billion trips combined both in China and abroad. Had the government issued warnings many millions may not have travelled. But the government was silent. 
 • In January, the Chinese Government lied to the World Health Organization by telling them that the virus could not be transmitted from human to human.
 • In that month, Wang Guangfa, an official respiratory expert, told China Central television that the Wuhan pneumonia was “under control” and was mostly “a mild condition,” according to a New York Times report. Less than two weeks later, Guangfa came down sick with the new virus contracted during a visit to Wuhan.

In the NYT article, Xu Zhiyuan, a journalist and critic of the Chinese regime said, “I thought the SARS virus of 2003 would force China to rethink its governance model. I was naïve. The system is successful in that it destroyed the people with integrity, the institutions with credibility, and a society capable of narrating its own stories. What is left is arrogant power, a bunch of messy information and angry fragile, isolated and angry individuals.”

When the Trump Administration offered to send scientists to China to investigate and solve the virus crisis China refused their offer.  Then, on February 2, rather than own up to the virus, they began their counter disinformation campaign with the ridiculous claim that the US army brought the epidemic to Wuhan. The text message from Lijian Zhao ended, “the US owe us an explanation.”

It is the Chinese Communist Government that owes the world an apology. But they won’t apologize. It is not in their nature. 

Chinese State-controlled media threatened that China would withhold vitally needed medical supplies to the US as the pandemic hit America. 

The Chinese authorities began their propaganda operation to remove the word “China” from anything associated with the virus, and a compliant US media together with the progressive linguists began to accuse anyone telling the truth of being “racists” and xenophobes,” thereby becoming the Kapos and useful idiots of the Chinese Communist regime in Beijing. 

It was never considered racist to call flu Spanish or German, but it has become so when it is generated by a malign Communist regime. With ample evidence to prove their guilt in the global spread of the deadly virus, the progressives give China a free pass while criticizing those that tell the truth. And this by people who profess to care for the planet.

This is not about a name. It is about calling out the Chinese regime for their unacceptable practices and system of governance. 

In the game of world domination, as the world descends into chaos and breakdown, the Chinese leadership looks on. Officials of this Communist regime look smilingly at the meltdown of the West. 

They operate by the motto “What weakens my enemy strengthens me” and their ambition is playing out before our eyes. So what if tens of thousands of their own people die in the process. It is a small price for them to pay for the glory of the Red flag of China dominating the world. 

China has ruined the world. They show no sign that they regret their guilt. They intend to benefit from the weakness and chaos by selling the world what it needs from this China-generated crisis.  If any country objects, or calls out China for their malaise, they are threatened by non-supply of essential goods made in China to countries who have sold their soul and their manufacturing independence to the Communist regime in return for cheap goods. 

This then is China, the world’s biggest and constant polluter. 

Instead of kowtowing to the Beijing regime, the world must rally together and hold them accountable before the Red Flag unfurls yet another pandemic upon the survivors of this China Virus.

The United States has set the world in motion by unveiling a bill that would bring the manufacturing of vital pharmaceutical products back to America. Other nations must follow.

The US bills opening paragraph says it all. 

“The Chinese Communist Party threatened to cut of America’s access to vital drugs in the midst of a pandemic caused by its own failures.”

It is time for the rest of the world to wake up and stop being beholden to China for cheap shoes and essential drugs. For, as we have seen, they are likely to pull the plug at the most critical moment.

But the most dangerous China virus is metastasizing within the American political system with the one-party ambition of radical Democrats. We can see it in the ambitions of Sanders, Warren and The Squad led by AOC, to name a few. We see it in the non-compliance of Pelosi and Schumer, Schiff and Nadler. 

The Chinese control the thoughts and the lives of every Chinese man, woman and child. They do not have the liberty to think freely. Alternative thought is brutally put down. We see this played out on American campuses today. Alternative thought is not tolerated. It is suppressed by indoctrination. Just as old history is rejected on campus and schools in favor of replacement revisionism that portrays America as racist since its inception. Old statues of figures that do not comply with their ideology are torn down.

This is America today copying China where there are no statues of leaders beyond Mao.  

In China, there is government controlled freedom, which is no freedom at all. The life, the thoughts, the freedoms of very Chinese person are controlled by the Beijing regime. 

In America, the new Democratic ideology wants to control your health system, they want to take away your freedom, your guns, your religion. In China, nobody is allowed to own a gun. That’s how they can drag you out of your house without resistance and make you disappear. 

In China they take away your religion. In America they want to remove religious symbols from public buildings. 

In China, they control a woman’s reproductive organs. They dictate how many children a family may have. In America, some states pay for free abortions even to the point of killing babies after birth. Infanticide cloaked as a women’s rights issue. 

China’s one-child policy looks more humane by comparison.

The China virus is alive and germinating in American politics with a party that wants to control every element of an individual’s liberty from what they think, how they live, how they feel, where they work, how they travel, what they eat.

It almost succeeded in taking control of the system this year. They failed, but the China political virus still germinates. No matter the outcome of the 2020 election, the germ within the Democratic Party will continue to metastasize producing new faces to replace the old tired politicians.  It will spread its influence within the party resisting whoever is in control of government until, in 2024, they will emerge to gain control of the country by the growing votes of today’s brainwashed youth and their diversity politics.

This will  morph into intolerant policy with the indoctrinated graduates who are beginning to take control of local government, justice, education systems, and future thought through the media. It will win both the House and Senate, making a two party system, and therefore the Republican Party, irrelevant. They will impeach anyone they cannot tolerate. They will control how people live, what they can eat, how many kids they can have, how they can travel, where they will work, how much money they may receive. 

That is the China virus burrowing away within the American body politics. It will be in lockstep with the Communist regime in the east, and together they will control the world. 

The current China virus that is making people sick can be cured with a vaccine and anti-viral drugs. 

But the ultimate aim of the ideological China virus is the takeover of political systems starting with America.  

Be warned! This is how the China virus takes over the world.

Barry Shaw, Israel Institute for Strategic Studies.

The writer is the Senior Associate for Public Diplomacy at the Israeli Institute for Strategic Studies. He is also the author of ‘Fighting Hamas, BDS and Anti-Semitism.

"The progressives give China a free pass while criticizing those that tell the truth. And this by people who profess to care for the planet."
Instead of kowtowing to the Beijing regime, the world must rally together and hold them accountable before the Red Flag unfurls yet another pandemic upon the survivors of this China Virus.