02-02-2022: Een geschiedenis van de Messiasbelijdende Joden in Israël, deel 2 – De eerste protestantse zendeling in Jeruzalem: – 1818 tot 1821 – A history of Messianic Jews in Israel, Part 2 – The first Protestant missionary in Jerusalem: – 1818 to 1821

– De eerste protestantse zendeling die in Jeruzalem aankwam was Cristoph Burckhardt, in mei 1818. Hij was een Zwitserse geestelijke, en hij bleef minder dan tien dagen terwijl hij bijbels verkocht en uitdeelde.
– The first protestant missionary who arrived in Jerusalem was Cristoph Burckhardt, in May 1818. He was a Swiss Clergyman, and he stayed for less than ten days while he sold and distributed bibles.

Lees verder

01-02-2022: Een geschiedenis van Messiaanse Joden in Israël, Deel 1 – A history of Messianic Jews in Israel, Part 1

– In deze serie zal ik proberen de geschiedenis van de Messiasbelijdende Joden in Israël vanaf 1818 te beschrijven. De eerste protestantse missionaris arriveerde in 1818, en zij bleven arriveren en plaatselijke kerken stichten……..
– In this first article, I will start with a general overview, and from the next one we will go into detail. In 1818, the first protestant missionary arrived. In 1822…….

Lees verder

2022-01-20: TRAILER: Holocaust documentaire toont vier kinderen die overleefden en nu in Florida wonen – Holocaust documentary features four stories of European child survivors now living in Florida.

– De Duitser vroeg Karl en haar neef of ze een snoepje wilden. Haar nichtje was sneller; hij nam haar op zijn schoot, overhandigde haar met één hand een stuk chocolade, haalde in zijn andere hand zijn pistool tevoorschijn en deed iets onverklaarbaars.
– The German asked Karl and her cousin if they wanted a piece of candy. Her cousin was quicker; he sat her on his lap, handed her a piece of chocolate with one hand, took his gun out in his other hand and did something inexplicable.

Lees verder

2021-12-31: Caroline Glick over de escalerende internationale oorlog tegen Israël – Caroline Glick on the escalating international war on Israel

– Tijdens de Algemene Vergadering van de VN vorige week stemde een grote meerderheid van de aangesloten landen voor het rijkelijk financieren van een permanente inquisitie tegen de Joodse staat.
– At the UN General Assembly last week, a large majority of member nations voted to lavishly fund a permanent inquisition against the Jewish state.

Lees verder

2021-12-29: Heel Israël zal worden gered – het plan van God uit Romeinen 11 begrijpen – All Israel Will be Saved – Understanding God in Romans 11

-Gedurende het grootste deel van de kerkgeschiedenis geloofde een groot deel van de kerk dat we afstand moesten nemen van Israël en Gods plan voor het Joodse volk, dat heel Israël gered zal worden. 
– For most of Church history, a large part of the Church believed that we were moving away from Israel and God’s plan for the Jewish people—that all Israel will be saved.

Lees verder

2021-12-02: Turkije, verder afdrijvend in de Russische invloedssfeer –

– Turkije is een belangrijke Russische bondgenoot aan het worden, en geen NAVO-bondgenoot, waarvan de ongeregelde milities in Syrië de jihadistische overblijfselen van Daesh (Islamitische Staat) Bovendien zouden Ankara en Moskou praten over Russische knowhow en de bouw van nog twee kerncentrales voor Turkije, naast een kernreactor van 10 miljard dollar die al wordt gebouwd aan de Turkse Middellandse-Zeekust.

Lees verder

2021-11-23: Het bezoek van een Holocaustoverlevende aan haar ouderlijk huis voert haar terug naar het verleden – A Holocaust survivor’s visit to her childhood home transports her to the past

– Voorafgaand aan de 83e verjaardag van Kristalnacht, bezocht Eve Kugler, 90, haar geboorteplaats Halle, Duitsland, en herinnert zich de gruwelijke periode die ertoe leidde dat haar familie vluchtte voor hun leven.
– Ahead of the 83rd anniversary of Kristallnacht, Eve Kugler, 90, visited her hometown of Halle, Germany, and recalls the horrifying period that led to her family fleeing for their lives.

Lees verder

2021-11-10: Sanhedrin begint olie te bereiden om koning messias/kohen gadol te zalven – Sanhedrin begins to prepare oil to anoint king messiah/kohen gadol

– Het is uitdrukkelijk verboden door de Bijbel om de olie opnieuw te maken voor enig ander doel, op straffe van ‘kareth’, de zwaarste straf die in de Bijbel wordt beschreven. 
– It is expressly forbidden by the Bible to recreate the oil for any other purpose, punishable by kareth, the most severe punishment described in the Bible.

Lees verder

2021-11-09: Een bedoeïenvrouw borduurt haar erfgoed op borden – The Bedouin embroidering her heritage onto plates

– Toen Zenab Grabia een klein meisje was, kende ze geen vrouwelijke keramiekkunstenaars in haar gemeenschap. Dankzij haar hebben jonge vrouwen uit de Bedoeïenengemeenschap nu een succesvol rolmodel in dit ambacht.
– When Zenab Grabia was a little girl, she didn’t know any female ceramic artists in her community. Thanks to her, nowadays young women from the Bedouin community have a successful role model in this craft.

Lees verder

2021-11-03: Zal hyperinflatie die de VS treft een voorbode zijn van de messias? – Will hyperinflation hitting the us presage the messiah?

– Twitter-CEO Jack Dorsey zorgde voor schokkend nieuws toen hij vrijdag een sombere voorspelling voor de Amerikaanse economie tweette :  “Hyperinflatie gaat alles veranderen”, merkte hij op, eraan toevoegend dat “het gebeurt al”.
– Twitter CEO Jack Dorsey created shock waves when he tweeted out on Friday a dire prediction for the US economy: “Hyperinflation is going to change everything,” he commented, adding that “it’s happening.”

Lees verder

2021-11-02: Een Mezoeza bij elke deur – A Mezuzah on every door.

– Mijn vrienden “J” zijn niet Joods. Het zijn christenen die zoveel van Israël en het Joodse volk houden dat ik ze een geschenk wilde geven dat niet alleen uit Israël kwam en duidelijk Joods was, maar ook iets dat herkenbaar en betekenisvol is.
– My friend “J” is not Jewish. They are Christians who love Israel and the Jewish people so much that I wanted to get them a gift that was not only from Israel and distinctly Jewish, but also something that’s relatable and meaningful.

Lees verder

2021-11-01: Wat nu voor de Dode Zee? ******* What next for the Dead Sea?

– Dit unieke zoutmeer krimpt in een alarmerend tempo. Kan het overleven? Experts leggen de problemen uit en stellen oplossingen voor die dit natuurwonder voort kunnen laten bestaan.
– This unique salt lake is shrinking at an alarming rate. Can it survive? Experts explain the problems and proposed solutions that could keep this natural wonder alive.

Lees verder

Volg ons / Follow us

Subscribe

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...