NEDERLANDS + ENGLISH
Het gezicht van het Midden-Oosten verandert bijna dagelijks. Dit geldt ook voor zowel West- als Noord-Europa. In deze wereldwijde update over de recente veranderingen in de islamitische wereld, brengt Avi Lipkin, KHouse’s Joodse bron voor perspectief, helderheid in de gecompliceerde geopolitieke gebeurtenissen waarmee de wereld vandaag wordt geconfronteerd…

ENGLISH:
The face of the Middle East is changing almost on a daily basis. This is true also of both western and northern Europe. In this global update on the recent changes in the Islamic world, Avi Lipkin, KHouse’s Jewish source for perspective, brings clarity to the complicated geopolitical events that face the world today..