Verwijderen van een moderne betonnen vloer om grondwatervochtigheid te verminderen bij de Ishtar Poort, 2013
(Foto: World Monuments Fund)

Nederlands + English

Sceptici en cynici in overvloed, maar er zijn steeds meer aanwijzingen dat de Iraakse regering serieus is over de wederopbouw van dit oude wereldwonder

Door Allisrael News – Allarab News – Joel C. Rosenberg | February 11, 2022

Een fascinerend verhaal wordt geschreven in het verschuivende zand van Arabië.
Een verhaal dat atheïsten en agnostici zal verwarren.
En dat Joden en Christenen in vervoering zou moeten brengen.
Toch besteden weinigen er aandacht aan.

In 2006 schreef ik mijn eerste non-fictie boek, “Epicenter”, waarin ik uitlegde dat volgens Bijbelse profetie, de oude en lang vergeten stad Babylon op een dag letterlijk herbouwd zal worden.

Ik legde ook uit dat de eens zo machtige natie Babylon – het land dat wij nu Irak noemen – op een dag zal oprijzen om de meest rijke en machtige natie ter wereld te worden, volgens profeten en apostelen uit het Oude en Nieuwe Testament.

Weinigen geloofden me in die tijd. Nog minder konden het wat schelen.

Maar de dingen veranderen en het is tijd voor een update.

SCEPTICI EN CYNICI IN OVERVLOED

Ik moet van tevoren erkennen dat degenen die de leer van de Bijbel verwerpen het begrijpelijkerwijs moeilijk vinden om zich een periode van vrede en voorspoed voor te stellen in Irak.

Zij hebben zeker lang moeite gehad met de wederopbouw van de oude Iraakse stad Babylon voor te stellen, tenminste op de schaal die wordt beschreven in de “Left Behind” romans over de eindtijd (geschreven door de evangelischen Tim LaHaye en Jerry Jenkins, en waarvan in de jaren negentig meer dan 60 miljoen boeken zijn verkocht), of een van mijn romans of non-fictie boeken.

Kevin Phillips, bestsellerauteur en voormalig republikeins strateeg, was een van die sceptici.

“Het boze Babylon, de antithese van Jeruzalem, de goede stad, gaf in de jaren negentig aanleiding tot eigen literatuur, en [Tim] LaHaye’s tientallen miljoenen lezers prezen zijn serie als het tot ‘leven laten komen’ van de Bijbel en zijn vermeende voorspellingen,” sneerde Phillips in zijn eigen boek uit 2006, American Theocracy, waarin hij de spot dreef met “profetie gelovigen” die de bijbelse visie accepteren dat Babylon op een dag werkelijk herbouwd zal worden “op haar oude ruïnes.”

Ik heb zeker begrip voor dergelijke opvattingen, maar ik ben het er volstrekt niet mee eens.

Langzaam maar zeker zien we de Bijbelse profetieën over Babylon werkelijkheid worden.

Het is waar, noch de stad, noch het land zijn wat zij eens zullen zijn.

Wat mij echter fascineert is dat Iraakse topambtenaren vastbesloten zijn beide te herbouwen, ook al geloven zij als moslims niet in de Bijbel, of weten zij niet veel over de profetieën die daarin staan.

Toen ik onderzoek deed voor “Epicenter”, interviewde ik de toenmalige Iraakse minister van Financiën Ali Abdul Ameer Allawi.

Hij vertelde me dat hij absoluut hield van het idee om Babylon te herbouwen.

“Cultureel, religieus, archeologisch en bijbels toerisme is een grote kans voor Irak,” vertelde hij me.

“Ik denk dat de wederopbouw van Babylon een prachtig idee is, zolang het maar niet ten koste gaat van de oudheden zelf.”

Hij voegde er zelfs aan toe dat “een themapark” dat in de buurt van Babylon wordt gebouwd om meer toeristen te trekken een goed idee zou zijn, “zolang het maar buiten Babylon gebeurt, weg van de archeologische vindplaatsen.”

Toch, sinds de publicatie van “Epicenter” zestien jaar geleden, lijken de sceptici en cynici zeker de overhand te hebben.

Irak is een hopeloos geval.

Oorlog. Terroristische opstanden. ISIS-geleide genocide. Afbrokkelende infrastructuur. Grote armoede. En dit zijn nog maar een paar van de talloze problemen van het land.

Geen wonder dat zoveel Irakezen naar andere Arabische landen, naar Europa en zelfs naar de Verenigde Staten zijn gevlucht, als ze konden.

En alsof dat nog niet erg genoeg was, hebben de recordlage olieprijzen van de afgelopen jaren – tot 20 dollar per vat in 2020 – elke kans op een echt en duurzaam herstel ernstig belemmerd.

“De afgelopen tien jaar waren de olie-inkomsten goed voor meer dan 99% van de export van [Irak], 85% van de overheidsbegroting en 42% van het BBP,” merkt de Wereldbank op.

De vreselijk lage olie-inkomsten – samen met de COVID-gerelateerde vergrendelingen en reisbeperkingen – hebben de economische groei dus afgezwakt en de werkloosheid doen stijgen.

ER WAAIT EEN ANDERE WIND

Plotseling zien we echter een verandering in de wind, maar weinig mensen hebben dat opgemerkt.

Nu de oorlog en de opstanden eindelijk voorbij zijn en het ISIS-kalifaat is vernietigd, is Irak zich eindelijk aan het omkeren.

Met 148 miljard vaten bewezen oliereserves, is Irak nu de 5e grootste olieproducent ter wereld.

En de olieprijzen rijzen de pan uit, met deze maand voor het eerst sinds 2014 een prijs van 90 dollar per vat.

Als de trend doorzet en de veiligheid blijft verbeteren, zal Irak overspoeld worden met oliedollars. De groei zal sterk toenemen. De werkloosheid zal sterk dalen. En Irak zal veel aantrekkelijker worden voor investeerders en zelfs voor toeristen.

Iraakse ambtenaren hopen nu terug te keren naar de ambitieuze bouw- en investeringsplannen die ze al snel na de bevrijding van het land van Saddam Hoessein in het voorjaar van 2003 hoopten uit te voeren, en de wederopbouw van Babylon is een van hun meest intrigerende prioriteiten.

Het hoofd van de Pruisische Stichting Cultureel Erfgoed, Hermann Parzinger (L) praat met de Japanse kroonprins Naruhito terwijl ze de Ishtar Poort bekijken tijdens een rondleiding door het Pergamon Museum in Berlijn, 24 juni 2011. (Foto: REUTERS/Thomas Peter)

ZAL BABYLON ECHT HERRIJZEN?

Babylon was ooit de rijkste en machtigste stad ter wereld – inderdaad, een wereldwonder uit de oudheid – maar in 539 v.Chr. werd het rijk van Babylon verslagen door de Perzische vorst Cyrus de Grote.

Later werd het Perzische rijk verslagen door Alexander de Grote en heersten de Grieken over de aarde. Toen kwamen de Romeinen.

Onderweg verlegden de handelsroutes in het Midden-Oosten zich, en Babylon en zijn glorieuze geschiedenis werden verwaarloosd en vergeten.

Aan het eind van de jaren zeventig en het begin van de jaren tachtig gaf Saddam Hoessein zijn archeologen en ingenieurs echter opdracht te beginnen met de opgravingen en de wederopbouw van de stad waar ooit de gevreesde koning Nebukadnezar woonde, die in zijn tijd het grootste deel van de wereld veroverde, Jeruzalem veroverde, de natie Juda verwoestte en de overgrote meerderheid van de joden in de wereld in die tijd tot slaaf maakte.

Zij begonnen inderdaad met de wederopbouw van de beroemde Ishtar-poorten en de muren van de stad.

Tijdens de acht jaar durende oorlog tussen Irak en Iran kwamen al deze werkzaamheden echter tot stilstand.
Verbetering van de presentatie van het standbeeld van de Leeuw van Babylon, 2015
(Foto: World Monuments Fund)

HET NIEUWE BABYLON “EEN SHOWCASE” MAKEN VAN HET NIEUWE IRAK

Sinds de bevrijding van Irak in 2003 is er echter veel gebeurd.

Op 18 april 2006 berichtte de New York Times in een voorpaginaverhaal dat “Babylon, de lemen bakstenen stad met de miljoen dollar naam, de prijs van de oorlog heeft betaald. Het is geplunderd, verwoest, gesloopt, geplaveid, verwaarloosd en ruw bewoond. . . . Maar de Iraakse leiders en ambtenaren van de Verenigde Naties geven het niet op. Ze werken hard aan de restauratie van Babylon, de thuisbasis van een van de zeven wereldwonderen, en maken er een cultureel centrum en mogelijk zelfs een Iraaks themapark van.”

“De Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur pompt miljoenen dollars in de bescherming en restauratie van Babylon en een handvol andere oude ruïnes in Irak,” merkte correspondent Jeffrey Gettleman op. “UNESCO heeft zelfs een chique brochure gedrukt, met Babylon als de belangrijkste bestemming, om uit te delen aan rijke donateurs.”

“Cultureel toerisme zou de tweede grootste industrie van Irak kunnen worden, na olie,” zei Philippe Delanghe, een ambtenaar van de Verenigde Naties die helpt bij het project.

“Op een dag zullen miljoenen mensen Babylon bezoeken,” zei Donny George, hoofd van Irak’s raad van oudheden. “Ik weet alleen niet of iemand weet wanneer.

Ik citeerde dit belangrijke verhaal in “Epicenter.”

In april 2009 meldde ik dat “de regering van Irak plannen heeft om de archeologische opgravingen van de oude stad Babylon te beschermen, als voorbereiding op de bouw van een moderne stad Babylon. Het project, oorspronkelijk gestart door wijlen Saddam Hoessein, is bedoeld om uiteindelijk tientallen ‘cultuurtoeristen’ van over de hele wereld aan te trekken om de glorie van de beroemdste stad van Mesopotamië te aanschouwen. Bovendien draagt de regering-Obama 700.000 dollar bij aan ‘The Future of Babylon Project,’ via de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken.”

In januari 2011 vertelde ik mijn lezers over een intrigerend artikel gepubliceerd door de New York Times “over de nieuwste inspanningen van Irak om de oude stad Babylon te conserveren, te beschermen, te herstellen en vervolgens weer op te bouwen en er een trekpleister voor toeristen van te maken, met hulp van de Amerikaanse belastingbetaler.”

“Het Babylon-project is veruit het grootste en meest ambitieuze project van Irak, een weerspiegeling van de faam van de oude stad en de weerklank die zij vindt in het moderne politieke en culturele erfgoed van Irak”, aldus de Times, die opmerkte dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken “een nieuwe subsidie van 2 miljoen dollar had aangekondigd om te beginnen met de werkzaamheden voor het behoud van de indrukwekkendste overgebleven ruïnes van de plaats. Hiertoe behoort de fundering van de Ishtar Poort, gebouwd in de zesde eeuw voor Christus door Nebukadnezar’s vader, Nabopolassar, en versierd met bakstenen reliëfs van de Babylonische goden Marduk en Adad.”

Reliëfdetail op de Ishtar Poort, 2009 (Foto: World Monument Fund)

In juli 2019 was er zoveel vooruitgang geboekt dat Babylon werd uitgeroepen tot UNESCO Werelderfgoed.

Afgelopen herfst werd voor het eerst in twee decennia weer het “Babylon International Festival” gehouden.

Het doel: “kunst, cultuur en zelfs de economie van Irak nieuw leven inblazen” door van Babylon “een visitekaartje” van een nieuw Irak te maken, een toeristische attractie die bezoekers van over de hele wereld niet mogen missen, aldus een deelnemer.

In februari 2021 berichtte National Public Radio over de toestand van het toerisme in Babylon.

“Sinds Babylon in 2009 heropend is, fluctueren de toeristenaantallen,” zegt Alice Fordham. “De lokale toeristenraad zegt dat het beste recente jaar voor Iraakse toeristen 2017 was, toen meer dan 35.000 toeristen bezochten. Deze winter – normaal gesproken het hoogseizoen vanwege het koele weer – beïnvloedde de pandemie de aantallen en kwamen er ongeveer 10.000. Het jaar daarvoor bleven velen weg uit angst om verwikkeld te raken in geweld bij demonstraties in nabijgelegen steden.”

“Maar sommige lokale investeerders geloven in de belofte van binnenlands toerisme op plaatsen als deze die lang onderbezocht zijn gebleven,” voegde ze eraan toe. “Verschillende rondreizen gaan nu van Bagdad naar de schilderachtige moeraslanden in het zuiden, die volgens sommige geleerden de bijbelse Hof van Eden kunnen zijn geweest, waar slanke buffels door het gras zwemmen en mensen op eilanden wonen. Het toerisme is er geleidelijk gegroeid, nu de veiligheid is verbeterd en hotels zijn geopend.”

Deze maand nog meldde een Arabische krant dat de Iraakse regering “een paleis met uitzicht op het UNESCO Werelderfgoed [in Babylon] gaat ombouwen tot een museum.”

WAT GELOOFT U OVER DE TOEKOMST VAN BABYLON?

Moeten wij dan de Hebreeuwse profeten zoals Ezechiël, Jesaja, Jeremia en Daniël geloven dat Babylon werkelijk zal herrijzen in de laatste dagen?

Moeten wij de apostel Johannes, de schrijver van het boek Openbaring, geloven dat Babylon op een dag een “grote stad” en een centrum van “buitensporige luxe” zal worden, zoals hij schreef in Openbaring hoofdstuk 18?

Moeten we hem geloven als hij Babylon beschrijft als een van de grote commerciële centra van de wereld, waar “de kooplieden van de wereld” komen om “grote hoeveelheden goud, zilver, juwelen en parels” te verhandelen, samen met allerlei andere “dure” goederen en diensten die “de koningen van de wereld” verleiden en schepen van overal op de planeet aantrekken (Openbaring 18:9-12)?

Zullen de mensen op een dag over Babylon – een stad die een groot deel van de afgelopen 2000 jaar niet heeft bestaan – zeggen: “Waar is er nog zo’n grote stad als deze?” zoals Johannes voorspelt in Openbaring 18:18?

Ik zeg ja.

En u?

Joel C. Rosenberg – joelrosenberg.com
Joel C. Rosenberg is een Amerikaans-Israëlische communicatiestrateeg, auteur, en non-profit directeur. Hij heeft vijf romans geschreven over terrorisme en Bijbelprofetie, waaronder de Gold Medallion Book Award-winnaar: “The Ezekiel Option”. Hij heeft ook twee non-fictie boeken geschreven, Epicenter en Inside the Revolution.
Geboren:17 april 1967, Rochester, New York, V.S.
Beroep:romanschrijver, politiek strateeg, filantroop
Nationaliteit: Amerikaans, Israëlisch

 

**************************************************

ENGLISH

Removing modern concrete flooring to reduce groundwater moisture at the Ishtar Gate, 2013
(Photo: World Monuments Fund)

Skeptics and cynics abound, but there is growing evidence the Iraqi government is serious about rebuilding this ancient wonder of the world

By Allisrael News – Allarab News – Joel C. Rosenberg | February 11, 2022

A fascinating story is being written in the shifting sands of Arabia.
A story that will confound atheists and agnostics.
And should thrill Jews and Christians.
Yet few are paying attention.

In 2006, I wrote my first non-fiction book, “Epicenter,” in which I explained that according to Bible prophecy, the ancient and long-forgotten city of Babylon will one day be literally rebuilt.

I also explained that the once-so-powerful nation of Babylon – the country which we now call Iraq – will one day rise to become the most wealthy and powerful nation in the world, according to Old and New Testament prophets and apostles.

Few believed me at the time. Fewer still cared.

But things are changing and it’s time for an update.

SKEPTICS AND CYNICS ABOUND

I should acknowledge up front that those who reject the teachings of the Bible understandably have a difficult time imagining a season of peace and prosperity emerging in Iraq.

They certainly have long had a difficult time imagining the rebuilding of the ancient Iraqi city of Babylon, at least on the scale described in the “Left Behind” novels about the End Times (written by Evangelicals Tim LaHaye and Jerry Jenkins, and which sold more than 60 million books in the 1990s), or any of my novels or non-fiction books.

Kevin Phillips, the best-selling author and former Republican strategist, was one such skeptic, among many.

“Evil Babylon, the antithesis of Jerusalem, the good city, prompted its own literature in the 1990s, and [Tim] LaHaye’s tens of millions of readers praised his series as making the Bible and its supposed predictions ‘come alive,’” sniped Phillips in his own 2006 book, American Theocracy, in which he mocked “prophecy believers” who accept the biblical view that Babylon will one day actually be rebuilt “on its ancient ruins.”

I certainly understand such views, but I completely disagree with them.

Slowly but surely, we are seeing the Bible prophecies regarding Babylon come to pass.

True, neither the city nor the country are what they will one day be.

Nevertheless, what fascinates me is that top Iraqi officials are determined to rebuild both, even though as Muslims they don’t believe in the Bible, or know much about the prophecies it contains.

Indeed, as I was doing research for “Epicenter,” I interviewed then-Iraqi Finance Minister Ali Abdul Ameer Allawi.

He told me he absolutely loved the idea of rebuilding Babylon.

“Cultural, religious, archeological, and biblical tourism is a big opportunity for Iraq,” he told me.

“I think rebuilding Babylon is a wonderful idea, as long as it is not done at the expense of the antiquities themselves.”

He even added that “a theme park” built near Babylon to draw more tourists would be a good idea, “as long as it’s done outside of Babylon, away from the archeological sites.”

Still, since the publication of “Epicenter” sixteen years ago, the skeptics and cynics certainly have seemed to have the upper hand.

Iraq has been a basket case.

War. Terrorist insurgencies. ISIS-led genocide. Crumbling infrastructure. High poverty. And these are just a few of the nation’s myriad troubles.

No wonder so many Iraqis fled to other Arab countries, to Europe, and even to the United States, if they could.

If this weren’t bad enough, record low oil prices in recent years – as low as $20 a barrel in 2020 – severely hampered any chance at a true and lasting recovery.

“Over the last decade, oil revenues have accounted for more than 99% of [Iraq’s] exports, 85% of the government’s budget, and 42% of GDP,” notes the World Bank.

So, terribly low oil revenues – along with COVID-related lockdowns and travel restrictions – flatlined economic growth and caused unemployment to spike.

A CHANGE IN THE WIND

Suddenly, however, we are seeing a change in the wind, yet few people have noticed.

With the war and insurgencies finally finished, and the ISIS caliphate destroyed, Iraq is finally turning itself around.

With 148 billion barrels of proven oil reserves, Iraq is now the 5th largest producer of oil in the world.

And oil prices are now skyrocketing, hitting $90 a barrel this month for the first time since 2014.

Should the trend continue, and security continue to improve, Iraq will be awash with petrodollars. Growth will surge. Unemployment will plummet. And Iraq will become vastly more attractive for investors and even for tourists.

Now Iraqi officials are hoping to get back to the ambitious construction and investment plans they were hoping to pursue soon after the country was liberated from Saddam Hussein in the spring of 2003, and rebuilding Babylon is one of their most intriguing priorities.

The head of the Prussian Cultural Heritage Foundation, Hermann Parzinger (L) talks to Japan’s Crown Prince Naruhito as they look at the Ishtar Gate during a tour through the Pergamon Museum in Berlin, June 24, 2011. (Photo: REUTERS/Thomas Peter)

WILL BABYLON REALLY RISE AGAIN?

Once the wealthiest and most powerful city in the world – indeed, a wonder of the ancient world – Babylon’s empire was defeated by the Persian monarch, Cyrus the Great, in 539 B.C.

Later, the Persian empire was defeated by Alexander the Great and the Greeks ruled the earth. Then came the Romans.

Along the way, Middle East trade routes shifted, and Babylon and its glorious history was abandoned and forgotten.

Back in the late 1970s and early 1980s, however, Saddam Hussein ordered his archaeologists and engineers to begin excavating and rebuilding the city once home to the much-feared King Nebuchadnezzar, who took over most of the known world in his day, conquered Jerusalem, destroyed the nation of Judah, and enslaved the vast majority of Jews in the world at that time.

Indeed, they began rebuilding the famed Ishtar Gates and the city’s walls, as well as restore the city walls and some of its buildings.

During the eight-year-long war between Iraq and Iran, however, all such work ground to a halt.

Improving the presentation of the Lion of Babylon statue, 2015 (Photo: World Monuments Fund)

MAKING THE NEW BABYLON “A SHOWCASE” OF THE NEW IRAQ

Since the liberation of Iraq in 2003, however, a great deal has happened.

On April 18, 2006, the New York Times reported in a front-page story that “Babylon, the mud-brick city with the million-dollar name, has paid the price of war. It has been ransacked, looted, torn up, paved over, neglected and roughly occupied. . . . But Iraqi leaders and United Nations officials are not giving up on it. They are working assiduously to restore Babylon, home to one of the Seven Wonders of the World, and turn it into a cultural center and possibly even an Iraqi theme park.”

“The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization is pumping millions of dollars into protecting and restoring Babylon and a handful of other ancient ruins in Iraq,” noted correspondent Jeffrey Gettleman. “UNESCO has even printed up a snazzy brochure, with Babylon listed as the premier destination, to hand out to wealthy donors.”

“Cultural tourism could become Iraq’s second biggest industry, after oil,” said Philippe Delanghe, a United Nations official helping with the project.

“One day millions of people will visit Babylon,” said Donny George, head of Iraq’s board of antiquities. “I’m just not sure anybody knows when.”

I cited this important story in “Epicenter.”

In April 2009, I reported that “the government of Iraq is moving forward with plans to protect the archaeological remains of the ancient City of Babylon, in preparation for building a modern city of Babylon. The project, originally started by the late Saddam Hussein, is aimed eventually at attracting scores of ‘cultural tourists’ from all over the world to see the glories of Mesopotamia’s most famous city. What’s more, the Obama Administration is contributing $700,000 towards ‘The Future of Babylon Project,’ through the State Department’s budget.”

In January 2011, I told my readers about an intriguing article published by the New York Times “about Iraq’s latest efforts to preserve, protect, restore and then rebuild the ancient city of Babylon and make it a draw for tourists, with U.S. taxpayer assistance.”

“The Babylon project is Iraq’s biggest and most ambitious by far, a reflection of the ancient city’s fame and its resonance in Iraq’s modern political and cultural heritage,” the Times reported, noting that the State Department had announced “a new $2 million grant to begin work to preserve the site’s most impressive surviving ruins. They include the foundation of the Ishtar Gate, built in the sixth century B.C. by Nebuchadnezzar’s father, Nabopolassar, and adorned with brick reliefs of the Babylonian gods Marduk and Adad.”

Relief detail on the Ishtar Gate, 2009 (Photo: World Monument Fund)

By July 2019, so much progress had been made that Babylon was named a UNESCO World Heritage Site.

Last fall, the “Babylon International Festival” was held again for the first time in two decades.

The goal: to “relaunch art, culture and even the economy of Iraq” by making Babylon “a showcase” of a new Iraq, a must-see tourist attraction for visitors from all over the world, said one participant.

In February 2021, National Public Radio reported on the state of tourism in Babylon.

“Since Babylon reopened in 2009, tourist numbers have fluctuated,” said Alice Fordham. “The local tourist board says the best recent year for Iraqi tourists was 2017, when more than 35,000 visited. This winter — normally peak season because of the cool weather — the pandemic affected the numbers and about 10,000 came. The year before, many stayed away for fear of being caught up in violence at demonstrations in nearby cities.”

“But some local investors believe in the promise of domestic tourism in places like this that have long been under-visited,” she added. “Several tours now run from Baghdad to the scenic marshlands of the south — which some scholars say may have been the biblical Garden of Eden — where sleek buffalo swim through grasses and people live on islands. Tourism has been growing there gradually, as security has improved and hotels have opened.”

Just this month, an Arab newspaper reported that the Iraqi government is going to convert “a palace overlooking the UNESCO World Heritage site [in Babylon] into a museum.”

WHAT DO YOU BELIEVE ABOUT THE FUTURE OF BABYLON?

So, should we believe the Hebrew prophets such Ezekiel, Isaiah, Jeremiah, and Daniel that Babylon will really rise again in the last days?

Should we believe the Apostle John, the author of the book of Revelation, that Babylon will one day become a “great city” and a center of “extravagant luxury,” as he wrote in Revelation chapter 18?

Should we believe him when he describes Babylon as one of the world’s great commercial hubs, where “the merchants of the world” come to trade “great quantities of gold, silver, jewels, and pearls,” along with all kinds of other “expensive” goods and services that entice “the kings of the world” and draw ships from everywhere on the planet (Revelation 18:9-12)?

Will people one day say of Babylon – a city that didn’t exist for much of the past 2,000 years – “Where is there another city as great as this?” as John predicts in Revelation 18:18?

I say yes.

How about you?

 

Joel C. Rosenberg – joelrosenberg.com
Joel C. Rosenberg is an American-Israeli communications strategist, author, and non-profit executive. He has written five novels about terrorism and Bible prophecy, including the Gold Medallion Book Award-winner The Ezekiel Option. He also has written two nonfiction books, Epicenter and Inside the Revolution

Born:April 17, 1967, Rochester, New York, U.S.
Occupation:Novelist, political strategist, philanthropist
Nationality: American, Israeli