NEDERLANDS + ENGLISH

Nederlands
Barry Shaw, schrijver van het boek ‘BDS for Idiots’ heeft een uitgesproken mening over BDS en de onwetendheid die mensen hierover hebben. In deze video maken we kennis met Barry Shaw, die zijn visie geeft over de boycotbeweging tegen Israël en de onwetendheid die mensen hierover hebben. Meer dan 30 jaar geleden maakte Barry Shaw vanuit Groot-Brittannië aliyah naar Israel. Nadat hij in een kibboets woonde en zijn dienstplicht vervulde in Gaza en Libanon, woont hij nu in Netanya. Hij is of was actief als: • Senior partner voor publieke diplomatie. Israel Instituut voor Strategische Studies, • Motivator en initiatiefnemer van wereldwijde groepen ter ondersteuning van Israël, • Lid van het Knesset Forum Legitimiteit van Israël in de laatste Knesset, • Mede-oprichter van de Netanya Terror Victims Organization, na Palestijnse terreuraanslagen waaronder tal van autobommen en zelfmoordaanslagen, in zijn woonplaats Netanya. Hij is de auteur van de https://www.bol.com/nl/c/boeken-barry-shaw/6756070/N/8299/ boeken: ‘Israel Reclaiming the Narrative’. ‘Fighting Hamas BDS and Anti-semitism’, ‘BDS for Idiots’. Zijn nieuwe boek, uitgegeven in 2017, ‘1917 From Palestine to the Land of Israel’, is een episch verhaal van het begin van de strijd om de Joodse Staat te vestigen in Palestina en de heldenmoed van de Palestijnse Joden en de christen-zionisten die hun leven hebben opgeofferd en hun carrières hebben opgeofferd in deze strijd.

ENGLISH
Barry Shaw, author of the book ‘ BDS for Idiots ‘ has strong views about BDS and the ignorance that people have about this. Barry Shaw made Aliyah from Britain over 30 years ago to Israel.After living on a kibbutz and serving in the IDF in Gaza and Lebanon, he now lives in Netanya. -Senior Associate for Public Diplomacy Israel Institute for Strategic Studies -Motivator and initiator of global groups in support of Israel -A member of the Knesset Forum on Israel s Legitimacy in the last Knesset Co-founder of the Netanya Terror Victims Organization, following a Palestinian terror attacks, including numerous car bombs and suicide bombings, in his hometown of Netanya. He is the author of Israel Reclaiming the Narrative, Fighting Hamas BDS and Anti-semitism. BDS for Idiots . His new book, published this year, “1917. From Palestine to the Land of Israel”, is an epic tale of the early struggle to create the Jewish State in Palestine and the heroism of the Palestinian Jews and the Christian Zionists who sacrificed their lives and their careers in this struggle.