Parodie ijssmaak (Twitter/Club Z); Anti-Israël Ben & Jerry’s bestuurshoofd Anuradha Mittal.
Parody ice cream flavor (Twitter/Club Z); Anti-Israel Ben & Jerry’s board head Anuradha Mittal.

Nederlands + English

Unilever schikt geschil met Ben & Jerry’s over Israëlische verkoop.

Door JNS.org

Unilever heeft donderdag aangekondigd dat de juridische strijd met de onafhankelijke raad van bestuur van haar volledige autonome dochteronderneming Ben & Jerry’s, over de verkoop van ijs door het merk in Israël, is opgelost..

Het in Vermont gevestigde ijsbedrijf kondigde in juli 2021 aan dat het de Israëlische franchiseovereenkomst voor het volgende jaar niet zou verlengen, omdat de verkoop van het ijs in Judea en Samaria, gewoonlijk de Westelijke Jordaanoever genoemd, in strijd was met de waarden van het merk. Dit werd beantwoord met een collectieve rechtszaak door een Amerikaanse aandeelhouder en beantwoord met stappen om Unilever af te stoten door Amerikaanse staten als New York en Illinois.

In juni verkocht het Britse consumptiegoederenconglomeraat het Ben & Jerry’s-ijsbedrijf in Israël aan de lokale licentiehouder Avi Zinger voor een niet nader genoemd bedrag. Ben & Jerry’s reageerde met een rechtszaak tegen het moederbedrijf Unilever in een poging de verkoop tegen te houden.

In een geupdate rechtszaak, ingediend in september, zei Ben & Jerry’s dat het schadevergoeding eiste en de handelsmerken terug wilde. Het merk vroeg een rechter ook om Zinger te verbieden het ijs op de Westelijke Jordaanoever te verkopen.

De aankondiging van de schikking door Unilever werd door Zinger met lof ontvangen.

“Ik ben blij dat het geschil tussen Unilever en het onafhankelijke bestuur van Ben & Jerry’s is opgelost,” zei hij.

“Er is geen verandering in de overeenkomst die ik eerder dit jaar met Unilever heb gesloten. Ik kijk ernaar uit om het heerlijk smakende Ben & Jerry’s-ijs onder de Hebreeuwse en Arabische handelsmerken in heel Israël en de Westelijke Jordaanoever tot ver in de toekomst te blijven produceren en verkopen,” aldus Zinger.

 

ENGLISH
Unilever settles dispute with Ben & Jerry’s over Israeli sales.

By JNS.org

Unilever plc announced on Thursday that its legal battle with the independent board of its wholly-owned autonomous subsidiary Ben & Jerry’s, over the brand’s sale of ice cream in Israel, has been resolved.

The Vermont-based ice cream company announced in July 2021 that it would not renew the Israeli franchise agreement for the following year, saying that the sale of its ice cream in Judea and Samaria, commonly called the West Bank, was inconsistent with the brand’s values. This was met with a class-action lawsuit by a U.S. shareholder and countered by moves to divest from Unilever by U.S. several states such as New York and Illinois.

In June, the British consumer goods conglomerate sold its Ben & Jerry’s ice cream business in Israel to local licensee Avi Zinger for an undisclosed sum. Ben & Jerry’s responded by filing a lawsuit against its parent company Unilever in an attempt to block the sale.

In an updated lawsuit filed in September, Ben & Jerry’s said it was seeking damages and wanted the trademarks returned. The brand also asked a judge to stop Zinger from selling the ice cream in the West Bank.

Unilever’s announcement of the settlement was met with praise by Zinger.

“I am pleased that the litigation between Unilever and the independent board of Ben & Jerry’s has been resolved,” he said.

“There is no change to the agreement I made with Unilever earlier in the year. I look forward to continuing to produce and sell the great tasting Ben & Jerry’s ice cream under the Hebrew and Arabic trademarks throughout Israel and the West Bank long into the future,” said Zinger.