NEDERLANDS + ENGLISH

Nederlands
Wyatt is een jonge, gemiddelde Amerikaanse Christen. Op een dag hoorde hij over de ‘Palestijnen’ benarde situatie en de BDS-beweging. Hij besluit om drastische maatregelen te nemen.

English
Wyatt is a young, average American Christian. When one day he learns about the ‘Palestinians’ plight and the BDS movement, he decides to take drastic action.