Nederlands + English

“Dezelfde mensen die zich richten op het boycotten en vernietigen van Israël, gebruiken waarschijnlijk meerdere malen per dag Israëlische technologie.”

Door Pesach Benson, United With Israel

Ironisch genoeg werd een BDS petitie gepubliceerd op een Wix website.

Wix is een in Tel Aviv gevestigd bedrijf dat mensen in staat stelt om gratis websites te maken.

De BDS-gesponsorde oproep tot actie in kwestie werd gepost door Petition for Palestine op 23 december en was gericht aan de Canadian Broadcasting Corporation.

In het bijzonder eiste de petitie dat CBC News meer verslag zou doen van Sheikh Jarrah, waar Arabieren uit Jeruzalem zich hebben verzet tegen een gerechtelijk bevel om Joods eigendom te verlaten, evenals van Canadese solidariteitsbijeenkomsten.

De petitie hekelde ook wat zij noemde “onjuiste beweringen”, “bevooroordeeld taalgebruik” en het gebrek aan “journalistieke integriteit” van de CBC.

“We willen laten weten dat we jullie stilzwijgen hebben opgemerkt, jullie eenzijdige journalistiek die de stemmen en verhalen van de inheemse bevolking van Palestina tot zwijgen brengt, en jullie zorgvuldig geselecteerde woorden die bedoeld zijn om een kolonisten-koloniaal project af te zwakken tot louter “botsingen”, “conflicten”, en ontkenning van apartheid. We hebben het gemerkt, we veroordelen en eisen een verontschuldiging voor het niet nakomen van uw ethische plichten als onderzoekers van de waarheid in onze samenleving,” concludeerde de brief.

De petitie werd al snel gedeeld door een verzameling Canadese BDS groepen zoals de Canadese BDS Coalitie.

De petitie trok ook de aandacht van blogger David Lange van IsraellyCool, die erop wees dat de link naar de petitie een Wix-domeinnaam was, en hij publiceerde screenshots.

B’nai Brith Canada pikte de post van IsraellyCool op en riep de hypocrisie van BDS-groepen op die Israëlische software gebruiken om de Joodse staat te boycotten.

“De zogenaamde BDS-beweging is onzinnig,” zei Michael Mostyn, Chief Executive Officer van B’nai Brith Canada. “Dezelfde mensen die zich richten op het boycotten en demoniseren van Israël gebruiken hoogstwaarschijnlijk meerdere malen per dag Israëlische technologie.”

Wix stelt gebruikers in staat om gratis websites te maken. De gratis sites hebben een Wix-domeinnaam en bevatten advertenties voor Wix. Gebruikers die betalen voor een premium account kunnen hun domeinnaam aanpassen en geen Wix advertenties tonen.

Het is gemakkelijk voor BDS activisten om winkels binnen te gaan en stickers te plakken op producten als Pampers luiers en Pillsbury voedsel. Het is ook niet moeilijk om Israëlische chef-koks lastig te vallen op voedselevenementen.

Een echte boycot van Israël zou vereisen dat de boycotters de Intel en Celeron processing chips uit hun computers en Motorola-technologie uit hun telefoons verwijderen. Waze gebruiken om de snelste route naar een BDS manifestatie te vinden zou een no-no zijn, net als het opdagen in een zelfrijdende auto, aangezien er blauw-witte technologie in al die dingen zit. Als je dat allemaal opgeeft, zou dat een echte toewijding aan de Palestijnse zaak zijn.

In 2020 maakte BDS mede-oprichter Omar Barghouti furore door te zeggen dat hij een Israëlische behandeling voor COVID niet zou boycotten. Over het hoofd gezien werd dat hij de opmerking maakte tijdens een live Facebook webinar. Wil je raden waar sommige van de Facebook-toepassingen die dat webinar mogelijk maakten vandaan kwamen?

 

 

ENGLISH

“The same people who focus on boycotting and demonizing Israel most likely use Israeli technology multiple times a day.”

By Pesach Benson, United With Israel

Ironically, a BDS petition was published on a Wix web site.

Wix is a Tel Aviv-based company that allows people to create free web sites.

The BDS-sponsored call to action in question was posted by Petition for Palestine on December 23 and directed at the Canadian Broadcasting Corporation.

Specifically, it demanded that CBC News broadcast more coverage of Sheikh Jarrah, where Jerusalem Arabs have resisted court orders to leave Jewish-owned property, as well as Canadian rallies in solidarity.

The petition also decried what it called “inaccurate claims,” “biased language” the CBC’s lack of “journalistic integrity.”

“We want to communicate that we have noticed your silence, your one-sided journalism that silences the voices and stories of the indigenous people of Palestine, and your carefully selected words meant to dilute a settler-colonial project into mere “clashes”, “conflicts,” and denial of apartheid. We have noticed, we condemn and demand an apology for falling short on your ethical duties as investigators of truth in our society,” the letter concluded.

The petition was quickly shared by a collection of Canadian BDS groups such as the Canadian BDS Coalition.

The petition also drew the attention of blogger David Lange of IsraellyCool, who pointed out that the link to the petition was a Wix domain name, and he published screenshots.

B’nai Brith Canada picked up on IsraellyCool’s post and called out the hypocrisy of BDS groups using Israeli software to boycott the Jewish state.

“The so-called BDS movement is nonsensical,” said Michael Mostyn, Chief Executive Officer of B’nai Brith Canada. “The same people who focus on boycotting and demonizing Israel most likely use Israeli technology multiple times a day.”

Wix allows users to create web sites for free. The free sites have a Wix domain name and carry advertisements for Wix. Users who pay for a premium account can customize their domain name and not feature Wix advertisements.

It’s easy for BDS activists to go into stores and slap stickers on products like Pampers diapers and Pillsbury foods. Nor is it difficult to hassle Israeli chefs at food events.

A true boycott of Israel would require the boycotters to remove the Intel and Celeron processing chips from their computers and Motorola technology from their phones. Using Waze to find the fastest route to a BDS rally would be a no-no as would showing up in a self-driving car since there’s blue-and-white tech in all of those. Giving up all that would be a real commitment to the Palestinian cause.

In 2020, BDS co-founder Omar Barghouti made waves for saying that he would not boycott an Israeli cure for COVID. Overlooked was that he made the comment during a live Facebook webinar. Care to guess where some of the Facebook applications making that webinar possible originated?