Nederlands + English

YERUSHALAYIM – De stad Beersheva, de grootste in de Negev en de op drie na grootste in het land, is officieel op een koers gekomen om een bevolking van 400.000 te bereiken, meldde Globes op zondag.

Bron: Hamodia

Het District Planning and Building Committee – Southern District kondigde de goedkeuring aan van het algemene ontwikkelingsplan dat oproept tot de bouw van meer dan 34.000 wooneenheden om de geschatte bevolking van ongeveer 377.000 toe te voegen.

Beersheva wordt beschouwd als een relatief dunbevolkt gebied. Terwijl de regering streeft naar een minimale dichtheid van acht wooneenheden per dunam (kwart acre), bedraagt de huidige netto stedelijke dichtheid slechts 1,5 wooneenheid per dunam. Dat biedt dit voldoende ruimte voor groei.

Het plan dat nu wordt voorgesteld, is bedoeld om de kloof te overbruggen die is ontstaan door de moderne planning van de stad. Beersheva bestaat momenteel uit een wirwar van geïsoleerde buurten. Het plan voorziet in een ononderbroken netwerk van straten, aangepast aan het klimaat en met schaduw, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan het openbaar vervoer en aan voetgangers boven particuliere voertuigen.

De bouw zal plaatsvinden in het centrum van de stad, waar zich de gemeente, de arrondissementsrechtbank, het regeringsgebouwencomplex en het vervoersknooppunt bevinden.

De hoofdstraat, de Rager Boulevard, zal worden omgevormd van een meerbaansweg tot een stedelijke laan, en de woonwijken erlangs zullen worden uitgebreid en vernieuwd.

 

ENGLISH:

YERUSHALAYIM – The city of Beersheva, the largest in the Negev and fourth largest in the country, has officially entered on a track for reaching a population of 400,000, Globes reported on Sunday.

Source: Hamodia

The District Planning and Building Committee – Southern District announced the approval of the general outline plan which calls for the construction of over 34,000 housing units to add its estimated population of around 377,000.

Beersheva is considered to be relatively thinly populated. Whereas the government seeks a minimum density of eight housing units per dunam (quarter acre), the current net urban density is only 1.5 housing units per dunam. That allows ample room for growth.

The plan being advanced aims to bridge the disconnections created by the city’s modernist planning. Beersheva is currently made up of a jumble of isolated neighborhoods. The plan envisages a continuous network of streets, adapted to the climate, and shaded, with preference given to public transport and pedestrians over private vehicles.

Construction is to take place in the city center, where the municipality, the District Court, the government offices complex, and the transport hub are situated.

The main avenue, Rager Boulevard, is slated for a makeover from a multi-lane road to an urban avenue, and expanding and renewing the residential areas along it.