De foyer van het hotel heeft een koepelvormig plafond en Armeense mozaïeken.
Foto door Mikaela Burstow

Nederlands + English

Diana Aho van het legendarische American Colony Hotel vertelt over haar favoriete gasten van beroemdheden, vreemde kamerverzoeken en hoe je een perfect verblijf kunt garanderen

Door: Naama Barak – Israel 21C

Diana Aho heeft het allemaal gezien: supersterren, discrete diplomatieke missies en journalisten die hun messen en vorken laten vallen om naar buiten te rennen en verslag te doen van zich ontvouwende gebeurtenissen in het Midden-Oosten.

Ze heeft ook een aantal rare verzoeken gekregen, zoals het volledig verduisteren van kamers en het verwijderen van antieke tapijten van de vloeren. Sommige gasten denken zelfs dat ze het weer naar hun smaak kunnen veranderen.

Het is allemaal dagelijkse kost voor Aho, die al meer dan twee decennia de receptioniste en reserveringsmanager is van de American Colony , een van de meest iconische hotels van Jeruzalem. De locatie op de scheidslijn tussen het oosten en het westen van de stad, de legendarische geschiedenis en onmiskenbare luxe maken het een favoriet hotel bij gasten variërend van Lawrence of Arabia tot Jane Fonda.


Diana Aho is verantwoordelijk voor de ontvangst van de gasten in het monumentale hotel. 

Foto door Naama Barak

Als zodanig heeft Aho eindeloos fascinerende verhalen en inzichten om te delen.

“Ik ben afgestudeerd aan de Universiteit van Bethlehem – vier jaar hotelmanagement – ​​en ben 22 en een half jaar de frontoffice- en reserveringsmanager geweest. Ik ben begonnen als assistent en na een half jaar heb ik deze baan gekregen”, legt ze uit.

“Ik vind het geweldig – er is nooit een saai moment in het hotel”, zegt ze.

“Deze plek heeft iets magisch. Ik weet het niet, het is een beetje moeilijk uit te drukken of uit te leggen, maar je raakt eraan gehecht. Luister, de geschiedenis is prachtig in dit hotel, het gebouw is fascinerend, het management is absoluut geweldig, de eigenaren zijn nummer één van de top.”

Het American Colony Hotel begon als een 19e-eeuwse herenhuis van een lokale Arabische notabel. Het veranderde in een Zweeds-Amerikaanse commune en is tegenwoordig een van de mooiste hotels van Jeruzalem. 
Foto door Mikaela Burstow

Het hotel met 94 kamers dateert uit het einde van de 19e eeuw toen het werd gebouwd als paleis voor een Turkse pasja. Het werd vervolgens overgenomen door een Amerikaans-Zweedse christelijke humanitaire commune – vandaar de naam American Colony – die vanaf deze locatie opereerde tot het midden van de 20e eeuw.

In 1902 was het veranderd in een luxe hotel met drie gebouwen dat tot op de dag van vandaag eigendom is van de afstammelingen van Amerikaanse pioniers.

Geen twee kamers in het American Colony Hotel zijn hetzelfde.
Foto door Mikaela Burstow

Unieke Jerusalem-ervaring

Het American Colony Hotel richt zich voornamelijk op diplomatieke missies, zakenmensen en individuen uit Europa en de Verenigde Staten die op zoek zijn naar een unieke Jerusalem-ervaring.

“We waren en zijn nog steeds het centrum van alle actie in de stad”, merkt Aho op.

Een typisch Engelse thee geserveerd in het American Colony Hotel in Jeruzalem.
Foto door Mikaela Burstow

“Tijdens de intifada waren we het enige hotel dat 100 procent werkte. Het zat vol met journalisten. De BBC, ABC, Sky News, CNN, de Italianen, elke krant, ze logeerden hier bij ons”, vertelt ze aan ISRAEL21c.

Speciale verzoeken

Zoals altijd verwachten alle gasten tegenwoordig topservice.

“Ze verwachten service, uitmuntendheid, gastvrijheid van de medewerkers met een lachend gezicht. Ze verwachten dat we ze kennen – bijna 70 procent van de gasten komt terug – dus uiteindelijk noem je ze bij hun voornaam omdat je een speciale band met ze hebt. Ze komen vier, vijf keer per jaar, soms een keer per jaar”, legt ze uit.

Het American Colony Hotel biedt spabehandelingen aan gasten en aan bezoekers van buitenaf. 
Foto door Mikaela Burstow

“We onthouden wie ze zijn, we weten wat ze leuk vinden en wat ze niet leuk vinden”, voegt ze eraan toe. “Dat is wat de gast dit speciale gevoel geeft dat we hem/haar kennen, het is hun thuis. We hebben hun geschiedenis in onze systemen; wat er gebeurde de laatste keer dat zij hier waren, speciale gelegenheden of speciale verzoeken, dat weten we allemaal.”

Deze speciale verzoeken, zegt ze, kunnen variëren van beddengoed zonder veren of volledig veren en het installeren van verduisteringsgordijnen voor lichtgevoelige gasten tot het oprollen van de antieke tapijten van het hotel voor mensen met allergieën.

Maar soms kan zelfs de altijd meegaande Aho haar magie niet gebruiken.

“Een paar dagen geleden wilde een gast een boxspringbed van een bepaalde maat. Het is een beetje moeilijk om dat te kopen, en het is duur, dus het was niet gemakkelijk. Ik voelde me slecht omdat we niet aan haar speciale verzoek konden voldoen. We doen ons best om altijd oké te zeggen, maar soms lukt dat niet.”

De receptioniste en reserveringsmanager van American Colony, Diana Aho.
F
oto door Naama Barak

Tony Blair, de perfecte gast

Volgens Aho zijn de beroemdste gasten van het hotel niet degenen met buitensporige verzoeken.

De voormalige Britse premier Tony Blair bijvoorbeeld was uitermate aangenaam tijdens zijn langdurig verblijf in de Amerikaanse kolonie tijdens een diplomatieke missie.

“Hij boekte een ​​paar jaar anderhalve verdieping. Het was druk: we hadden veel vergaderingen, veel actie in het hotel, mensen die de lobby binnenkwamen, vergaderingen hadden, diner, lunches”, herinnert Aho zich.

“Hij was erg aardig. Weet je, omdat hij een paar jaar bij ons is gebleven, kent hij ons. Zeer fijne persoonlijkheid. Klaagt nooit, schreeuwt nooit, praat nooit luid, een heel aardige gast.”

De receptie van het American Colony Hotel heeft vele beroemde gasten verwelkomd. 
Foto door Mikaela Burstow

“Amerikaanse actrice Jane Fonda,” zegt Aho, “was een erg aardige dame. Natalie Portman was hier. Uma Thurman verbleef hier. Toen ik in 1999 begon, was mijn eerste VIP Giorgio Armani. Ik zag hem in de lobby. Hij droeg – ik zal het nooit vergeten – een rode broek en een roze shirt, hele felle kleuren. We hadden Chuck Norris, Sting de zanger, Sir Ben Kingsley.”

Deze beroemdheden waren “heel normaal”, zegt ze. “Maar de kamers moeten tiptop zijn, vlekkeloos schoon, 100 procent. Ze willen geen geluiden, paparazzi, ze blijven graag onopgemerkt.”

Sommigen komen zelfs beneden om met alle anderen te ontbijten, maar bezetten de hoektafel. Enigszins verrassend had niemand speciale dieetwensen.

Het kleine en serene zwembad van het American Colony Hotel. 
Foto door Mikaela Burstow

Richard Gere was haar favoriet

Gevraagd wie haar favoriete gast was, aarzelt Aho niet.

“Richard Gere! Ik heb zoveel foto’s met hem. Hij is erg aardig, erg nuchter. Ik denk dat hij vier of vijf keer bij ons was’, herinnert ze zich.

Na haar jarenlange expertise heeft Aho een advies over hoe u ervoor kunt zorgen dat u altijd een plezierige ervaring van gastvrijheid kunt hebben.

“Als je in een hotel komt en met een lachend gezicht de receptie binnenkomt, is je verblijf uitstekend. Geloof me maar. En als je ergens over zeurt of van streek bent over iets dat op het vliegveld, met de taxi of onderweg is gebeurd, begin je je vakantie met de verkeerde stemming”, zegt ze.

‘Weet je, ik ben hier al 23 jaar en ik kan je vertellen wat er gebeurt. Als de gast zijn verblijf begint met een aardig lachend gezicht, met een aardige benadering van de receptie of wie dan ook, dan zeg ik je – ik weet niet waarom – zijn verblijf soepel, aardig, gastvrij zal verlopen.

Over het algemeen, merkt ze op, zijn post-Covid-gasten merkbaar aardiger en geduldiger.

“We zijn allemaal veranderd na Covid. Je hebt de neiging om te zien dat het leven erg kostbaar is, en je denkt twee keer na voordat je iets doet en je neemt het leven niet als vanzelfsprekend’, zegt ze.

“Als je iemand een tijdje in een afgesloten ruimte zet, heeft iemand de neiging om te stikken, waardoor hij naar buiten wil om van het leven te genieten, om alles te zien. Dus ik denk dat mensen ten goede zijn veranderd”, besluit ze.

 

********************************************


The hotel’s foyer has a domed ceiling and Armenian mosaics.

Photo by Mikaela Burstow

ENGLISH

The legendary American Colony Hotel’s Diana Aho divulges her favorite celebrity guests, weird room requests and how to ensure a perfect stay

By: Naama Barak – Israel 21C

Diana Aho has seen it all: super celebrity guests, discreet diplomatic missions and journalists dropping their knives and forks to rush out and cover unfolding Middle Eastern events.

She’s also been privy to some weird requests, such as completely blacking out rooms and removing antique rugs from the floors. Some guests, it seems, even think she can change the weather to suit their taste.

It’s all in a day’s work for Aho, who for over two decades has been the front desk and reservations manager at the American Colony, one of Jerusalem’s most iconic hotels. Its location on the seam between the east and west of the city, its storied history and undeniable luxury all make it a favorite with guests ranging from Lawrence of Arabia to Jane Fonda.

Diana Aho is the person in charge of welcoming guests to the monumental hotel.
Photo by Naama Barak

As such, Aho has endless fascinating stories and insights to share.

“I graduated from Bethlehem University – four years of hotel management – and I’ve been the front office and reservations manager for 22 and a half years. I started as an assistant and after six months I took over,” she explains.

“I love it — there’s never a dull moment at the hotel,” she says.

“There’s something magical about this place. I don’t know, it’s a bit hard to express or to explain, but you just get attached to it. Listen, the history is beautiful in this hotel, the building is fascinating, management is absolutely great, owners are number one.”

The American Colony Hotel started out as the 19th century mansion of a local Arab notable, turned into a Swedish-American commune and is nowadays one of Jerusalem’s finest hotels.
Photo by Mikaela Burstow

The 94-room hotel dates to the late 19th century when it was built as a palace for a Turkish pasha. It was then taken over by an American-Swedish Christian humanitarian commune – hence the American Colony name – that operated from the site until the middle of the 20th century.

By 1902 it had turned into a three-building luxury hotel that to this day is owned by the descendants of the American pioneers.

No two rooms in the American Colony Hotel are alike.
Photo by Mikaela Burstow

Unique Jerusalemite experience

The American Colony Hotel caters primarily to diplomatic missions, businesspeople and individuals from Europe and the United States looking for a unique Jerusalemite experience.

“We were and still are the center of all the action around the city,” Aho notes.

A quintessential English tea served at the American Colony Hotel in Jerusalem.
Photo by Mikaela Burstow

“During the intifada, we were the only hotel working 100 percent. It was full of journalists. The BBC, ABC, Sky News, CNN, the Italians, every single newspaper, they were staying here with us,” she tells ISRAEL21c.

Special requests

Nowadays, as always, all the guests expect top-notch service.

“They expect service, excellence, hospitality from the employees with a smiling face. They expect us to know them — almost 70 percent of the guests are returning – so you end up calling them by their first names because you have this special relationship with them. They come four, five times a year, sometimes once a year,” she explains.

The American Colony Hotel offers spa treatments to guests and outside visitors.
Photo by Mikaela Burstow

“We remember them, we know what they like, what they dislike,” she adds. “That’s what gives the guest this special feeling that we know him, it’s his home. We have it all in our history in our systems; what happened last time he was here, any special occasions, or any special requests, we all know that.”

These special requests, she says, can range from having no-feather or all-feather bedding and installing blackout curtains for light-sensitive guests to rolling up the hotel’s antique rugs for those suffering from allergies.

But sometimes, even the ever-accommodating Aho can’t work her magic.

“A few days ago, a guest wanted a box-spring bed of a specific size. It’s a bit hard to buy that, plus it’s expensive, so it wasn’t easy. I felt bad because we couldn’t accommodate her special request. We try our best to always say okay but sometimes we can’t.”

American Colony’s front desk and reservation manager, Diana Aho.
Photo by Naama Barak

Tony Blair, the perfect guest

According to Aho, the hotel’s most famous guests aren’t the ones with outrageous requests.

Former British prime minister Tony Blair, for example, was perfectly pleasant during his prolonged stay at the American Colony while on a diplomatic mission.

“He took a floor and a half for a few years. It was busy: we had lots of meetings, lots of action in the hotel, people coming into the lobby, having some meetings, dinner, lunches,” Aho recalls.

“He was very nice. You know, staying with us for few years, he knows us. Very nice personality. Never complains, never shouts, never talks loudly, a very nice guest.”

The American Colony Hotel’s reception area has welcomed many famous guests.
Photo by Mikaela Burstow

American actress Jane Fonda, Aho, says, was “a very nice lady. Natalie Portman was here. Uma Thurman stayed. When I started in 1999 my first VIP was Giorgio Armani. I saw him in the lobby. He was wearing – I’ll never forget – red pants and a pinkish shirt, very strong colors. We had Chuck Norris, Sting the singer, Sir Ben Kingsley.”

These celebrities were “very normal,” she says. “But the rooms should be tiptop, flawlessly clean, 100 percent. They don’t want any noises, paparazzi; they like to keep a low profile.”

Some of them even make it downstairs for breakfast with everyone else, but occupy the corner table. Somewhat surprisingly, none had any special dietary requests.

The American Colony Hotel’s small and serene pool area.
Photo by Mikaela Burstow

Richard Gere was her favorite

Asked who her favorite guest was, Aho doesn’t hesitate.

“Richard Gere! I have all these pictures with him. He’s very nice, very down to earth. I think he stayed with us four or five times,” she recalls.

Following her years of expertise, Aho has insider advice on how to ensure you always have a pleasurable hospitality experience.

“When you come to a hotel, if you enter the reception with a smiling face, all your stay is excellent. Believe me, I’m telling you. And if you’re nagging about something or you’re upset about something that happened at the airport, or with the taxi, or on the way, you start your vacation on the wrong foot,” she says.

“You know, I’ve been here for 23 years, and I can tell you this is what’s happening. If the guest starts his stay with a nice smiling face, with a nice approach to the front desk or anyone, then I’m telling you – I don’t know why – his stay is smooth, nice, hospitable.”

In general, she notes, post-Covid guests are noticeably nicer and more patient.

“We all changed after the Covid. You tend to see how life is very precious, and you think twice before you do anything and you don’t take life for granted,” she says.

“When you put someone in a closed area for a while you tend to suffocate him, so he tends to want to go out, to enjoy life, to see everything. So I think people have changed for the better,” she concludes.