NEDERLANDS + ENGLISH

IsraelCNN.com Production

Nederlands
In Kibboets Ginosar staat een klein verpleeghuis: Beit Savion. In dit verpleeghuis worden de pioniers van Israël met liefde verzorgd. De meesten van hen zijn op zeer hoge leeftijd en hebben veel meegemaakt in hun leven. Ze hebben met veel inzet het land Israël gebouwd. Sommigen zijn overlevenden van de sjoa. Nu deze kostbare mensen oud en ziek zijn geworden, kunnen we hen niet vergeten. Met dit project helpen wij langs praktische weg het welzijn van de mensen in het verpleeghuis te verhogen.

English
In Kibbutz Ginosar there is a small nursing home: Beit Savion. In this nursing home, the pioneers of Israel are lovingly cared for. Most of them are at a very advanced age and have gone through a lot in their lives. They have worked diligently to build the land of Israel. Some are survivors of the Shoah. Now that these precious people have become old and sick, we cannot forget them. With this project, we are helping through practical means to increase the well-being of the people in the nursing home