NEDERLANDS:
De Tweede Wereldoorlog heeft ook in Utrecht diepe sporen achtergelaten. Tussen 1942 en 1945 werden 1200 Utrechtse Joden per trein op transport gesteld naar kampen in Vught en Westerbork. Deze treinen vertrokken vanaf het Maliebaanstation, de plek waar het huidige Spoorwegmuseum is gevestigd. RTV Utrecht maakte de DocU ‘Beladen treinen’ over het lot van de Utrechtse Joden. Daarin ook het verhaal van de ruim zeventig Joodse kinderen en hun tien begeleiders die afgevoerd werden uit het Centraal Israëlitisch Weeshuis aan de Utrechtse Nieuwegracht. Zeer vroeg in de ochtend, zodat niemand het merkte, werden zij naar het Maliebaanstation gebracht en op transport gesteld. Zij kwamen niet meer terug. RTV Utrecht maakte de DocU ‘Beladen treinen’ in samenwerking met Het Spoorwegmuseum.English and/en Nederlands

ENGLISH:
The Second World War also left deep marks in Utrecht. Between 1942 and 1945, 1,200 Jews from Utrecht were transported by train to camps in Vught and Westerbork. These trains departed from the Malie railway station, the place where the current Railway Museum is located. RTV Utrecht made the documentary ‘Shamed Trains’ about the fate of the Jews from Utrecht, Netherlands. It also contains the story of the more than seventy Jewish children and their ten supervisors who were removed from the Central Israeli Orphanage on the Utrecht Nieuwegracht, Netherlands. Very early in the morning, so that no one noticed it, they were taken to the Maliebaan station and put on transport. They did not return. RTV Utrecht made the DocU ‘Shamed-Loaded Trains’ in collaboration with the Railway museum