Omar Bin LadenOmar Bin Laden, de jongste zoon van Osama bin Laden, het brein achter de terreuraanslagen van 9/11. Bron: Screenshot.
Omar Bin Laden, the youngest son of Osama bin Laden, mastermind of the 9/11 terror attacks. Source: Screenshot.

Nederlands + English

Een kunstenaar, Omar bin Laden, woont in Normandië, Frankrijk.

Bron: JNS

De zoon van Osama bin Laden, de vermoorde leider van de terreurgroep Al-Qaeda, dacht na over de misdaden van zijn vader in verband met de terreuraanslagen op 11 september 2001, en zei in een interview met Yediot Aharonot . dat hij hoopt Israël te bezoeken

Omar bin Laden, 40, de jongste van Osama’s zonen, zou zijn vaders erfgenaam en leider van Al-Qaeda worden, maar hij wees het aanbod af. Hij zei dat hij “schande en afschuw” voelde jegens zijn vader voor de misdaden die hij tijdens zijn leven had begaan.

Hij zei na de verwoesting van de torens van het World Trade Center in New York City, de aanslagen op het Pentagon buiten Washington, DC, en in een open veld in Pennsylvania, georkestreerd door zijn vader, dat “het moeilijk voor mij was om te geloven dat hij het vermogen had om zoiets te organiseren. Die dag veranderde ons leven voor altijd, en het was erg moeilijk om daarna verder te leven. Tijdens deze jaren van verlies en pijn werd ik gedwongen de waarheid over mijn vader te accepteren.”

Een kunstenaar, Omar bin Laden, woont in Normandië, Frankrijk. Hij verlangt ernaar om de Verenigde Staten en Israël te bezoeken, waarbij hij opmerkt dat zijn vrouw, wiens moederskant van de familie joods is en oorspronkelijk uit Israël komt, een aanbod heeft gekregen om lezingen over vrede te geven aan Israëlische universiteiten.

“Ik weet dat het een prachtig land is, en veel mensen willen vrede met de Palestijnen”, zei hij. “Ik weet dat de Palestijnen sinds 1948 naast de Joodse natie leven. Wij geloven dat de wereld als één moet leven en dat buren van elke religie in vrede naast elkaar kunnen leven.”

 

 

***********************************
ENGLISH:

An artist, Omar bin Laden lives in Normandy, France.

Source: JNS

The son of Osama bin Laden, the slain leader of the Al-Qaeda terror group, reflected on the crimes of his father associated with the terror attacks on Sept. 11, 2001, and said he hopes to visit Israel in an interview with Yediot Aharonot.

Omar bin Laden, 40, the youngest of Osama’s sons, was expected to be his father’s heir and leader of Al-Qaeda, but he turned down the offer. He said he felt “shame and horror” towards his father for the crimes he committed during his life.

He said after the devastation of the World Trade Center towers in New York City, the Pentagon outside Washington, D.C., and in an open field in Pennsylvania orchestrated by his father that “it was hard for me to believe that he had the ability to organize such a thing. That day changed our lives forever, and it was very hard to continue to live afterwards. During these years of loss and pain, I was forced to come to terms with the truth about my father.”

An artist, Omar bin Laden lives in Normandy, France. He longs to visit the United States and Israel, noting that his wife, whose maternal side of the family is Jewish and originally from Israel, received an offer to give lectures about peace at Israeli universities.

“I know that it’s a beautiful country, and many people in it want peace with the Palestinians,” he said. “I know that since 1948, the Palestinians have been living alongside the Jewish nation. We believe that the world needs to live as one and that neighbors from every religion can live alongside each other in peace.”