De Palestijnse ambassadeur bij de Verenigde Naties Riyad Mansour spreekt met de media na een bijeenkomst van de Veiligheidsraad om te stemmen over een resolutie over Gaza die een onmiddellijk staakt-het-vuren eist, op het VN-hoofdkwartier in New York City, 25 maart 2024. (Foto: REUTERS/Andrew Kelly)

Na zes maanden oorlog in Gaza verliest Israël de mondiale public relations-strijd

Bron Allisrael News – Joel C. Rosenberg

JERUZALEM, ISRAËL – Vóór 7 oktober leek de toekomst zo rooskleurig voor Israël.

We hadden zojuist ons zesde Arabisch-Israëlische vredes- en normalisatieverdrag ondertekend.

We leken op koers te liggen voor de ondertekening van een zevende overeenkomst met Saoedi-Arabië.

Onze economie bloeide, het toerisme bereikte recordniveaus en Israël bouwde steeds nauwere en warme banden op met landen en regeringen over de hele wereld.

Maar 7 oktober en de oorlog die daarop volgde, veranderden alles.

Israël bevindt zich nu in het donkerste uur sinds de Onafhankelijkheidsoorlog van mei 1948.

En de wereld keert zich steeds meer tegen ons.

De situatie is de afgelopen weken van kwaad tot erger geworden, zoals ik zo dadelijk zal beschrijven.

Maar de grote vraag is deze: gaan de Israëli’s gewoon door een slechte periode en zal ons fortuin snel weer opfleuren, of beginnen we Bijbelprofetieën te zien ontvouwen waarin de hele wereld zich in de “laatste dagen” tegen Israël en het Joodse volk keert?

WAT IK ZAG TERWIJL IK BUITEN ISRAËL REIS

Ik ben nu terug in Israël na zes en een halve week reizen door de Verenigde Staten.

Gedurende die tijd sprak ik in kerken en bij de Nationale Religieuze Omroepen (NRB (Conventie), gaf interviews aan verschillende mediakanalen en ontmoette een reeks evangelische leiders.

Tijdens het beantwoorden van honderden vragen – en het luisteren naar de observaties en zorgen van zoveel mensen – is één ding pijnlijk duidelijk geworden.

Na zes maanden strijd tegen Hamas in de Gazastrook – en tegen Hezbollah in Zuid-Libanon – is Israël misschien wel aan de overwinning op het militaire slagveld, maar verliest het zeker de mondiale public relations-strijd.

Hier een paar voorbeelden:

  • Zuid-Afrika heeft Israël voor het Wereldgerechtshof in Den Haag gedaagd en de Joodse staat beschuldigd van ‘genocide’, en weinig landen of wereldleiders verdedigen Israël.
  • Bij stemmingen in de Verenigde Naties wordt Israël consequent en met overweldigende meerderheid veroordeeld.
  • De president van de Verenigde Staten weigerde onlangs een veto uit te spreken over een dergelijke anti-Israël-resolutie in de VN-Veiligheidsraad, en gaf zijn ambassadeur de opdracht zich in plaats daarvan te ‘onthouden’, waardoor de resolutie kon worden aangenomen.
  • President Biden verzet zich openlijk tegen de geplande militaire operatie van Israël in Rafah – de zuidelijkste stad in de Gazastrook – om de laatste groep Hamas-troepen die daar vastzit, af te maken.
  • President Biden hekelt openlijk en herhaaldelijk de manier waarop de Israëlische strijdkrachten (IDF) in Gaza vechten en Israël verdedigen tegen toekomstige invasies in de stijl van 7 oktober, waarbij hij de operaties en tactieken van de IDF “overdreven” noemt.
  • President Biden beschuldigt de Israëlische premier ook openlijk van obsceniteiten en noemt Benjamin Netanyahu – de enige echt democratisch gekozen Amerikaanse bondgenoot in het Midden-Oosten – een ‘verdomde slechterik’ en een ‘klootzak’. Biden spreekt daarentegen nooit zo brutaal of grof over vijanden, zoals de Russische president Vladimir Poetin of de Chinese communistische leider Xi Jinping.
  • Ondertussen beginnen andere landen – waaronder Canada en Turkije – militaire en handelsembargo’s op te leggen aan Israël.
  • En de mondiale media – vooral tv-nieuwsprogramma’s over de hele wereld – blijven Israël afschilderen als een monster dat de levens en huizen van onschuldigen in Gaza vernietigt en ook miljoenen Palestijnen probeert uit te hongeren.

WAT VERTELT DE BIJBELSE PROFEET EZEKIËL ONS?

Wat we hier lezen is vergelijkbaar met de mondiale reputatie van Israël tijdens mijn leven.

Er zijn zeker andere moeilijke tijden geweest – ik denk aan de reactie van de IDF op de uitbarsting van de eerste Palestijnse Intifada in december 1987, evenals de reactie van Israël op de uitbarsting van de Tweede Intifada in september 2000.

Naar mijn mening is dit nog erger.

Maar is het profetisch?

Door de hele Bijbel heen zijn er herhaalde profetische waarschuwingen dat wanneer we het eschatologische seizoen bereiken dat bekend staat als de “laatste dagen”, de hele wereld zich tegen de natie Israël zal keren.

In het Oude Testament – ​​in Ezechiël, hoofdstukken 38 en 39 – wordt het bijvoorbeeld pijnlijk duidelijk dat geen enkel land Israël verdedigt wanneer de “Oorlog van Gog en Magog” in de “laatste dagen” begint (Ezechiël 38:16).

Veel predikanten en bijbelgeleerden geloven dat Ezechiël een Russische dictator beschrijft die de aanval op Israël zal leiden in een alliantie met de strijdkrachten van Iran, Turkije, Soedan en verschillende andere Centraal-Aziatische en Afrikaanse landen.

Toch maakt de profetie duidelijk dat wanneer zo’n invasie komt, Israël helemaal alleen zal staan, volkomen in de steek gelaten, zelfs door zijn beste vrienden en bondgenoten.

WAT VERTELT DE BIJBELSE PROFEET ZACHARIA ONS? 

In de geschriften van de oude Hebreeuwse profeet Zacharia vinden we nog een oudtestamentisch voorbeeld van alle naties die zich in de eindtijd tegen Israël keerden.

Denk eens aan deze passage uit Zacharia 12:1-3 .

“Zo verklaart de Heer die de hemel uitspant, de grondvesten van de aarde legt en de geest van de mens in hem vormt: ‘Zie, Ik ga van Jeruzalem een ​​beker maken die alle volken rondom doet wankelen; en wanneer het beleg tegen Jeruzalem zal zijn, zal het ook tegen Juda zijn. Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem voor alle volken tot een zware steen zal maken; iedereen die het optilt, zal ernstig gewond raken. En alle naties van de aarde zullen zich ertegen verzamelen. ”

De ogen – en vijandschap – van “alle naties van de aarde” zullen gericht zijn tegen Jeruzalem, de eeuwige hoofdstad van Israël, vertelt de profeet ons.

Waarom?

Omdat God op bovennatuurlijke wijze ‘Jeruzalem tot een beker zal maken die alle volkeren rondom doet wankelen’, zodat alle vijanden van Israël ‘ernstig gewond’ zouden raken.

Dat wil zeggen dat de Bijbel aangeeft dat in de laatste dagen alle leiders van de wereld feitelijk dronken zullen worden van het idee dat Israël – Jeruzalem – het probleem is dat de wereld moet oplossen.

Toch maakt God ook duidelijk dat alle naties die zich tegen Israël keren zelf met het goddelijke oordeel te maken zullen krijgen en ‘ernstig gewond zullen raken’.

WAT VERTELT HET BOEK OPENBARING ONS?

Dergelijke ontnuchterende profetieën vinden we ook in het Nieuwe Testament.

De apostel Johannes – die het boek Openbaring schreef – profeteerde herhaaldelijk dat alle naties zich aan het eind der dagen tegen Israël zouden keren.

Eén voorbeeld is te vinden in Openbaring, hoofdstuk 12, waar de apostel schrijft dat satan op een dag op de aarde zal worden geworpen, waar hij “de hele wereld misleidt” om zich tegen Israël en het Joodse volk te keren en hen vreselijk te vervolgen.

De profetie vertelt ons verder dat satan het Joodse volk zelfs dwingt om uit het land Israël te vluchten “naar de wildernis” – waarvan door veel Bijbelgeleerden algemeen wordt aangenomen dat het de Petra-regio van het huidige koninkrijk Jordanië is – maar dat God hen daar zal beschermen “gedurende twaalfhonderdzestig dagen.” (Openbaring 12:5-6)

Een ander voorbeeld vinden we in Openbaring 16.

Daar schrijft de apostel dat demonische krachten in de geestenwereld “de koningen van de hele wereld” zullen samenbrengen voor een verschrikkelijke en apocalyptische “oorlog” tegen Israël gedurende de laatste dagen.

In die oorlog, zo staat er geschreven, zullen alle strijdkrachten van de wereld samenkomen “op de plaats die in het Hebreeuws Har-Megiddo wordt genoemd” – gelegen in de Jizreëlvallei in het noorden van Israël – en die in het Engels wordt genoemd: (het beroemde) “ Armageddon.”

De tekst maakt duidelijk dat God al deze vijanden van Israël op bovennatuurlijke wijze zal vernietigen en oordelen.

Maar voordat Hij dat doet, zal God soeverein toestaan ​​dat de wereld zich massaal tegen Israël keert.

ZIJN WE ER AL?

Zijn we op het profetische punt in de geschiedenis aangekomen waarop de hele wereld zich tegen Israël en het Joodse volk keert?

Nee, nog niet – maar dat is zeker waar we naar op weg zijn.

De volgende profetische oorlog is niet Armageddon.

Dat vindt plaats tijdens wat het Oude Testament de 7e week van Daniël noemt (zie Daniël 9) of wat het Nieuwe Testament de “Verdrukking” of de “Grote Verdrukking” noemt (zie het hele boek Openbaring).

De volgende profetische oorlog is de oorlog van Gog en Magog, zoals beschreven in Ezechiël 38 en 39.

Zullen deze profetieën binnenkort in vervulling gaan, nog tenminste ​​tijdens ons leven?

Niemand weet het behalve God Zelf.

Maar dat konden ze wel weten.

We moeten dus heel erg opletten.

Het lijkt er immers op dat de schaakstukken voor precies zo’n oorlog op het bord worden gerangschikt.

De dictator van Rusland bouwt allianties met de leiders van Iran, Turkije en Soedan, om er maar een paar te noemen.

De naties van de wereld keren zich steeds meer tegen Israël en het Joodse volk.

Zelfs de leiders van Israëls meest betrouwbare bondgenoot – de Verenigde Staten van Amerika – laten Israël in de steek.

WAT ZAL DE KERK DOEN? DE TEST VOOR ONS IS GEKOMEN 

In het licht van alles wat er vandaag de dag spiritueel en geopolitiek in de wereld gebeurt, is mijn vraag deze: wat gaat de Kerk doen?

Zullen ware volgelingen van Jezus Christus – en hun pastors en herders die de Bijbel lezen, liefhebben en onderwijzen – Israël steunen in ons donkerste uur?

Of Israël verlaten?

Zullen zij het Joodse volk omarmen, onvoorwaardelijk liefhebben en beschermen nu het antisemitisme toeneemt en er steeds meer Jodenhaat ontstaat?

Of zal de Kerk zakken voor deze toets?

Hoewel er tijdens de Holocaust veel echte christelijke helden waren die het Joodse volk beschermden met groot risico voor hun eigen leven en vrijheid, faalde een groot deel van de Rooms-Katholieke Kerk en de Lutherse Kerk op rampzalige wijze.

Nu is het jouw beurt – en de mijne.

Als u binnenkort op een dag voor de God van Israël staat, wat zal Hij dan tegen u zeggen?

Ben je geslaagd of gezakt als onze grote test voorbij is?

Joel C. Rosenberg is de hoofdredacteur van ALL ISRAEL NEWS en ALL ARAB NEWS en de president en CEO van Near East Media. Hij is een New York Times-bestsellerauteur, Midden-Oostenanalist en evangelisch leider en woont met zijn vrouw en zonen in Jeruzalem.