Nazimiljardairs – Door David de Jong

Wat hebben BMW, Porsche, Volkswagen en pizzabakker Dr. Oetker gemeen? In het boek Nazimiljardairs beschrijft de Nederlands-Joodse financiële onderzoeksjournalist David de Jong hoe de nazi’s Duitse industriëlen hielpen miljarden te vergaren met de verschrikkingen van het Derde Rijk en de Holocaust – en ook daarna. De auteur legt haarfijn uit hoe de Verenigde Staten hen toestonden ermee weg te komen uit politiek opportunisme en waarom sommige bedrijven hun oorlogszonden nog steeds niet onder ogen willen zien.

Bron: Jood.nl

In 1946 werd Günther Quandt, zakenmagnaat van Duitslands meest iconische industriële imperium – een dynastie die tegenwoordig BMW bestuurt – gearresteerd op verdenking van samenwerking met de nazi’s. Quandt beweerde dat hij door zijn aartsrivaal, minister van propaganda Joseph Goebbels, was gedwongen zich bij nazi’s aan te sluiten, en de rechtbanken spraken hem vrij. Maar Quandt en vele anderen logen. En zijn erfgenamen, en die van andere nazi-miljardairs, zijn sindsdien alleen maar rijker geworden, terwijl hun rekeningschap met dit duistere verleden op zijn best onvolledig blijft.

Velen van hen blijven tot de dag van vandaag delen van de wereldeconomie beheersen en bezitten iconische merken waarvan de producten in alle continenten worden verkocht. De meedogenloze erfenis van de dynastieën die Daimler-Benz domineerden, Allianz Verzekeringen mede oprichtten, en nog steeds Porsche, Volkswagen en BMW beheersen – is tot het verschijnen van dit boek uit het zicht gebleven.

“Een provocerend groepsportret van vijf industriëlen die hun fortuin uitbreidden door samen te spannen met Hitler en vervolgens, na de Tweede Wereldoorlog, wegliepen met minimale straf en nauwelijks een deuk in hun imago… In dit nauwgezet onderzochte boek dwingt de heer de Jong ons, een onderzoeksjournalist en voormalig verslaggever bij Bloomberg News, om de hedendaagse erfenis van deze nazi-banden onder ogen te zien.”
-The Wall Street Journal

“Dit briljante debuut dat laat zien hoe een verraderlijke mix van kapitalisme en fascisme de democratie en talloze levens kan vernietigen. Een absolute aanrader.”
-Norman Ohler, auteur van Drugs in het Derde Rijk

“Meeslepend verhaal over smerige oorlogsmisdaden, medeplichtigheid, doofpotaffaires, en ontkenning.”
-Patrick Radden Keefe, auteur van Zeg niets en Het pijnstillerimperium

“Opportunisme en hebzucht. Het kleurrijke verhaal over moordende zakelijke intriges en een melodramatische vete tussen Quandt en Goebbels. Een intieme en levendige geschiedenis.”
-Publishers Weekly

Bestel hier het boek ‘Nazimiljardairs’ op Bol.com

 

ENGLISH

What do BMW, Porsche, Volkswagen and pizza maker Dr. Oetker have in common? In the book Nazi billionaires, Dutch-Jewish financial investigative journalist David de Jong describes how the Nazis helped German industrialists amass billions through the horrors of the Third Reich and the Holocaust – and beyond. The author explains in great detail how the United States allowed them to get away with it for political expediency and why some companies still won’t face their war sins.

Source Joods.nl

In 1946, Günther Quandt, business tycoon of Germany’s most iconic industrial empire – a dynasty that today runs BMW – was arrested on suspicion of collaborating with the Nazis. Quandt claimed that he had been forced to join Nazis by his archrival, Minister of Propaganda Joseph Goebbels, and the courts acquitted him. But Quandt and many others lied. And his heirs, and those of other Nazi billionaires, have only grown richer since then, while their account of this dark past remains incomplete at best.

Many of them continue to dominate parts of the global economy to this day, owning iconic brands whose products are sold on every continent. The ruthless legacy of the dynasties that dominated Daimler-Benz, co-founded Allianz Insurance, and still control Porsche, Volkswagen, and BMW – has remained out of sight until the publication of this book.

“A provocative group portrait of five industrialists who expanded their fortunes by colluding with Hitler and then, after World War II, walked away with minimal punishment and barely a dent in their image… In this meticulously researched book, Mr. de Jong, an investigative journalist and former reporter at Bloomberg News, forces us to face the contemporary legacy of these Nazi ties.”
-The Wall Street Journal

“This brilliant debut that shows how an insidious mix of capitalism and fascism can destroy democracy and countless lives. Highly recommended.”
-Norman Ohler, author of Drugs in the Third Reich

“Compelling story of sordid war crimes, complicity, cover-ups, and denial.”
-Patrick Radden Keefe, author of Say Nothing and The Painkiller Empire

“Opportunism and Greed. The colorful story of cutthroat business intrigue and a melodramatic feud between Quandt and Goebbels. An intimate and vivid history.”
-Publishers Weekly

Order the book (in Dutch) ‘Nazi billionaires’ here on Bol.com