-Branden aangestoken door Palestijnen
– Fires set by Palestinians