Israëlische politiemannen en paramedici dragen het lichaam van een man, neergeschoten in de buurt van de Damascuspoort in de Oude Stad van Jeruzalem, zaterdag, 4 dec. 2021.
Israeli police men and paramedics carry the body of a man shot near Damascus Gate in the Old City of Jerusalem, Saturday, Dec. 4, 2021. (AP Photo/Mahmoud Illean)

Nederlands + English

JERUSALEM, Israël – Een Israëlische veiligheidsagent is maandagochtend vroeg gewond geraakt bij een auto-ramaanval bij een controlepost op de Westelijke Jordaanoever – het Bijbelse Judea en Samaria.

Bron CBN News

Veiligheidsfunctionarissen zeiden dat de bewaker, die aan het werk was bij het Te’enim checkpoint in de buurt van de stad Tulkarem, rond 1:30 uur werd aangereden door een voertuig dat van Palestijnse kant kwam. Veiligheidstroepen schoten de verdachte ter plaatse neer en hij overleed later in een nabijgelegen ziekenhuis, meldden Hebreeuwse media.

Magen David Adom, Israëls nationale Emergency-dienst, zei dat de gewonde bewaker in ernstige maar stabiele toestand werd overgebracht naar het Tel HaShomer ziekenhuis in de buurt van Tel Aviv.

“We kwamen aan en vonden een man van in de 30 van de veiligheidsdienst die blijkbaar was overreden door een terrorist. We vonden hem languit op de grond met uitgebreide blauwe plekken over zijn hele lichaam. We behandelden hem met verband en evacueerden hem naar het Tel HaShomer Ziekenhuis,” vertelde een woordvoerder van het MDA (hulpdienst (red.)) aan Ynet news.

Het incident komt slechts een dag nadat de Israëlische politie een Palestijnse man doodschoot, geïdentificeerd als de 25-jarige Muhammad Suliman, die een Ultraorthodoxe Joodse man neerstak net buiten de Oude Stad van Jeruzalem op zaterdag. Op bewakingsbeelden die door de politie van Jeruzalem werden vrijgegeven, was te zien hoe Suliman de 20-jarige Avraham Elmaliah neerstak in een poging hem te vermoorden.

Na Elmaliah te hebben neergestoken, bedreigde Suliman vervolgens twee politieagenten die op de terreuraanslag reageerden. Uit de politiebeelden blijkt dat zij niet onmiddellijk het vuur openden op de verdachte, maar dit pas deden nadat hij herhaaldelijk naar hen uithaalde. De agenten werden later ondervraagd nadat op beelden die door een omstander waren gemaakt en die wijdverspreid waren, te zien was dat zij op de aanvaller schoten toen hij al op de grond lag. De Washington Post citeerde de Israëlische minister van Openbare Veiligheid Omer Bar-Lev die zei dat “twee of drie seconden” na het eerste schot op de aanvaller, “de politieagenten moesten beslissen of de gewonde terrorist een explosief zou laten ontploffen … Wanneer er twijfel is, is er geen twijfel.”

De hulpdienst Magen David Adom meldde dat Elmaliah in matige tot ernstige toestand was en naar een plaatselijk ziekenhuis was gebracht. Artsen zeiden dat de messteken binnen een centimeter verwijderd van zijn hoofdslagader aangekomen waren.

Hamas prees de steekpartij als een “nieuw heldendom”. Het incident verdeelde Israëlische wetgevers en leiders. De Israëlische premier Naftali Bennett prees het optreden van de politie, maar de MK van de Gezamenlijke Lijst Aida Touma-Silman zei dat de “executie van een persoon die niet langer een bedreiging vormt, een afschuwelijke en verschrikkelijke misdaad is”.

De agenten zullen naar verwachting worden vrijgesproken zonder aanklacht, aldus Hebreeuws-talige media.

Op vrijdag raakten twee Israëlische agenten gewond bij een vermeende auto-ramkraak in de Arabische stad Umm al-Fahm in het noorden van Israël. De politie schoot de bestuurder dood en verwondde een passagier van een voertuig dat hen met hoge snelheid tegemoet reed.

De politie zei dat het tweetal verdacht werd van betrokkenheid bij gewelddadige familieruzies die de Arabische stad de laatste maanden hebben geteisterd. De autoriteiten zeiden dat het rammen niet politiek gemotiveerd was.

 

ENGLISH

JERUSALEM, Israel – An Israeli security guard was injured early Monday morning in a car-ramming attack at a checkpoint in the West Bank – biblical Judea and Samaria.

Source CBN News

Security officials said the guard was hit by a vehicle driving from the Palestinian side around 1:30 am while working at the Te’enim checkpoint near the city of Tulkarem. Security forces shot the suspect on scene and he later died at a nearby hospital, Hebrew media reported.

Magen David Adom, Israel’s national EMS service, said the wounded guard was transferred to Tel HaShomer hospital near Tel Aviv in serious but stable condition.

“We arrived to find a man in his 30s from the security forces who had apparently been run over by a terrorist. We found him sprawled on the ground with extensive bruises all over his body. We treated him with bandages and evacuated him to Tel HaShomer Hospital,” an MDA spokesperson told Ynet news.

The incident comes just a day after Israeli police shot and killed a Palestinian man identified as 25-year-old Muhammad Suliman who stabbed an Ultra-Orthodox Jewish man just outside Jerusalem’s Old City on Saturday. Surveillance footage released by Jerusalem police showed Suliman stabbing 20- year-old Avraham Elmaliah in an attempted murder.

After stabbing Elmaliah, Suliman then threatened two police officers responding to the terror attack. The police footage showed they did not immediately open fire on the suspect, but only did so after he repeatedly lunged at him. The officers were later questioned after widely circulated footage shot by a bystander appears to show them firing at the attacker after he was already lying on the ground. The Washington Post quoted Israeli Public Security Minister Omer Bar-Lev who said “two or three seconds” after initially shooting the assailant, “the police officers needed to decide if the injured terrorist would detonate an explosive device … When there’s a doubt, there’s no doubt.”

The emergency service Magen David Adom reported Elmaliah was in moderate to severe condition and taken to a local hospital. Doctors said the stabbing came within an inch of his main artery.

Hamas praised the stabbing as a “new heroism.” The incident divided Israeli lawmakers and leaders. Israeli Prime Minister Naftali Bennett commended the actions of the police but Joint List MK Aida Touma-Silman said the “execution of a person who no longer poses a threat is a horrible and terrible crime.”

The officers are expected to be cleared without charges, according to Hebrew-language media reports.

On Friday, two Israeli officers were wounded in an alleged car-ramming attack in the Arab town of Umm al-Fahm in northern Israel. Police fatally shot the driver and wounded a passenger of a vehicle that was speeding towards them.

Police said the pair were suspected of involvement in violent family disputes that have rocked the Arab town in recent months. Authorities said the car-ramming was not politically motivated.