Categorie: Moadiem

2021-09-21: ‘Als je het bouwt, zullen ze komen’: de zegeningen van de loofhut ******* ‘If you build it, they will come’: The blessings of the holiday sukkah

Naast een plaats van zegening, was de loofhut ontworpen om echt in te wonen, inclusief werken of huiswerk maken, slapen en natuurlijk eten (en voor het ontvangen van vrienden en familie). ******* Besides a place of blessing, the sukkah was designed to be truly lived in, including working or doing homework, sleeping, and, of course, eating (and for hosting friends and family).

Lees verder

2021-09-20: Sukkot Tradities: Toen en nu ******* Sukkot Traditions: Then and now

“Ook zult gij het oogstfeest vieren van de eerste vruchten van uw arbeid, van wat gij op het veld gezaaid hebt, en het feest van de inzameling aan het einde van het jaar, wanneer gij de vruchten van uw arbeid van het veld bijeenbrengt.”
******* “Also you shall observe the Feast of the Harvest of the first fruits of your labors from what you sow in the field; also the Feast of the Ingathering at the end of the year when you gather in the fruit of your labors from the field.”

Lees verder

Mo’adim (De gezette tijden) met de 7 Bijbelse Feestdagen

Op deze pagina gaan we uitleggen wat de Moadiem inhoudt en wat de Joodse Feest- en gedenk dagen zijn.
Vaak zie je dat het bij elkaar staat, maar er is wel degelijk verschil tussen de Bijbels Moadien en de Joods Feest- en Gedenkdagen zijn.

Moadiem:
Al voor de schepping van de mens schiep God de zon, maan en sterren. Hij deed dit om: “Scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot aanduiding van de vaste tijden (Mo’adim) en van dagen en jaren!” Gen. 1:14

Lees verder

Sjabbat en Havdalah

De zevende dag van de week is het Sjabbat. Een dag dat je de schepping gedenkt, de uittocht gedenkt. Dat je na zes dagen werken mag herademen, dat je vrij kan zijn.

Lees verder

Pesach

De tweede dag: Op de 14e dag van de eerste maand is het Pesach voor de Eeuwige. De maand Nisan/Abib

Lees verder

Jom HaBikoeriem – Eerstelingen Feest

Na 49 dagen tellen, viert men op de 50e dag het Wekenfeest. Het feest der eerstelingen. De oogst der eerstelingen. Twee broden worden bewogen. Zij kunnen symbool staan voor de Geest en de Tora of voor de gelovigen uit de joden en de uit de volken.

Lees verder

Slotfeest

De achtste dag heet Sjemini Atseret (Slotfeest). Op deze dag wordt gebeden om regen voor het komende seizoen.

Lees verder
Bezig met laden

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...