Categorie: News

2022-05-27: Israëlische veiligheidstroepen verijdelen drugssmokkel langs Egyptische grens – Israel Security Forces Foil Drug Smuggling Operation Along Egyptian Border.

– Het Israëlische leger zei donderdag dat het een grote poging tot drugssmokkel langs de zuidelijke grens van het land met Egypte heeft verijdeld, waarbij een betrokken agent werd gearresteerd.
– The Israeli army said Thursday it has thwarted a major drug smuggling attempt along the country’s southern border with Egypt, arresting an operative involved.

Lees verder

2022-05-27: Westelijke Negev in hoogste staat van paraatheid voor vlaggenmars op Jeruzalemdag – Western Negev on high alert ahead of Jerusalem Day Flag Dance march

– “We zijn eraan gewend om elke keer geraakt te worden als er iets gebeurt in het land, zelfs als het ver van ons vandaan is, en we zijn voortdurend alert. We hopen dat de mars in Jeruzalem niet uitloopt op een escalatie”, zei Lieberman.
– “We’re used to getting hit every time something happens in the country, even when it’s far away from us, and we’re constantly on alert. We hope the Jerusalem march won’t turn into an escalation”, Lieberman said.

Lees verder

2022-05-27: Biden probeert Israël’s viering van Jeruzalem’s hereniging te verstoren – Biden trying to disrupt Israel’s celebration of Jerusalem’s reunification

– De zegetocht zal zondag plaatsvinden. Minister van Openbare Veiligheid Omer Bar-Lev keurde de traditionele route goed die vertrekt op het Safra-plein naar de Westelijke Muur via het Moslimkwartier van de Oude Stad.
– The victory march is set to take place on Sunday. Public Security Minister Omer Bar-Lev approved the traditional route that originates in Safra Square to the Western Wall via the Old City’s Muslim Quarter.

Lees verder

2022-05-27: Loco-Burgemeester roept op tot afscheiding van Jeruzalem van Israël – Deputy Mayor calls for Jerusalem to secede from Israel

– Morgen zal Jeruzalem iets zien dat ik nog nooit heb gezien in de 25 jaar dat ik in het stadsbestuur heb gediend, zei King. Morgen zullen de inwoners van het centrum van Jeruzalem gewelddadige rellen en zelfs vijandige terroristische activiteiten veroorzaken.
– Tomorrow, Jerusalem will see something that I have never seen in the 25 years that I have served in the city government, King said. Tomorrow, the residents of central Jerusalem violent riots and even hostile terrorist activity.

Lees verder

2022-05-25: Palestijnse terroristen vallen Israëlische gelovigen aan bij het graf van Jozef – Palestinian Terrorists Attack Israeli Worshipers at Joseph’s Tomb

– Duizenden Israëlische gelovigen, beveiligd door IDF-troepen, baden dinsdagavond (24 mei) bij het graf van Jozef in de stad Sichem (Nablus), waarbij een terrorist die hen aanviel werd neergeschoten en gedood.
– Thousands of Israeli worshippers, secured by IDF forces, prayed at Joseph’s Tomb in the city of Shechem (Nablus) on Tuesday night (May 24), during which a terrorist who attacked them was shot and killed.

Lees verder

2022-05-25: Joodse man aangevallen door moslimmenigte bij Speakers Corner in Londen – Jew Attacked by Muslim Mob at Speakers Corner in London.

– Speakers Corner staat bekend als een plaats voor debat, niet voor geweld. Joseph Cohen van de Israel Advocacy Movement bezoekt Speakers Corner vaak om met de moslims daar te debatteren.
– Speakers Corner is known to be a place for debate, not violence. Joseph Cohen of the Israel Advocacy Movement visits speakers corner a lot to debate with the Muslims there.

Lees verder

2022-05-24: Ergernis bij Israël over bezoek Hoekstra aan ’terreurorganisatie’ Al-Haq – Irritation at Israel about Hoekstra’s visit to ’terror organization’ Al-Haq

– Minister Wopke Hoekstra (CDA) van Buitenlandse Zaken heeft zijn Israëlische gastheren woensdag op de kast gejaagd door ook een bezoek te brengen aan de Palestijnse organisatie Al-Haq
– Foreign Affairs Minister Wopke Hoekstra (CDA) on Wednesday upset his Israeli hosts by also visiting the Palestinian organization Al-Haq.

Lees verder

2022-05-23: Netflix brengt Israëlisch historische drama ‘The Beauty Queen of Jerusalem’ uit – Netflix releases Israeli period drama ‘Beauty Queen of Jerusalem’

– Vanaf vandaag kunnen Netflix-kijkers kijken naar “The Beauty Queen of Jerusalem,” een tijdsdrama dat een familie van Spaanse Sefardische Joden volgt die in Jeruzalem wonen door verschillende decennia van het begin van de 20e eeuw.
– As of today, Netflix viewers can watch “The Beauty Queen of Jerusalem,” a period drama that follows a family of Spanish Sephardic Jews living in Jerusalem through different decades of the early 20th century.

Lees verder

2022-05-20: Voor het eerst nemen Amerikaanse tankvliegtuigen deel aan grote Israëlische oefening voor een aanval op Iran – In 1st, US refuelers to take part in major Israeli drill for strike on Iran

– Samenwerking met Israëlische straaljagers en Amerikaanse tankvliegtuigen moeten gezien worden als een boodschap aan Iran over mogelijke Amerikaanse hulp bij een daadwerkelijke Israëlische aanval.
– Collaboration involving Israeli fighter jets and American refuelers seen as message to Iran regarding potential for US assistance in an actual Israeli attack.

Lees verder

2022-05-19: Biden: Zion is van Moslims – Biden: Zion belongs to Moslims

– PA-functionaris in Ramallah zei dat het presidentiële bezoek zou worden gezien als een vervulling van de toewijding van de Amerikaanse regering aan de tweestatenoplossing.
– A PA official in Ramallah says that the presidential visit would be seen as a fulfillment of the US administration’s commitment to the two-state solution.

Lees verder

2022-05-18: IDF overweegt gebruik van gevechtshelikopters op West Bank na moord op officier in Jenin – IDF Considers Use of Combat Helicopters in West Bank After Officer Killed in Jenin

– Het Israëlische leger overweegt gevechtshelikopters in te zetten bij grote operaties op de Westelijke Jordaanoever, nadat vorige week een veteraan van het politiecommando dodelijk werd neergeschoten bij een inval tegen de Palestijnse terreurgroep Islamitische Jihad.
– The Israeli military is weighing the use of combat helicopters in major operations in the West Bank, after a veteran police commando was fatally shot last week in a raid on the Palestinian Islamic Jihad terror group.

Lees verder

2022-05-18: De wittebroodsweken voorbij? Rusland vuurt op Israëlische jets in Syrië- Honeymoon over? Russia fires at Israeli jets in Syria

– Rusland gebruikte luchtafweerraketten om Israëlische jets te vernietigen die luchtaanvallen uitvoeren in Syrië,. Dit betekent een verandering van een eerder beleid waarbij de Israëlische luchtmacht in wezen vrij spel had om in het gebied te opereren.
– Russia used anti-aircraft missiles to target Israeli jets carrying out airstrikes in Syria, marking a major departure from a previous policy of essentially allowing the Israeli Air Force free reign to operate in the area.

Lees verder

2022-05-13: Ontmoet 4 Amerikaanse zussen die samen dienen als IDF Lone Soldiers – Meet 4 American Sisters Who Serve Together as IDF Lone Soldiers.

– “Het lijdt geen twijfel dat mijn zussen invloed hadden op mijn beslissing, maar het maakt waarschijnlijk ook deel uit van het DNA dat onze ouders ons hebben bijgebracht,” zei de jongste zus van de familie die bij de IDF in dienst ging.
– “Het lijdt geen twijfel dat mijn zussen invloed hadden op mijn beslissing, maar het maakt waarschijnlijk ook deel uit van het DNA dat onze ouders ons hebben bijgebracht,” zei Y., de jongste zus van de familie die bij de IDF in dienst ging.

Lees verder

2022-05-13: Tientallen Arabieren vallen Joden gewelddadig aan in Noord-Israëlische stad – Dozens of Arabs viciously attack Jews in northern Israeli city.

– Tientallen Arabieren hebben in de oude stad van Akko twee Israëlische Joden op gewelddadige wijze aangevallen en verwond, een incident dat door sommigen wordt omschreven als een poging tot lynchen.
– Dozens of Arabs viciously assaulted and injured two Israeli Jews in Akko’s old city, an incident some described as an attempted lynching.

Lees verder

2022-05-13: Palestijnen blokkeren onderzoek naar doodgeschoten journalist en weigeren de kogel te overhandigen – Palestinians block probe into journalist’s shooting death, refuse to hand over bullet.

– Palestijnse functionarissen weigeren mee te werken aan het Israëlisch onderzoek naar de dood van Al Jazeera journaliste. Men wil de kogel die haar doodde niet afstaan voor een ballistisch onderzoek door de IDF.
– Palestinian officials refuse to cooperate with Israeli investigation into slaying of Al Jazeera journalist, will not turn over the bullet that killed her for an IDF ballistic examination.

Lees verder

2022-05-12: Belgische minister van Ontwikkelingssamenwerking botst met Israël omdat ze Gazastrook in wil – Belgian development minister clashes with Israel as she wants to enter Gaza Strip.

– Volgens critici heeft Minister Meryame Kitir (Marokaanse komaf) het inreisverbod in Gaza zelf veroorzaakt door geen bezoek te willen brengen aan Israël. Ook houdt Kitir er een uitgesproken pro-Palestijnse mening op na.
– According to critics, Minister Meryame Kitir (Moroccan origin) caused the entry ban in Gaza herself by not wanting to visit Israel. Kitir also holds strong pro-Palestinian views.

Lees verder

2022-05-12: Meerderheid van Arabisch-Israëlis: Joden hebben geen recht op een soevereine staat – Majority of Arab-Israelis: Jews have no right to sovereign state

– 75 Procent van de Arabische Israëli’s is het er niet mee eens dat Joden recht hebben op een soevereine staat, een aanzienlijk deel van hen zal Israël niet verdedigen als het zou worden aangevallen door een Arabisch buurland.
– 75 percent of Arab Israelis do not agree that Jews have a right to a sovereign state, a significant portion of them said they would not defend Israel should it be attacked by a neighboring Arab country.

Lees verder
Bezig met laden

Volg ons / Follow us

Subscribe

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...

Subscribe to our newsletter!

Join our mailing list to receive the latest news and updates from IsraelCNN.

You have Successfully Subscribed!