Categorie: Aid projects

2024-01-29: Snir Vereniging is gemobiliseerd voor bedrijven aan de Gazastrip

In het licht van de zijdelingse impact van de Oorlog met ’the Iron Swords War’ op bedrijven aan de Gazastrook, lanceert Snir een hulp-, begeleidings- en ondersteuningsproject voor kleine en middelgrote bedrijfseigenaren van wie de bedrijven zijn beschadigd als gevolg van de voortdurende gevechten in de eerste fase in de Gazastrook en later ook in het noorden.

Lees verder

2023-12-06: NIEUWS VAN YAD L’AMI O.A. WERKZAAM AAN DE GRENS MET GAZA

NIEUWS VAN YAD L’AMI O.A. WERKZAAM AAN DE GRENS MET GAZA
Jozua 1 : 2-5 “Van de rivier tot de zee”, het staat allemaal in de Bijbel, interessant!
De HERE zei tegen Jozua: “Mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk(Israël) naar het land dat IK aan hen, de Israëlieten, ga geven. Elke plaats, die uw voetzool betreedt, heb IK u gegeven, overeenkomstig wat IK tot Mozes gesproken heb. Jullie gebied zal zijn vanaf de woestijn in het zuiden tot aan de Libanon daarginds in het noorden. Verder het hele land van de Hetieten, tot aan de grote rivier de Eufraat in het noord-oosten. De Grote Zee in het westen zal de westgrens zijn. (Dat is nog wel een beetje groter dan het Israël van nu)

Lees verder

2023-08-08: Helemaal naar huis – All the way home

– In maart werd Julia gedwongen een onvoorstelbare keuze te maken. Door oorlog wenkte Israël als een toevluchtsoord voor deze kostbare Joodse familie, maar het ontvluchten van Oekraïne betekende het achterlaten van Julia’s man, Dmitriy, en hun oudste zoon, Matvey, 19, omdat mannen ouder dan 18 niet mogen vertrekken.
– In March, Julia was forced to make an unimaginable choice. Israel beckoned as a refuge from war for this precious Jewish family, but fleeing Ukraine meant leaving Julia’s husband, Dmitriy, and their oldest son, Matvey, 19, behind, as men over 18 are not permitted to leave.

Lees verder

2023-08-01: Liori’s reis naar een “Thuis voor het leven” – Liori’s journey to a “Home for Life”

– We nodigen u uit, om het mogelijk te maken een “Thuis,” voor Lior, met nog 11 andere meisjes/jonge vrouwen te creëren. Helaas heeft Israël op dit moment niet genoeg oplossingen om passende huisvesting en werkgelegenheid, voor mensen met speciale behoeften te creëren. (na de schooljaren, als men 20 is)  Daarom werken we al enkele jaren aan het opzetten van een respectvol thuis voor Lior en andere vrouwen met speciale behoeften, waarin ze gelijk kan zijn onder gelijken, een Home for Life. (Huis voor het leven)
– We invite you, to make it possible to create a “Home,” for Lior, with 11 more girls/young women. Unfortunately, Israel does not currently have enough solutions to create appropriate housing and employment, for people with special needs. (After the school years, when one is 20) Therefore, for several years we have been working to establish a respectful home for Lior and other women with special needs, in which she can be equal among equals, a Home for Life. (Home for Life).

Lees verder

2023-02-15: Syrische slachtoffers van Turkse aardbeving geschokt door behandeling door Israëli’s – Syrian victims of Turkish earthquake shocked to be treated by Israelis

– In sommige gevallen waren ze erg emotioneel, erg verrast dat de Israëli’s niet waren wie hen werd verteld dat we zijn,” vertelde Almog aan TPS. “Eén persoon zei dat alles wat hem zijn hele leven was geleerd over Israël een leugen was. We waren niet zo slecht als men dacht.”
– “In some cases, they were very emotional, very surprised that the Israelis weren’t who they were told we are,” Almog told TPS. “One person said that everything he was taught all of his life about Israel was a lie. We weren’t as bad as he thought.”

Lees verder

2023-02-13: Meer dan 300 patiënten behandeld in Israëlisch veldhospitaal in Turkije – More Than 300 Patients Treated in Israeli Field Hospital in Turkey

– IDF zoek- en reddingsteams – met in totaal meer dan 150 man personeel – arriveerden kort na de aardbevingen in Turkije en slaagden erin 19 levende mensen uit de rampplaatsen te halen. IDF haalden ook de lichamen op van Saul en Fortuna Cenudioglu, de bejaarde hoofden van de Joodse gemeenschap in Antakya.
– IDF search and rescue teams — totalling more than 150 personnel — arrived in Turkey shortly after the earthquakes and managed to extract 19 living people from disaster sites. They also retrieved the bodies of Saul and Fortuna Cenudioglu, the elderly heads of the Jewish community in Antakya.

Lees verder

2022-12-07: Jezus in het zicht houden is het belangrijkste doel van deze Palestijnse outreach – Keeping Jesus in sight is the main goal at this Palestinian outreach

– House of Hope is een school en woonruimte voor blinden en anderen met speciale behoeften. Het is een bediening die een thuis onderwijs en natuurlijk hoop biedt aan Palestijnse volwassenen met speciale behoeften.
– A school and residential quarters for the blind and others with special needs, House of Hope is a ministry that provides a home, education and, of course, hope to Palestinian adults with special needs.

Lees verder

2022-12-01: De oprichters van KitePride creëren kansen, waardevol voor slachtoffers van sekshandel en prostitutie – KitePride founders create opportunities, value for victims of sex-trafficking, prostitution

– “Slachtoffers hebben geen medelijden nodig – ze hebben banen nodig.” Al meer dan tien jaar werkt een echtpaar samen om mensen te bevrijden van dwangarbeid en prostitutie.
– A Swiss couple is running a small fashion-brand factory, KitePride, in Tel Aviv which employs dozens of people who have been rescued from sex-trafficking. 

Lees verder

2022-03-03: Minister van Volksgezondheid: Israël bereidt verzenden veldhospitaal naar Oekraïne voor – Health Minister: Israel is preparing to send field hospital to Ukraine

– IDF-veldhospitaal. Screenshot YouTube

Nederlands + English

Minister van Volksgezondheid, Nitzan Horowitz, vertelde donderdagmorgen aan de publieke omroep KAN, “dat Israël met de voorbereidingen bezig is om een ​​veldhospitaal in Oekraïne op te zetten om gewonde Oekraïners te helpen.
– Health Minister Nitzan Horowitz told public broadcaster KAN on Thursday morning, “that Israel is preparing to set up a field hospital in Ukraine to help wounded Ukrainians.

Lees verder

2021-09-12: Vluchtelingen in Israël krijgen hulp van Assaf – Refugees in Israel get help from Assaf

De organisatie komt sinds 2007 op voor de positie van vluchtelingen in Israël, waarvan er zo’n 35.000-40.000 in het land verblijven. Hun leven is niet gemakkelijk en is door de coronacrisis alleen maar verslechterd ****** The organization has been advocating for the position of refugees in Israel since 2007, some 35,000-40,000 of whom reside in the country. Their lives are not easy and have only worsened due to the corona crisis.

Lees verder

2021-09-12: Een aantal Nederlandse Israëlorganisaties gaan gezamenlijk noodhulp verlenen aan diverse projecten in Israël ******* A number of Dutch Israel organizations will jointly provide emergency aid to various projects in Israel.

Aanleiding voor de noodhulp zijn de zorgelijke signalen die de organisaties ontvangen van partners in Israël als gevolg van de coronacrisis. *******The emergency aid is prompted by the worrying signals the organizations are receiving from partners in Israel as a result of the corona crisis.

Lees verder

2021-08-29: Orthodoxe Joden in V.S. helpen evacuatie van vier Afghaanse kinderen ******* Orthodox Jews in U.S. Help Evacuate Four Afghan Children

Vier Afghaanse kinderen zijn geëvacueerd naar de Verenigde Staten na de tussenkomst van een groep orthodoxe Joden in de VS die koortsachtig hebben gewerkt om Afghanen te redden nu de evacuatie mogelijkheid wordt gesloten. ******* Four Afghan children have been evacuated to the United States following the intervention of a group of Orthodox Jews in the U.S. who have been working feverishly to rescue Afghans as the evacuation window closes.

Lees verder
Bezig met laden

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...