Categorie: Anti semitism

2023-11-22: 1 miljoen nieuwe olims verwacht te midden van toenemend antisemitisme – 1 million new olim expected amid rising antisemitism

– De voorzitter van het Joodse Agentschap, generaal-majoor Doron Almog, vertelde dinsdag aan N12 dat hij een miljoen nieuwe olim verwacht als direct gevolg van de dramatische toename van wereldwijde antisemitisme.
– The chairman of the Jewish Agency, Major General Doron Almog told N12 on Tuesday that he expects to see one million new olim as a direct result of the dramatic rise of antisemitism.

Lees verder

2023-11-17: Roger Waters wordt geconfronteerd met ‘Israël-lobby’ hotelboycots in Argentinië en Uruguay – Roger Waters faces ‘Israel lobby’ hotel boycotts in Argentina and Uruguay

– De bekende muzikant Roger Waters, voormalig lid van Pink Floyd, is verwikkeld geraakt in een nieuwe controverse toen hotels in Buenos Aires en Montevideo zijn reserveringen voor geplande concerten annuleerden vanwege beschuldigingen van antisemitisme.
– Renowned musician Roger Waters, former member of Pink Floyd, has found himself embroiled in a new controversy as hotels in Buenos Aires and Montevideo canceled his reservations ahead of scheduled concerts due to accusations of antisemitism.

Lees verder

2023-11-16: President Herzog op bijeenkomst in D.C.: “Nogmaals, wij eisen: Laat onze mensen gaan’ – President Herzog at D.C. rally: ‘Once again, we demand: Let our people go’

– Israel’s President Isaac Herzog on Tuesday addressed some of the top U.S. lawmakers, hostages’ families, artists, educators, students and other attendees of the march for Israel. Almost 300,000 people are estimated to have joined the event.
– Nearly 300,000 gathered in the U.S. capital to march in solidarity with Israel; President Herzog addressed the participants from Jerusalem

Lees verder

2023-11-09: ‘Joden leven weer in angst’: EU betreurt stijging antisemitisme in heel Europa – ‘Jews Are Once Again Living in Fear’: EU Decries Europe-Wide Spike in Antisemitism

– Het uitvoerend orgaan van de Europese Unie heeft een duidelijke veroordeling uitgesproken over het toenemende antisemitisme op het continent en verklaard dat Jodenhaat “indruist tegen alles waar Europa voor staat”. “Europese Joden leven vandaag opnieuw in angst,” verklaarde de verklaring.
– The executive body of the European Union has issued a forthright condemnation of rising antisemitism across the continent, declaring that hatred of Jews “goes against everything which Europe stands for.” “European Jews today are once again living in fear,” the statement declared.

Lees verder

2023-10-27: De populaire kindervideogame Roblox is een verzamelplaats geworden voor pro-Palestijnse protesten – Popular kids video game Roblox has become gathering space for pro-Palestinian protests

– Het Israëlische ministerie van Nationale Veiligheid dringt er bij ouders op aan om elke pro-Palestijnse intimidatie die hun kinderen ervaren op het videogameplatform Roblox te melden.
– Israel’s Ministry of National Security is urging parents to report any pro-Palestinian harassment their children experience on the video game platform Roblox.

Lees verder

2023-10-16: BBC Arabic viert Hamas-moorden, noemt gijzelaars ‘arrestanten’ – BBC Arabic celebrates Hamas murders, calls hostages ‘arrestees’

– Arabische zender van de BBC  hebben de dodelijke terreuraanval van Hamas op Israëlische burgers gevierd, schijnbaar verheugd over de massaslachting van Joden en de ontvoering van baby’s, kinderen en ouderen als gerechtvaardigd omschreven.
– Journalists from the BBC’s Arabic language channel have celebrated Hamas’ deadly terror attack on Israeli civilians, seemingly reveling in the mass slaughter of Jews and framing the kidnapping of babies, children, and the elderly as justified.

Lees verder

2023-09-28: Duitse extreemrechtse extremisten richten nep-joodse organisaties op om geld in te zamelen – German Far Right Extremists Set Up Fake Jewish Organizations to Raise Funds

– Uit een onderzoek van een van de belangrijkste omroepen van het land is gebleken dat er in Duitsland minstens tien nep-Joodse organisaties zijn opgericht door rechtsextremisten om liefdadigheidsdonaties en subsidies te ontvangen.
– At least 10 fake Jewish organizations have been created by right-wing extremists in Germany in order to receive charitable donations and grants, an investigation by one of the country’s leading broadcasters has found.

Lees verder

2023-09-11: Spanje’s antisemitische definitie van ‘Jood’ maakt Joodse organisaties woedend – Spain’s antisemitic definition of ‘Jew’ sparks fury from Jewish organizations

– Meer dan 500 jaar na de Spaanse inquisitie behoudt het Spaanse woord voor ‘Jood’ de ondertoon van ‘een gewiekst, hebzuchtig persoon’ en het Jodendom als ‘een afschuwelijke truc die iemand schade berokkent’.
– More than 500 years after the Spanish Inquisition, the Spanish word for ‘Jew’ maintains the connotation of ‘a shrewd, greedy person,’ and Judaism as ‘a loathsome trick that harms someone.’

Lees verder

2023-09-08: Abbas: Hitler doodde Joden voor het witwassen van geld, het zijn geen Semieten – Abbas: Hitler killed Jews for money laundering, they are not Semites

– Asjkenazische Joden komen uit Europa, niet uit het Midden-Oosten, en werden tijdens de Holocaust vermoord vanwege haat tegen hen vanwege hun historische rol als geldschieters, zei de president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, in een toespraak die internationaal furore maakte.
– Ashkenazi Jews stem from Europe, not the Middle East, and were murdered during the Holocaust due to hatred against them for their historic role as money lenders, Palestinian Authority President Mahmoud Abbas said in a speech that sparked an international furor.

Lees verder

2023-07-28: Israël veroordeelt opnieuw Zweeds besluit om Torah verbranding buiten Israëlische ambassade toe te staan – Israel slams another Swedish decision to allow Torah burning outside Israeli embassy

– De zwakke reactie van de Zweedse autoriteiten, die zich beperken tot het uitspreken van lege woorden over vrijheid, verbleekt in vergelijking met de gruwelijke acties – zowel die welke al hebben plaatsgevonden als die welke nog kunnen komen. Dit is niet hoe vrijheid eruit zou moeten zien; het vertegenwoordigt een verlies van morele richting.
– The Swedish authorities’ weak response, merely uttering empty words about freedom, pales in comparison to the heinous actions – both those that have already occurred and those that may come. This is not what freedom should look like; it represents a loss of moral direction

Lees verder

2023-07-18: Duitse fans scanderen ‘Free Palestine’ als Spaanse ska-band het podium betreedt op muziekfestival – German Fans Chant ‘Free Palestine’ as Spanish Ska Band Takes Stage at Music Festival

– De Spaanse skaband Ska-P: “Zes miljoen Joden die op de meest gruwelijke manier werden uitgeroeid/An imperialistische genocide door fascistische legers, we moeten leren van de geschiedenis/De slachtoffers zijn beulen geworden, alles is fout gegaan.
– Spanish ska band Ska-P: “Six million Jews who were exterminated in the most horrific way/An imperialist genocide by fascist armies, we must learn from history/The victims have become executioners, everything has gone wrong.”

Lees verder

2023-07-14: Zweedse politie geeft toestemming om Hebreeuwse Bijbel te verbranden buiten Israëlische ambassade, wat veel kritiek oplevert – Swedish police grants permit to burn Hebrew Bible outside Israeli embassy, drawing widespread criticism

– Israëlische functionarissen en Joodse leiders protesteren nadat de Zweedse politie een vergunning verleende aan iemand die van plan is dit weekend een Hebreeuwse Bijbel te verbranden voor de Israëlische ambassade in Stockholm.
– Israeli officials and Jewish leaders are pushing back after Swedish police granted a permit to someone who plans to burn a Hebrew Bible in front of the Israeli embassy in Stockholm this weekend.

Lees verder

2023-06-30: Een zoektocht naar toilet-Apartheid in Israël – A search for toilet-Apartheid in Israel

– “Ik zag een presentatie van de BDS, waarin baby’s stierven. Zo legden ze uit dat Israël een apartheidsstaat was. En als zwarte Zuid-Afrikaan raakte mij dat diep. Zelfs toiletten waren gescheiden voor Joden en Arabieren of zwarten.
– “I saw a BDS presentation in which babies were dying. That was how they explained that Israel was an apartheid state. And as a black South African, that touched me deeply. Even toilets were separate for Jews and Arabs or blacks.

Lees verder

2023-06-14: ‘We naderen Palestina’, kondigt Ryanair aan op vlucht naar Tel Aviv – ‘We’re approaching Palestine,’ Ryanair announces on Tel Aviv-bound flight

– Een passagier werd bedreigd met arrestatie omdat zij probeerde de steward te fotograferen die herhaaldelijk aankondigde dat het vliegtuig ging landen in Palestina.
– A passenger was threatened with arrest for trying to photograph flight attendant who repeatedly announced that the plane was going to land in Palestine

Lees verder

2023-06-13: Sergeant Canadese leger beboet voor antisemitische grappen gemaakt tijdens training – Canadian Army sergeant fined for antisemitic jokes made while conducting training course

– Een in Duitsland geboren sergeant in het Canadese leger kreeg een boete van ongeveer $ 2.200 en kreeg een “ernstige berisping” nadat hij grappen maakte over de Holocaust tijdens het geven van een infanterietraining.
– A German-born sergeant in the Canadian Army was fined roughly $2,200 and given a “severe reprimand” after joking about the Holocaust while conducting an infantry training course.

Lees verder

2023-05-17: Klimaatactivisten bezetten UvA en roepen op tot Intifada: ‘Ze roepen op tot vermoorden van Joden’ – Climate activists occupy UvA and call for Intifada: ‘They call for killing Jews’

– Dinsdagavond werd de Universiteit van Amsterdam (UvA) bezet door klimaatactivisten. Maar ditmaal bleef het niet enkel bij een klimaatbezetting: diverse activisten zagen ook hun kans schoon om op te roepen tot een Intifada. Intifada betekent letterlijk ‘opstand’ of ‘afschudding’ en zou volgens het CIDI een oproep zijn ’tot het vermoorden van Joden’.

On Tuesday night, the University of Amsterdam (UvA) was occupied by climate activists. But this time it was not just a climate occupation: several activists also saw their chance to call for an Intifada. Intifada literally means “uprising” or “shaking off” and, according to the CIDI, would be a call “to kill Jews.

Lees verder

2023-05-09: Tuig’ bedreigt Joodse kinderen in Londen, speelt pro-terreurmuziek af – Thugs’ threaten Jewish children in London, blast pro-terror music

– De twee “Het tuig”, zoals de krant hen noemt, uploadden een clip van 16 seconden, die ze hilarisch vonden, naar TikTok. De clip toont de lachende bestuurder terwijl hij uit een beker drinkt en een lied schalt met Arabische antisemitische teksten . The two “thugs,” as the paper calls them, uploaded a 16-second clip of their deed, which they found hilarious, to TikTok. It shows the driver laughing as he drinks from a cup while a song blares out with Anti-Semitic Arabic lyrics.

Lees verder

2023-05-08: ‘Joden branden het best’ – 154 Nederlandse voetbalfans gearresteerd wegens antisemitisch zingen – ‘Jews burn best’ – 154 Dutch soccer fans arrested over antisemitic chants

– Vorige week scandeerden supporters van het Nederlandse voetbalteam AZ Alkmaar “Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas.” “Mijn vader zat bij de commando’s, mijn moeder bij de SS, samen verbrandden ze Joden omdat Joden het beste branden”, zongen de fans.
– Last week, supporters of Dutch soccer team AZ Alkmaar chanted “Hamas, Hamas, all the Jews to the gas.” “My father was in the commandos, my mother was in the SS, together they burned Jews because Jews burn the best,” the fans sang.

Lees verder

2023-04-14: VIDEO: Israëlische spelers, fans aangevallen bij basketbalwedstrijd in Athene – ‘Terrorism, violent pogrom’ – Israeli players, fans attacked at Athens basketball game

– Tijdens een recente uitwedstrijd tussen basketbalteams HaPoel Jeruzalem en AEK Athene, lanceerden Griekse fans vuurwerk naar Israëlische fans en gooiden stenen naar hen, waardoor verschillende Israëlische toeschouwers gewond raakten.
– During a recent away game between basketball teams HaPoel Jerusalem and AEK Athens, Greek fans launched fireworks at Israeli fans and hurled bricks at them, leaving several Israeli spectators injured.

Lees verder

2023-04-12: ‘Dood aan de Joden’. Pro-Palestijnse bijeenkomst in Berlijn – ‘Death to the Jews’. Pro-Palestinian rally in Berlin

– De Berlijnse politie onderzoekt een pro-Palestijnse bijeenkomst waar demonstranten “Dood aan de Joden” en “Dood aan Israël” scandeerden, uitspraken die, indien geverifieerd, strafbaar zouden kunnen zijn volgens de strenge Duitse wetten inzake haatzaaien van na de Tweede Wereldoorlog.
– Berlin police are investigating a pro-Palestinian rally where demonstrators allegedly chanted “Death to the Jews” and “Death to Israel,” phrases that if verified could be criminal offenses under Germany’s strict post-World War II hate speech laws.

Lees verder

2023-03-13: “Heil Hitler”: Antisemitische misdaadgolf in Londen houdt aan – ‘Heil Hitler’: London Antisemitic Crime Wave Continues

– Een nieuwe golf van antisemitische haatmisdrijven heeft de orthodox-joodse gemeenschap van Londen op scherp gezet, volgens meerdere rapporten van buurtwachtgroep Shomrim Stamford Hill.
– A new wave of antisemitic hate crimes has London’s Orthodox Jewish community on edge, according to multiple reports by neighborhood watch group Shomrim Stamford Hill.

Lees verder
Bezig met laden

Nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan in via onderstaand formulier.

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...