Categorie: Anti semitism

2022-08-19: Holocaust-uitspraak Mahmoud Abbas laat zien waarom er nog geen vrede is – Holocaust statement Mahmoud Abbas shows why there is no peace yet

– Afgelopen dinsdag weigerde Mahmoud Abbas om de Palestijnse terreuraanslag op de Olympische Spelen van 1972 in München te veroordelen, terwijl hij de organisator was van de financiering.
– Last Tuesday, Mahmoud Abbas refused to condemn the Palestinian terror attack at the 1972 Munich Olympics, while he was the organizer of the funding.

Lees verder

2022-08-02: ‘Ik eis plechtig dat antizionisme verboden wordt in Frankrijk’, verklaart parlementslid – ‘I Solemnly Demand That Anti-Zionism Be Banned in France,’ Parliamentary Deputy Declares

– Een Franse parlementaire afgevaardigde uit Nice, Éric Ciotti, heeft een oproep gedaan om uitingen van antizionisme wettelijk te verbieden op soortgelijke gronden als antisemitische opruiing.
– A French parliamentary deputy out of Nice, Éric Ciotti, has issued a call for expressions of anti-Zionism to be legally prohibited on similar grounds to antisemitic incitement.

Lees verder

2022-06-29: “Holocaust Survivor Day”: ‘Menselijke neiging om koste wat kost te overleven’ – “Holocaust Survivor Day”: ‘Human tendency to survive at all cost’

– Holocaustoverlevenden staan “als een levend voorbeeld van veerkracht, en laten de wereld elke dag zien wat het betekent om echt te leven,” zei Gideon Taylor, voorzitter van de Claims Conference.
– Holocaust survivors stand “as a living example of resilience, showing the world every day what it means to truly live,” said Gideon Taylor, president of the Claims Conference.

Lees verder

2022-06=24: ‘Walgelijk’: Duitse bondskanselier Olaf Scholz ziet af van bezoek aan hedendaags kunstfestival wegens antisemitische tentoonstelling – ‘Disgusting’: German Chancellor Olaf Scholz Nixes Visit to Contemporary Art Festival Over Antisemitic Display

– Het schandaal over de muurschildering, samen met de bredere bezorgdheid over antisemitisme en het demoniseren van Israël op het festival, heeft de Joodse gemeenschap van Duitsland diep geschokt.
– The scandal over the mural, along with the broader concerns about antisemitism and the demonizing of Israel at the festival, has profoundly shaken Germany’s Jewish community.

Lees verder

2022-06-20: Catalaans parlement in Spanje veroordeelt Israël voor ‘misdaad van apartheid’ – Catalan Parliament in Spain Denounces Israel for ‘Crime of Apartheid’

– Het parlement in de Spaanse regio Catalonië heeft gestemd voor een resolutie die Israël aan de kaak stelt als een “apartheidsstaat” en die aandringt op internationale sancties tegen Jeruzalem.
– The parliament in the Spanish region of Catalonia has voted in favor of a resolution denouncing Israel as an “apartheid” state and urging international sanctions against Jerusalem.

Lees verder

2022-06-16: “Geen verplichtingen”: EU geeft financiering aan PA vrij ondanks antisemitische ophitsing in schoolboeken – ‘No strings attached’: EU releases funding to PA despite antisemitic incitement in textbooks

– Na een stemming op maandagavond zal ongeveer 220 miljoen dollar aan EU-steun worden vrijgegeven, en PA-functionarissen beschouwden de stap als een overwinning. de financiering “zonder voorwaarden” werd toegekend.
– After a vote on Monday night, some $220 million in EU aid will be released, and PA officials hailed the move as a victory. The funding comes “with no strings attached.”

Lees verder

2022-06-09: Joden in Duitsland ‘enorm bedreigd’, gemeenschapsleider waarschuwt – Jews in Germany ‘Under Massive Threat,’ Community Leader Warns

– Het Joodse leven in Duitsland wordt “massaal bedreigd” te midden van een opleving van wit nationalisme en antisemitische haatmisdrijven, waarschuwde een Europese Joodse leider.
-Jewish life in Germany is “under massive threat” amid a resurgence of white nationalism and antisemitic hate crimes, a European Jewish leader warned.

Lees verder

2022-05-25: Joodse man aangevallen door moslimmenigte bij Speakers Corner in Londen – Jew Attacked by Muslim Mob at Speakers Corner in London.

– Speakers Corner staat bekend als een plaats voor debat, niet voor geweld. Joseph Cohen van de Israel Advocacy Movement bezoekt Speakers Corner vaak om met de moslims daar te debatteren.
– Speakers Corner is known to be a place for debate, not violence. Joseph Cohen of the Israel Advocacy Movement visits speakers corner a lot to debate with the Muslims there.

Lees verder

2022-05-03: Israel eist verontschuldigingen voor Russische antisemitische uitspraken – Israel demands apology for Russian anti-Semitic statements.

– In een interview op Italiaanse televisie beweerde Sergey Lavrov: “Hitler had Joods bloed. Volgens de wijzen van het Joodse volk zijn de ergste antisemieten zelf Joden.”
– In an interview on Italian television, Sergey Lavrov claimed, “Hitler had Jewish blood. According to the sages of the Jewish people, the worst anti-Semites are themselves Jews.” In doing so.

Lees verder

2022-04-29: Berlijnse politie verbiedt anti-Israël demonstratie – Berlin police prohibit anti-Israel demonstration – Berliner Polizei untersagt Anti-Israel-Demo

– Het verbod op de voor vrijdag geregistreerde demonstratie en de vervangende evenementen is van kracht tot en met zondag. Er is ook een demonstratie gepland in Frankfurt.
– The ban on the rally registered for Friday and substitute events is in effect up to and including Sunday. A demonstration is also planned in Frankfurt.
– Das Verbot der für Freitag angemeldeten Kundgebung und von Ersatzveranstaltungen gilt bis einschließlich Sonntag. Auch in Frankfurt ist eine Demonstration geplant

Lees verder

2022-04-28: Palestijnen zetten de Shoah op zijn kop door Israël gelijk te stellen met nazi-genocide. – Palestinians turn the Shoah on its head by equating Israel with Nazi genocide.

– “Ik, General Dwight Eisenhower, heb dit bezoek met opzet afgelegd, om uit de eerste hand bewijs te kunnen leveren, mocht er in de toekomst ooit een tendens ontstaan om deze beschuldigingen louter als propaganda te beschouwen”.
– “I, General Dwight Eisenhower, made the visit deliberately, in order to be in a position to give first-hand evidence of these things if ever, in the future, there develops a tendency to charge these allegations merely to propaganda.”

Lees verder

2022-04-26: TV-station van de PA roept op tot “uitroeiing van de slechte Joden”, Israël zwijgt – PA TV station calls for ‘extermination of evil Jews,’ Israel silent

– “Allah, verblijd ons met de uitroeiing van de slechte Joden, O Meester van het Universum, en [de uitroeiing] van hun hypocriete aanhangers die kwaad in hun hart hebben,” zei de imam.
– “Allah, delight us with the extermination of the evil Jews, O Master of the Universe, and [the extermination] of their hypocritical supporters who have evil in their hearts,” said the imam.

Lees verder

2022-04-05: Frans-Joodse man dodelijk getroffen door tram in Parijs. Hij was op de vlucht voor brute antisemitische aanval – French Jewish Man Fatally Struck by Tram in Paris. He was Fleeing From Brutal Antisemitic Attack

– De Franse autoriteiten hebben een onderzoek geopend naar de zaak van een jonge Joodse man, Jérémy Cohen (31), in Parijs die werd gedood door een passerende tram terwijl hij vluchtte voor een gewelddadige antisemitische aanval.
– The French authorities have opened an investigation into the case of a young Jewish man, Jérémy Cohen (31), in Paris who was killed by a passing tram while fleeing a violent, antisemitic assault.

Lees verder

2022-03-30: Schokkende antisemitische aanvallen op Nederlandse jood worden genegeerd – Shocking antisemitic attacks against Dutch Jew are ignored

– Een Joodse man uit Nederland heeft zich uitgesproken over gewelddadige antisemitische pesterijen die hij de afgelopen twee jaar heeft moeten ondergaan, en hij zegt dat er een gebrek aan actie is van de kant van de Nederlandse autoriteiten om de daders ter verantwoording te roepen.
– A Jewish man from Holland spoke out about violent antisemitic harassment he has received for the past two years, and what he says is a lack of action on the part of the Dutch authorities to hold the perpetrators accountable.

Lees verder

20-02-2022: Antisemitische incidenten in Groot-Brittannië bereikten vorig jaar een recordhoogte – Antisemitic incidents in Britain hit record high last year

– Antisemitische incidenten in Groot-Brittannië bereikten vorig jaar een recordhoogte, mede gedreven door een reactie op het toenemende geweld in Israël en Gaza, zei een Joods adviesorgaan donderdag.
– Anti-Semitic incidents in Britain reached a record high last year, driven in part by a response to the increasing violence in Israel and Gaza, a Jewish advisory body said Thursday.

Lees verder

02-02-2022: Amnesty antisemitisch volgens EU-handboek – Amnesty anti-Semitic according to EU Handbook

-Dat is totale onzin, zoals iedereen weet die Israël ooit bezocht heeft: Arabieren en Joden worden helemaal niet van elkaar gescheiden in het dagelijks leven. Arabische inwoners hebben dezelfde rechten als Joden.

– This is total nonsense, as anyone who has ever visited Israel knows: Arabs and Jews are not separated at all in daily life. Arab residents have the same rights as Jews.

Lees verder

01-02-2022: ‘Ik corrigeer mijn standpunt’: Whoopi verontschuldigt zich voor zeggen dat Holocaust niet over ras gaat – ‘I stand corrected’: Whoopi apologizes for saying Holocaust not about race

– “Het Joodse volk over de hele wereld heeft altijd mijn steun gehad en dat zal nooit verslappen. Het spijt me voor de pijn die ik heb veroorzaakt.
– “The Jewish people around the world have always had my support and that will never waiver. I’m sorry for the hurt I have caused.

Lees verder

01-02-2022: Whoopie Goldberg beweert dat Holocaust ‘niet over ras’ gaat, en roept heftige reacties op – Whoopie Goldberg claims Holocaust is ‘not about race,’ sparks major backlash

– ABC’s ‘The View’ presentatrice Whoopi Goldberg beweerde dat de Holocaust “niet over ras” ging, tijdens de show van afgelopen zondag, wat spanning veroorzaakte tussen de co-presentatoren en veel reacties uitlokte op sociale media.
– ABC’s ‘The View’ host Whoopi Goldberg claimed that the Holocaust was “not about race” on last Sunday’s show, creating tension among the co-hosts and sparking major backlash on social media.

Lees verder

2022-01-21: Boekrecensie: De boycot van Israël – Book Review: The Boycott of Israel

– Van Kees Broer verscheen recent opnieuw een zeer lezenswaardig boek: ‘De boycot van Israël’, uitgegeven via het CIDI. Het beschrijft de anti-Israëlische boycotbeweging in Nederland. Eerderverscheen zijn eerste boek ‘Vijftig jaar Palestina Komitee’.
– Kees Broer recently published another very readable book: ‘The Boycott of Israel’, published through the CIDI. It describes the anti-Israel boycott movement in the Netherlands. Earlier he published his first book ‘Fifty years Palestine Komitee’.

Lees verder

2022-01-21: Israël bereidt VN-resolutie voor om ontkenning holocaust tegen te gaan – Israel Preparing UN Resolution to Combat Holocaust Denial.

– Israël vraagt de Algemene Vergadering van de VN om unaniem een resolutie aan te nemen die het ontkennen van de Holocaust veroordeelt en alle landen en sociale media platforms oproept om antisemitisme te bestrijden.
– Israel is asking the UN General Assembly to unanimously adopt a resolution that condemns Holocaust denial and urges all countries and social media platforms to fight anti-Semitism.

Lees verder

2022-01-07: Nederland: Oud-premier Van Agt beschuldigde Israël van het vergiftigen van Palestijnen – Netherlands: Former Prime Minister Van Agt accused Israel of poisoning Palestinians

– Dries van Agt, zei in een interview voor een onlangs uitgezonden documentaire dat Israëlische kolonisten hun Palestijnse buren in 2015 vergiftigden, een eeuwenoude antisemitische bloedlaster.
– Dries van Agt, said in an interview for a recently aired documentary that Israeli settlers poisoned their Palestinian neighbors in 2015, he was repeating a centuries-old anti-Semitic blood libel.

Lees verder

2021-11-11: “We gaan je vergassen” – Joodse jongen, 11, aangevallen in Frankrijk – ‘We’re going to gas you’ – Jewish boy, 11, attacked in France

– Een 11-jarige Joodse jongen werd lastig gevallen en geslagen op straat in het Essonne district ten zuiden van Parijs omwille van zijn religie, meldde het Franse dagblad Le Parisien.
– An 11-year-old Jewish boy was harassed and beaten on the street in the Essonne district south of Paris because of his religion, French daily Le Parisien reported.

Lees verder

2021-11-02: ‘Puur duivels’: Politie nam nazi-vlag in beslag – ‘Pure evil’: Police seize Nazi flag

– Brisbane Joden waren geschokt toen ze zaterdag uit een raam van een appartement in de binnenstad een nazi-vlag zagen wapperen in de buurt van hun synagoge. Antisemitisme neemt fors toe in Australie.
– Brisbane Jews were shocked to see a Nazi flag flying from an apartment window in the downtown area near their synagogue on Saturday. Anti-Semitism is rising strongly in Australia.

Lees verder
Bezig met laden

Volg ons / Follow us

Subscribe

Subscribe

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...