Categorie: Bijbelstudies

2023-10-25: Profetieën in de Bijbel over Hamas – Prophesies in the Bible About Hamas

– Hamas wordt in het Engels gewoonlijk vertaald als ‘geweld’, en in het Hebreeuws betekent het: geweld, onrecht, wreedheid en onrechtvaardigheid. Het is niet verrassend dat het zijn oorsprong vindt in de Bijbel.
– Hamas is commonly translated in English as “violence”, and in Hebrew it means: violence, wrong, cruelty, and injustice. Not surprisngly, it has its origins in the Bible.

Lees verder

2023-03-14: Gods beloften voor de wereld en voor Israël – God’s Promises for the World and for Israel

– In de Hebreeuwse Bijbel komt het woord “belofte” meer dan 50 keer voor, en het Nieuwe Testament voegt daar nog eens 70+ aan toe. Maar dat is alleen het wóórd belofte. Als je de feitelijke beloften bekijkt, zul je, afhankelijk van de bron, ontdekken dat er bijna 9.000 beloften in het Woord van God staan.
– In the Hebrew Bible, the word “promise” appears over 50 times, and the New Testament adds another 70+ to that. But that’s just the word alone. If you consider the actual promises, depending on the source, you will discover that there are close to 9,000 promises in the Word of God! Some say it’s more like 30,000, if you include ones made to specific people that were fulfilled. 

Lees verder

2023-03-03:  Nieuwe video illustreert hoe de profetieën van Ezechiël leidden tot de wonderbaarlijke herrijzenis van Israël in 1948 na 2000 jaar ballingschap – New video illustrates how Ezekiel’s prophecies led to Israel’s miraculous resurrection in 1948 after 2,000 years of exile

– Veel mensen over de hele wereld zijn zich er niet van bewust dat de wedergeboorte van de soevereine Joodse staat na meer dan 2000 jaar niet simpelweg een interessante geopolitieke ontwikkeling was.
– Many people around the world are unaware that the rebirth of the sovereign Jewish State after more than 2,000 years was not simply an interesting geopolitical development.

Lees verder

2023-01-17: Leven we in de dagen van Lot?

– “Zo ging het eraan toe in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. Evenzo zal het op de dag zijn waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden”.

Lees verder

2023-01-13: De Russische Beer is los! (Bijbelstudie)

– De oorlog tussen Rusland en Oekraïne roept veel, Bijbelse, vragen op. Is dit het begin van de Ezechiël 38 oorlog? Is dit al de grote verdrukking? Wat gaat er allemaal gebeuren? Laten we terugkeren naar de Bijbel, naar Gods Woord en ontdek wat er geprofeteerd is over de tijd waarin we leven.

Lees verder

2023-01-06: Afval van gelovigen in onze tijd?

– In de laatste der dagen lezen we in de Bijbel dat er meer mensen afvallig worden van het geloof. In een tweetal Bijbelteksten wordt gesproken over afval. Het lijkt ons goed om deze Bijbelteksten te gaan lezen, omdat we menen dat het woord “afval” wel eens een heel andere betekenis kan hebben!

Lees verder

2022-12-27: Is de Opname Bijbels? – Is the Rapture Biblical?

– In onze Nederlandse Bijbelvertalingen staat het woord opname niet letterlijk. Maar is daardoor de opname van de Bruidsgemeente onbijbels? We gaan kijken of we in de grondtekst het woord opname kunnen vinden.
– Our Dutch Bible translations do not contain the word rapture literally. But does that make the rapture of the Bridal congregation unbiblical? We are going to see if we can find the word inclusion in the root text.

Lees verder

2022-12-18: De Typologie van de Opname – The Typology of the Rapture

– De typologie, schaduwbeelden, laten héél duidelijk zien hoe de volgorde is van de komende gebeurtenissen en daarmee bedoelen we de opname, de grote verdrukking en de komst van Jezus Christus op de Olijfberg.
– The Typology, shadow images, show very clearly the order of the coming events and by that we mean the rapture, the great tribulation and the coming of Jesus Christ on the Mount of Olives.

Lees verder
Bezig met laden

Nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan in via onderstaand formulier.

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...