Categorie: Healthcare

2023-08-11: Potentiële nieuwe behandeling voor longkanker ontdekt door Israëlische onderzoekers – Potential new lung cancer treatment discovered by Israeli researchers

– Onderzoekers van het Weizmann Institute of Science in Israël hebben naar verluidt een potentiële behandeling voor longkanker ontdekt, wat miljoenen patiënten over de hele wereld nieuwe hoop kan geven.
– Researchers from Israel’s Weizmann Institute of Science have reportedly discovered a potential treatment for lung cancer, offering new hope to millions of patients around the world.

Lees verder

2023-07-12: Israëlische artsen bevestigen hoofd van Palestijnse jongen weer aan zijn nek in levensreddende operatie – Israeli doctors reattach Palestinian boy’s head to his neck in life-saving surge

– De jongen, die zoals elke dag een luchtje ging scheppen op zijn fiets, was onlangs betrokken bij een verkeersongeval en raakte zeer ernstig gewond. Alleen de spoedoperatie die hij onderging bij Hadassah Ein Kerem redde zijn leven.
– The boy, who, like every other day, went out on his bicycle to get some air, was involved in a traffic accident recently and was very seriously injured. Only the emergency surgery he underwent at Hadassah Ein Kerem saved his life

Lees verder

2023-07-12: Revolutionaire behandeling ontwikkeld in Israël bestrijdt chemotherapie-gerelateerd haarverlies – Revolutionary treatment developed in Israel fights chemotherapy-related hair loss

– Het Samson Assuta Ashdod University Hospital in het zuidelijke district van Israël heeft een nieuwe behandeling ontwikkeld die haaruitval als gevolg van chemotherapie vermindert.
– The Samson Assuta Ashdod University Hospital in Israel’s southern district has developed a new treatment that reduces hair loss resulting from chemotherapy.

Lees verder

2023-06-16: Israëlische onderzoekers bereiken ‘doorbraak’ in strijd tegen huidkanker – Israeli researchers reach ‘breakthrough’ in fight against skin cancer

– Een nieuw onderzoek onthult hoe melanoom kankercellen hun naaste omgeving beïnvloeden om in hun behoeften te voorzien door nieuwe lymfevaten te vormen in de dermis (binnenste laag van de huid) om dieper te gaan en zich door het lichaam te verspreiden. 
– A new study reveals how melanoma cancer cells affect their close environment to support their needs by forming new lymph vessels in the dermis (inner layer of the skin) to go deeper and spread through the body. 

Lees verder

2023-06-07: Experimentele kankerbehandeling in Israël geeft een slagingspercentage van 90% – Experimental cancer treatment in Israel records 90% success rate

– Het Israëlische Hadassah-Universitair Medisch Centrum in Jeruzalem heeft aangekondigd dat het een experimentele behandeling voor multipel myeloomkanker heeft ontwikkeld met een slagingspercentage van 90%.
– Israel’s Hadassah-University Medical Center in Jerusalem announced it has developed an experimental treatment for multiple myeloma cancer with a 90% success rate.

Lees verder

2023-02-14: Antwoord op terreur: Israël legaliseert 9 nederzettingen in Judea en Samaria – Response to terror: Israel legalizes 9 settlements in Judea and Samaria

– Als reactie op de moorddadige terreuraanslagen in Jeruzalem heeft het Veiligheidskabinet unaniem besloten om negen gemeenschappen in Judea en Samaria toe te staan.
– In response to the murderous terrorist attacks in Jerusalem, the Security Cabinet decided unanimously to authorize nine communities in Judea and Samaria.

Lees verder

2022-12-21: Voormalig hoofdonderzoeker: “Het was een vergissing om het COVID-vaccin te nemen” – Former Senior Researcher: ‘It was a mistake to take the COVID vaccine’

– ‘Pfizer-vaccin is NOCH veilig en NOCH effectief’ geweest, zegt ex-hoofd van Israel Institute for Biological Research. “Een wereldwijde ramp. Overheidsdatabase toont 10.000% toename van rapporten over kanker door Covid Vaccins.”
– ‘Pfizer vaccine is NEITHER safe NOR effective,’ says ex-head of Israel Institute for Biological Research. A Global Disaster. Govt. Database Shows 10,000% Increase In Cancer Reports Due To Covid Vaccines.”

Lees verder

2022-12-19: Hyperbare geneeskunde kan de sociale vaardigheden van autistische mensen verbeteren – Hyperbaric medicine could improve social abilities of autistic people

– Behandeling in een hogedrukkamer kan de sociale vaardigheden van mensen met autisme aanzienlijk verbeteren, volgens nieuw onderzoek onder leiding van de Universiteit van Tel Aviv. 
– Pressure chamber treatment may significantly improve the social abilities of people with autism, according to new research spearheaded by Tel Aviv University. 

Lees verder

2022-12-02: Het eerste Israëlische onderzoek ter wereld toont aan dat zuurstoftherapie PTSS-symptomen drastisch kan verminderen – World-first Israeli study shows oxygen therapy can dramatically reduce PTSD symptoms

– De helft van de 18 IDF-veteranen in onderzoek boekte zo’n goede vooruitgang dat ze niet langer werden geacht PTSS te hebben aan het einde van een cursus van 60 sessies in een hogedruk zuurstofkamer.
– Half of the 18 IDF veterans in research made such good progress that they were no longer deemed to have PTSD by the end of a 60-session course in a hyperbaric oxygen chamber

Lees verder

2022-11-25: Ultrageluid en nanobellen van TAU helpen kankergezwellen te vernietigen zonder invasieve behandelingen. – TAU Ultrasound and Nanobubbles Helping Destroy Cancerous Tumors without Invasive Treatments

– Een nieuwe technologie ontwikkeld door de universiteit van Tel Aviv maakt het mogelijk om kankergezwellen gericht te vernietigen, via een combinatie van ultrageluid en de injectie van nanobellen in de bloedbaan.
– A new technology developed at Tel Aviv University makes it possible to destroy cancerous tumors in a targeted manner, via a combination of ultrasound and the injection of nanobubbles into the bloodstream.

Lees verder

2022-11-08: (VIDEO) Israëlische doorbraak: Geen open hart operatie nodig met klein apparaatje – (VIDEO) Israeli Breakthrough: No Open Heart Surgery Necessary with Tiny Device

– De kleine kunstmatige Cusp, of Cusper zoals het wordt genoemd, wordt bevestigd aan hartkleppen en “vermindert de terugstroom van bloed naar de hartkamer”, meldt het Israëlische tech-blog NoCamels.
– “The artificial cusp is attached to the heart valve with a metal grasper. Unlike open heart surgery, the procedure is minimally invasive, using a catheter through the groin,” added the NoCamels report.

Lees verder

2022-09-27: Week van de vaccinatieschade in Nederland, Europa – Vaccine Awareness Week in the Netherlands, Europe

– Bij Lareb zijn inmiddels meer dan 229.000 meldingen van bijwerkingen binnengekomen. En wat is nu de oorzaak van de oversterfte? Het is hoog tijd om de olifant in de kamer te belichten tijdens de ‘Week van de Vaccinatieschade‘.
– Lareb in the Netherlands has received more than 229,000 reports of adverse effects. And what is the cause of the overkill? It is high time to highlight the elephant in the room during the ‘Week of Vaccination Damage’.

Lees verder

2022-09-14: Israël, Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) richten digitaal gezondheidscentrum op – Israel, World Health Organization (WHO) to establish digital health center

– Europese WHO-conferentie vindt deze week voor het eerst plaats in Israël en gaat samenwerken met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om een digitaal gezondheidscentrum op te richten en te bevorderen.
– WHO European conference taking place this week in Israel for first time and will be working with the World Health Organization (WHO) to establish and promote a digital health center.

Lees verder

2022-07-25: 13 manieren waarop smartphones een revolutie teweegbrengen in de gezondheidszorg – 13 ways smartphones are revolutionizing healthcare

– “We kunnen op een mobiele telefoon doen wat een apparaat van $ 100.000 kan doen, met een 10 keer betere vergroting dan met het blote oog, waardoor de diagnostische nauwkeurigheid aanzienlijk wordt verhoogd.”
– “We can do what a $100,000 device can do on a mobile phone, with 10 times better magnification than using just the naked eye, raising diagnostic accuracy significantly.”

Lees verder

2022-07-01: Mijn abortusverhaal – My abortion story

– Het is tijd om openlijk te praten: We wilden een wonder, maar mijn leven stond op het spel, en de rabbi was duidelijk. Dankzij hem hebben we mijn gezondheid en mijn voortplantingstoekomst gered .
– It’s time to talk openly: We wanted a miracle, but my life was at risk, and the rabbi was clear. Thanks to him, we saved my health and my reproductive future.

Lees verder

2022-05-30: Israëlische onderzoekers ontdekken gen mechanisme waarvan gedacht wordt dat het sommige vormen van autisme veroorzaakt – Israeli researchers discover gene mechanism thought to cause some forms of autism.

– Onderzoek van de Universiteit van Tel Aviv suggereert dat bestaande experimentele medicijnen kunnen leiden tot effectieve behandelingen voor sommige gevallen van autisme, schizofrenie en neurodegeneratieve ziekten.
– Tel Aviv University study suggests existing experimental drug may lead to effective treatments for some cases of autism, schizophrenia and neurodegenerative diseases

Lees verder

2022-05-03: Slimme thermometer controleert ook hart, longen, bloed zuurstof – Smart thermometer also checks heart, lungs, blood oxygen.

– Het Israëlische bedrijf OmnySense heeft de basisthermometer. Het meet niet alleen betrouwbaar je lichaamstemperatuur, maar ook je ademhalingsfrequentie, hartslag, ECG en bloedzuurstof.
– The Israeli company OmnySense is upgrading the basic thermometer. It reliably measures not only body temperature but also respiratory rate, pulse rate, ECG and blood oxygen.

Lees verder

2202-04-20: Israël opent eerste medische cannabis café – Israel opens first medical cannabis café.

– Wanneer klanten naar Smokey Monkey komen, kan Shbeeta hen helpen een arts te vinden via zijn onofficiële netwerk van artsen, waaronder orthopedisten, psychiaters en neurologen, die recepten verstrekken voor medicinale cannabis.
– When patrons come to Smokey Monkey, Shbeeta can help them find a doctor through his unofficial network of physicians, including orthopedists, psychiatrists and neurologists, who provide prescriptions for medical cannabis.

Lees verder

2022-04-13: Israëlische onderzoekers ontdekken dat erwten, pompoenen en noten het lichaam helpen beschermen tegen COVID-19 – Israeli Researchers Discover Peas, Pumpkins and Nuts Help Protect Body From COVID-19

– Dit “kant-en-klaar” geneesmiddel tegen het Coronavirus, griep en andere virussen, ontwikkeld door onderzoekers van de Universiteit van Tel Aviv, zal u wellicht verrassen.
– This “off-the-shelf” medicine against Coronavirus, flu and other viruses, developed by researchers at Tel Aviv University, may surprise you.

Lees verder

2022-04-04: Medicinale paddenstoelen met cannabis mengen voor kankerzorg – Mixing medical mushrooms and cannabis for cancer care

-Volgens de in Herzliya gevestigde startup Cannabotech , kan cannabis, in combinatie met medicinale paddenstoelen, op een dag de hoeveelheid chemotherapie die patiënten moeten ondergaan, verminderen.
– According to Herzliya-based startup Cannabotech, when paired with medical mushrooms cannabis may one day be able to reduce the amount of chemotherapy patients need to take.

Lees verder

2022-03-31: Israël onthult allereerste vloot elektrische reddingsfietsen voor hulpverleners – Israel inaugurates first-ever fleet of emergency electric bicycles for first responders

– De nieuwe eenheid bestaat uit 200 elektrische noodfietsen. Elke fiets is uitgerust met levensreddende medische apparatuur, speciale veiligheidsvoorzieningen en licht met sirene, zodat de hulpverleners die erop rijden snel en veilig door het verkeer en smalle steegjes kunnen.
– The new unit features 200 emergency electric bicycles. Each one is equipped with life-saving medical equipment, special safety features, and lights and sirens, to allow the responders who ride them to cut through traffic and narrow alleyways quickly and safely.

Lees verder

08-02-2022: Israëlische studie biedt het sterkste bewijs tot nu toe, de kracht van vitamine D om COVID te bestrijden – Israeli study offers strongest proof yet of vitamin D’s power to fight COVID

– Als aanvulling op eerder onderzoek publiceren wetenschappers ‘opmerkelijke’ gegevens die een sterk verband aantonen tussen vitaminetekort en overlijden of ernstige ziekte bij patiënten.
– Bolstering previous research, scientists publish ‘remarkable’ data showing strong link between vitamin deficiency and death or serious illness among patients

Lees verder
Bezig met laden

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...