Categorie: Heartland (Westbank)

2023-10-06: De Palestijnse Autoriteit geeft toe dat er geen sprake is van een ‘Israëlische bezetting’ – The Palestinian Authority admits there’s no ‘Israeli occupation’

– De PA heeft onlangs een verzoek ingediend bij UNESCO om de stad Jericho te erkennen als ‘Palestijns erfgoedgebied’. In haar beschrijving van de geschiedenis van de regio verwijst het verzoek van de PA naar “de tijd van de Israëlische bezetting (1967-1994).” Zo heeft de PA schriftelijk erkend dat de Israëlische bezetting daar in 1994 eindigde.
– The PA recently submitted a request to UNESCO to recognize the city of Jericho as a “Palestinian heritage site.” In its description of the history of the region, the PA’s request refers to “the time of Israeli Occupation (1967-1994).” Thus, the PA has acknowledged, in writing, that Israel’s occupation there ended in 1994.

Lees verder

2023-09-14: Judea bloeit: het ontstaan van drie nieuwe gemeenschappen! – Judea Flourishes: The Dawn of Three New Communities!

– In een belangrijke stap voorwaarts heeft het Israëlische leger (IDF) onlangs de grenzen afgebakend van drie snelgroeiende gemeenschappen in de historische regio Judea. Dit maakt de weg vrij voor de officiële opname onder de Israëlische wet van negen nederzettingen die eerder dit jaar al de goedkeuring van de regering hadden gekregen.
– In a significant move forward, the Israel Defense Forces (IDF) recently delineated the boundaries of three burgeoning communities in the historic Judea region. This paves the way for the official inclusion under Israeli law of nine settlements that had already gained the nod from the government earlier this year.

Lees verder

2023-08-23: Palestijnse militante groepen gebruiken tienermeisjes als spotters voor de strijd – Palestinian Militants Use Teenage Girls as Combat Spotters

– Een bericht uit april 2022 op de berichten-app van Telegram gericht aan “de jihadstrijders” van Jenin moedigt hen aan om “kinderen en inwoners te gebruiken om te observeren en informatie te verzamelen” om Israëlische soldaten in een hinderlaag te lokken.
– One post from April 2022 on the messaging app Telegram addressed to “the jihad fighters” of Jenin encourages them to “use children and residents to observe and gather information” in order to ambush Israeli soldiers.

Lees verder

2023-08-03: VIDEO: De echte betekenis van nederzettingen – VIDEO: The real meaning of settlements

– De aanwezigheid van joodse gemeenschappen in Judea en Samaria helpt de vrede te bevorderen. Hoe? Omdat Israëli’s die in het gebied wonen miljoenen sjekels uitgeven aan goederen en diensten in Palestijnse gemeenschappen. Sinds januari heeft de regering van premier Netanyahu 12.855 nieuwe woningen in Judea en Samaria goedgekeurd.
– The presence of Jewish communities in Judea and Samaria helps to promote peace. How? Because Israelis living in the territory spend millions of shekels on goods and services in Palestinian communities. Since January, Prime Minister Netanyahu’s government has approved 12,855 new housing units in Judea and Samaria

Lees verder

2023-08-03: UNESCO stemt over Jericho als ‘Palestijns werelderfgoed – UNESCO to vote on Jericho as ‘Palestinian World Heritage site

– UNESCO erkende Palestina voor het eerst als staat in 2011 en vermeldt momenteel drielocaties binnen de Palestijnse staat: de Geboortekerk in Bethlehem, de oude stad Al-Khalil in Hebron, inclusief de graven van de patriarchen, en de terrassen van het “culturele landschap” van Battir, ten zuiden van Jeruzalem.
– UNESCO first recognized Palestine as a state in 2011 and currently lists three sites as being within the Palestinian state: the Church of the Nativity in Bethlehem, the Al-Khalil Old Town of Hebron, including the Tombs of the Patriarchs, and the terraces of the “cultural landscape” of Battir, south of Jerusalem.

Lees verder

2023-07-04: Gezant van Israël bij de VN: de bouw in Judea en Samaria gaat door – Israel’s envoy to UN: Building in Judea and Samaria will continue

– Bouwen is “geen belemmering voor vrede”, zegt Erdan tegen de Veiligheidsraad. “Judea en Samaria het hart van het Joodse volk is. We worden ‘Joden’ genoemd omdat we uit Judea komen.”
– The construction is “not an impediment to peace,” Erdan tells the Security Council. “Judea and Samaria is the heartland of the Jewish people. We are called ‘Jews’ because we are from Judea.”

Lees verder

2023-06-27: Raket gelanceerd vanuit Jinin-gebied terwijl Israël steeds dichter bij offensieve maatregelen komt – Rocket launched from Jenin area as Israel inches closer to offensive measures

– Een aan terroristen gelieerde Telegram-groep zond beelden uit van wat zij beweerden dat de lancering was en zei dat deze gericht was op een Joodse gemeenschap net ten zuiden van Afula in het noorden van Israël.
– A terrorist-affiliated Telegram group aired footage of what it claimed to be the launch, saying it was aimed at a Jewish community just south of Afula in northern Israel.

Lees verder

2023-06-22: ‘Ons antwoord op terreur’: Premier stemt in met 1.000 nieuwe woningen in nederzetting Eli op de Westelijke Jordaanoever – ‘Our response to terror’: PM okays 1,000 new homes in West Bank settlement of Eli

– Israël zal toestemming geven voor de bouw van 1.000 nieuwe woningen in de nederzetting Eli op de Westelijke Jordaanoever, de plaats van een dodelijke terreuraanslag waarbij vier Israëli’s om het leven kwamen, zei het ministerie van premier Benjamin Netanyahu.
– Israel will authorize 1,000 new homes to be constructed in the West Bank settlement of Eli, the site of a deadly terror attack that killed four Israelis, Prime Minister Benjamin Netanyahu’s office said in a statement

Lees verder

2023-06-01: Homesh yeshiva verhuisd naar permanente locatie op overheidsgrond – Homesh yeshiva moved to permanent site on state-owned land

– “Dit is een historisch moment, een stap in de richting van het rechtzetten van de verschrikkelijke en onterechte verwijdering uit Samaria”, zegt het hoofd van de regionale raad van Samaria. Washington ‘diep verontrust’
– “This is a historic moment, a step toward rectifying the terrible injustice of the expulsion from Samaria,” says Samaria Regional Council head. Washington deeply troubled.

Lees verder

2023-05-26: BBC “wakkert terrorisme aan”, zegt MK; schrijft brief waarin verandering wordt geëist – BBC ‘fanning terrorism,’ MK says; pens letter demanding change

– De omroep BBC moet stoppen met zijn beleid om Israëlische nederzettingen “illegaal” te noemen en tegelijkertijd zelfs het gebruik van het woord “terrorist” te verbieden, eiste MK Ohad Tal in een brief aan de mediagigant.
– The broadcaster BBC must stop its policy of calling Israeli settlements ‘illegal’ while banning even the use of the word ‘terrorist,’ MK Ohad Tal demanded in a letter to the media giant.

Lees verder

2023-05-26: EU-gezant: “Gebied A en B bestaan niet, het is allemaal Palestina” – EU envoy: ‘No such thing as Area A and B, it’s all Palestine’

– De Duitse diplomaat Sven Kühn von Burgsdorff, die de Europese Unie vertegenwoordigt in Judea, Samaria en Gaza, zei woensdag tijdens een bezoek aan Samaria: “Er bestaat niet zoiets als Area B en C, het is allemaal Palestina.”
– German diplomat Sven Kühn von Burgsdorff, who represents the European Union in Judea, Samaria and Gaza, said on Wednesday during a visit to Samaria, “There is no such thing as Area B and C, it’s all Palestine.”

Lees verder

2023-04-13: Duizenden rechtse activisten marcheren naar illegale Joodse nederzetting – Thousands of right-wing activists march to illegal Jewish settlement

– Duizenden rechtse activisten, vergezeld door rechtse Knessetleden Ben Gvir en Smotrich,en leden van rechtse politieke groeperingen zijn maandagmiddag naar de illegale nederzetting Evyatar gemarcheerd in een demonstratie onder de naam “Terug naar Evyatar”.
– Thousands of right-wing activists,  joined by right-wing Knesset Members Ben Gvir and Smotrich, and members of right-wing political groups marched to the illegal settlement of Evyatar on Monday afternoon in a demonstration called “Return to Evyatar.”

Lees verder

2023-03-23: Na sterke Amerikaanse berisping zegt de premier dat er geen plan is voor ‘nieuwe’ nederzettingen in het noorden van de Westelijke Jordaanoever – After strong US rebuke, PM says no plan for ‘new’ settlements in northern West Bank

– Premier Benjamin Netanyahu moest woensdag verduidelijken dat zijn extreemrechtse regering geen nieuwe nederzettingen zou bouwen op de noordelijke Westelijke Jordaanoever nadat de VS deze week zware kritiek hadden geuit op de wetgeving van de Knesset
– Prime Minister Benjamin Netanyahu was forced to issue a clarification on Wednesday that his far-right government would not build any new settlements in the northern West Bank after the US heavily criticized legislation by the Knesset

Lees verder

2023-03-07: Staat de Westelijke Jordaanoever in de Bijbel? – Is the West Bank in the Bible?

– Als de media over Israël praten, heb je misschien wel eens gehoord van de Westelijke Jordaanoever. Velen beschouwen het als een van de “betwiste gebieden”. Maar wist je dat deze regio vaak in de Bijbel voorkomt, alleen onder verschillende namen?
– When the media talk about Israel, perhaps you’ve heard of the West Bank. Many think of it as one of the “disputed territories”. But did you know that this region appears in the Bible frequently, just under different names?

Lees verder

2023-02-24: Israël vervroegt bouwplannen voor 4.600 nieuwe kolonistenwoningen ondanks waarschuwing VN – Israel advances plans for 4,600 settler homes despite UN warning

– Voormalig CIA-directeur en voormalig minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo plaatste een verklaring op sociale media om die beweringen te weerleggen. “Israël is geen bezette natie, het is geen apartheidsland. Het is een democratie. En ik zal altijd achter Israël staan,” zei hij.
– Former CIA Director and former Secretary of State Mike Pompeo posted a statement on social media countering those claims. “Israel is not an occupied nation, it is not an apartheid country. It is a democracy. And I will always stand with Israel,” he said. 

Lees verder

2023-02-24: Terrorisme bestrijding IDF: 10 doden, 102 gewonden in Sichem (Nablus) – IDF counterterrorism raid: 10 killed, 102 wounded in Sichem (Nablus)

– Ten minste 10 Palestijnse terroristen zijn gedood en 102 gewond geraakt tijdens de confrontaties die woensdagochtend begonnen met een heftig vuurgevecht tussen IDF-soldaten en twee mannen die gezocht werden op beschuldiging van terreur in de Oude Stad van Nablus (Sichem).
– At least 10 Palestinian terrorists were killed and 102 were wounded during clashes which began with an intense gun battle between IDF soldiers and two men wanted on terror charges in the Old City of Nablus (Shechem) on Wednesday morning.

Lees verder

2023-02-16: VIDEO’s: Conflict tussen kolonisten en troepen leidt tot spanningen in de coalitie – VIDEO’s: Conflict between settlers and troops leads to tensions in the coalition

-Het geschil over het eigendom in Samaria loopt al enkele jaren, en de Civiele Autoriteit van de IDF had al opdracht gegeven om de bomen te verwijderen, wat door het Hooggerechtshof werd bevestigd.
– The dispute over the property in Samaria has been ongoing for several years, and the IDF’s Civil Authority had already ordered the removal of the trees, which was upheld by the Supreme Court.

Lees verder

2023-02-08: VIDEO: Wat er gebeurt in Judea en Samaria zou ieders aandacht moeten krijgen – VIDEO: What’s Happening in Judea and Samaria Should Get Everyone’s Attention

– Judea en Samaria maakt deel uit van het Joodse land. Iedereen moet dat begrijpen. Het Joodse volk heeft van niemand land gestolen. De terreur in Judea en Samaria is om razend te worden!!*
– Judea and Samaria is part of the Jewish land. Everyone needs to understand that. The Jewish people did not steal any land from anyone. The terror in Judea & Samaria is raging!!*

Lees verder

2023-01-25: Door regeringsplan zou bevolking nederzetting met honderdduizenden kunnen toenemen – Gov’t plan could see settlement population increase by hundreds of thousands.

– De nieuwe regering van premier Benjamin Netanyahu staat klaar om een reeks maatregelen te nemen die in de komende jaren kunnen leiden tot een enorme toename van de bevolking van Joodse gemeenschappen in Judea in Samaria.
– Prime Minister Benjamin Netanyahu’s new government is poised to take a series of steps that could result in a massive increase in the population of Jewish communities in Judea in Samaria over the coming years.

Lees verder

2023-01-19: De oorlog van de Europese Unie tegen Israël – The European Union’s War on Israel

– De EU moedigt de Palestijnen aan niet terug te keren naar de onderhandelingstafel met Israël. In plaats daarvan vertelt de EU aan de Palestijnen dat de EU hen zal helpen land te stelen als alternatief voor het bereiken van een vreedzame regeling met Israël via onderhandelingen.
– The EU is encouraging the Palestinians not to return to the negotiating table with Israel. Instead, the EU is telling the Palestinians that the EU will help them steal land as an alternative to reaching a peaceful settlement with Israel through negotiations

Lees verder

2023-01-17: Palestijnse Autoriteit gaat nieuwe nederzetting bouwen op ruïnes van Jozua’s altaar – Palestinian Authority to build new settlement on ruins of Joshua’s Altar

– Het doel van de bouw is tweeledig, zegt de groep The Fight for Every Dunam: het uitwissen van een site van enorm bijbels en joods belang, en het doen van landjepik.
– The purpose of the construction is two-fold, says the group The Fight for Every Dunam: to erase a site of huge biblical and Jewish importance, and to make a land grab.

Lees verder

2023-01-05: Regering Netanyahu kondigt plannen aan om Joodse gemeenschap die in 2005 werd ontruimd te legaliseren – Netanyahu gov’t announces plans to legalize Jewish community demolished in 2005

– De nederzetting ‘Homesh’ werd ontruimd door Ariel Sharon in 2005, vervolgens geherhuisvest door activisten, en zal nu volledige wettelijke status krijgen, vertellen ministers aan Hooggerechtshof.
– Samaria town ‘Homesh’ evacuated by Ariel Sharon in 2005, then resettled by activists, will be given full legal status, ministers tell Supreme Court.

Lees verder
Bezig met laden

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...