Categorie: Innovation Startups

2023-10-27: Sponsbommen – Israëls tactische doorbraak in de strijd tegen Hamas-tunnels – Sponge Bombs – Israel’s Tactical Breakthrough in the Fight Against Hamas Tunnels

– De “sponsbommen” zijn een uniek en innovatief wapen ontwikkeld door de IDF. Wat ze onderscheidt is hun onconventionele aard – ze bevatten geen explosieven. In plaats daarvan zijn ze specifiek ontworpen om tunnelopeningen of -ingangen af te sluiten, waardoor een mogelijke hinderlaag van militanten die uit deze verborgen tunnels komen, wordt voorkomen.

– The “sponge bombs” are a unique and innovative weapon developed by the IDF. What sets them apart is their unconventional nature – they contain no explosives. Instead, they are specifically designed to seal off tunnel gaps or entrances, preventing potential ambushes by militants emerging from these hidden pathways.

Lees verder

2023-07-12: Revolutionaire behandeling ontwikkeld in Israël bestrijdt chemotherapie-gerelateerd haarverlies – Revolutionary treatment developed in Israel fights chemotherapy-related hair loss

– Het Samson Assuta Ashdod University Hospital in het zuidelijke district van Israël heeft een nieuwe behandeling ontwikkeld die haaruitval als gevolg van chemotherapie vermindert.
– The Samson Assuta Ashdod University Hospital in Israel’s southern district has developed a new treatment that reduces hair loss resulting from chemotherapy.

Lees verder

2023-05-08: Werelds eerste installatie voor de opslag van thermische energie wordt geopend in de Israëlische Negev-woestijn – World’s first thermal energy storage plant opens in Israel’s Negev Desert

– Een Israëlisch bedrijf heeft ’s werelds eerste installatie voor warmte energie opslag geopend in de zuidelijke stad Dimona in de Negev-woestijn. Oprichter en CEO Avi Brenmiller benadrukte het belang van warmteopslag om de emissies van de industriële verwarmings industrie te verminderen.
– An Israeli company opened the world’s first thermal energy storage plant in the Israel’s southern city of Dimona, located in the Negev Desert. Founder and CEO Avi Brenmiller stressed the importance of heat storage in order to reduce emissions from the industrial heating industry.

Lees verder

2023-04-24: Grootste zonneproject van het land van start in de Israëlische Jezreel-vallei – Country’s largest solar project launches in Israel’s Jezreel Valley

– Het Israëlische zonne-energiebedrijf Teralight heeft afgelopen donderdag, samen met de Moshavim (landbouw) Beweging en het Ministerie van Milieubescherming, de lancering aangekondigd van het grootste zonneproject van het land.
– Israeli solar energy company Teralight, along with the Moshavim (agricultural) Movement and the Environmental Protection Ministry, announced the launch of the country’s largest solar project last Thursday.

Lees verder

2023-03-31: VIDEO: Planten zenden geluiden uit, ontdekken Israëlische onderzoekers – Plants Emit Sounds, Israeli Researchers Find

– We ontdekten dat planten gewoonlijk geluiden maken wanneer ze onder stress staan, en dat elke plant en elk type stress gepaard gaat met een specifiek identificeerbaar geluid, aldus de onderzoekers. Hoewel ze voor het menselijk oor niet waarneembaar zijn.
– We found that plants usually emit sounds when they are under stress, and that each plant and each type of stress is associated with a specific identifiable sound, the researchers said. While imperceptible to the human ear.

Lees verder

2022-12-30: Israël begint ontzilt water vanuit de Middellandse Zee naar de Kinneret te pompen – Israel begins pumping desalinated water from the Mediterranean to the Kinneret

– Zeewaterontzilting is de meest betrouwbare bron voor het verrijken van de watervoorziening, aangezien zeewater in onbeperkte hoeveelheden beschikbaar is en niet afhankelijk is, noch van klimaat noch van politieke factoren.
– Seawater desalination is the most reliable of the sources for enriching the water supply since seawater is available in unlimited quantities and involves no dependency, neither on climate or on political factors.

Lees verder

2022-11-08: (VIDEO) Israëlische doorbraak: Geen open hart operatie nodig met klein apparaatje – (VIDEO) Israeli Breakthrough: No Open Heart Surgery Necessary with Tiny Device

– De kleine kunstmatige Cusp, of Cusper zoals het wordt genoemd, wordt bevestigd aan hartkleppen en “vermindert de terugstroom van bloed naar de hartkamer”, meldt het Israëlische tech-blog NoCamels.
– “The artificial cusp is attached to the heart valve with a metal grasper. Unlike open heart surgery, the procedure is minimally invasive, using a catheter through the groin,” added the NoCamels report.

Lees verder

2022-07-25: 13 manieren waarop smartphones een revolutie teweegbrengen in de gezondheidszorg – 13 ways smartphones are revolutionizing healthcare

– “We kunnen op een mobiele telefoon doen wat een apparaat van $ 100.000 kan doen, met een 10 keer betere vergroting dan met het blote oog, waardoor de diagnostische nauwkeurigheid aanzienlijk wordt verhoogd.”
– “We can do what a $100,000 device can do on a mobile phone, with 10 times better magnification than using just the naked eye, raising diagnostic accuracy significantly.”

Lees verder

2022-07-08: Israël is de eerste ter wereld die ontzilt water naar een natuurlijk meer, leidt, het meer van Galilea – Israel to be 1st in world to pipe desalinated water into a natural lake, the Galilee

– Expert m.b.t. het Meer van Galilea zegt dat tests meer voor- dan nadelen aan het licht brengen, maar het volledige effect op het ecosystemen zal pas zichtbaar worden door monitoring.
– Sea of Galilee expert says tests indicate more pros than cons, but full effect on ecosystems will only emerge with monitoring.

Lees verder

2022-05-03: Slimme thermometer controleert ook hart, longen, bloed zuurstof – Smart thermometer also checks heart, lungs, blood oxygen.

– Het Israëlische bedrijf OmnySense heeft de basisthermometer. Het meet niet alleen betrouwbaar je lichaamstemperatuur, maar ook je ademhalingsfrequentie, hartslag, ECG en bloedzuurstof.
– The Israeli company OmnySense is upgrading the basic thermometer. It reliably measures not only body temperature but also respiratory rate, pulse rate, ECG and blood oxygen.

Lees verder

2022-04-01: Helm registreert veranderingen in hersenen tijdens ruimtereizen – Helmet to record brain changes during space travel

– Brain.space Tel-Aviv gaat gegevens over de hersenen in kaart brengen en zal van 2 tot 8 april aan boord zijn van NASA’s Axion-1-missie naar het Internationale Ruimtestation om microzwaartekrachtexperimenten met hersenactiviteit uit te voeren.
– Tel Aviv-based brain-mapping data company Brain.space will be aboard the April 2-8 NASA Axion-1 mission to the International Space Station, conducting microgravity brain activity experiments in space.

Lees verder

2022-03-31: Israël onthult allereerste vloot elektrische reddingsfietsen voor hulpverleners – Israel inaugurates first-ever fleet of emergency electric bicycles for first responders

– De nieuwe eenheid bestaat uit 200 elektrische noodfietsen. Elke fiets is uitgerust met levensreddende medische apparatuur, speciale veiligheidsvoorzieningen en licht met sirene, zodat de hulpverleners die erop rijden snel en veilig door het verkeer en smalle steegjes kunnen.
– The new unit features 200 emergency electric bicycles. Each one is equipped with life-saving medical equipment, special safety features, and lights and sirens, to allow the responders who ride them to cut through traffic and narrow alleyways quickly and safely.

Lees verder

2021-10-12: Hongerige zwemmers kunnen drone-bezorgde sushi bestellen op Herzliya’s Tz ******* Hungry swimmers can order drone-delivered sushi to Herzliya’s Tzuk Beach.

– Sushi, ijs, bloed, bloedplaatjes en plasma vliegen vandaag hoog in het luchtruim boven centraal Israël, dankzij een geavanceerd proefprogramma voor de levering per drone, gesteund door Israëls Innovatie Autoriteit.
– Sushi, ice cream, and blood, platelets and plasma are flying high in the skies over central Israel today, thanks to a cutting-edge drone delivery pilot program backed by Israel’s Innovation Authority.

Lees verder

2021-10-08: Een accu die de geschiedenis van accu-technologie wil onderbreken ******* A battery that aims to disrupt the history of battery technology

– De accutechnologie is al 30 jaar niet veranderd. Nu wil een startup de status-quo veranderen met een accu voor elektrische auto’s met een groter bereik en sneller opladen.
– For 30 years, battery technology hasn’t changed. Now, a startup aims to change the status quo with an electric car battery that has longer range and faster charging.

Lees verder
Bezig met laden

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...