Categorie: Messianic

2023-02-23: Israëli’s zoeken en vinden Yeshua online – Israelis Look for and Find Yeshua Online

– In de wereld van vandaag is het niet verwonderlijk dat velen online naar antwoorden over Yeshua (Jezus) zoeken. Maar wat sommige wenkbrauwen kan doen fronsen, is het feit dat de naam Yeshua de meest gezochte religieuze term was in Israël!
– In today’s world, it’s not surprising that many search for answers about Yeshua (Jesus) online. But what may raise some eyebrows is the fact that the name Yeshua was the most searched for religious term in Israel!

Lees verder

2022-07-06: Een geschiedenis van Messiaanse Joden in Israël, deel 11: Joodse gelovigen rond eind 1800 die een Joodse identiteit behielden en toegewijd bleven aan Jezus – A history of Messianic Jews in Israel, Part 11: Jewish believers in the late 1800s who maintained a Jewish identity and remained devoted to Jesus

– Bernard Heilpern, een fascinerend personage. Hij was een in Servië geboren religieuze Jood die in 1864 op 18-jarige leeftijd Jeruzalem bezocht en daar voor het eerst het evangelie hoorde.
– Bernard Heilpern, a fascinating character. He was a Serbian-born religious Jew who visited Jerusalem at the age of 18 in 1864 and there heard the gospel for the first time.

Lees verder

2022-07-04: Een geschiedenis van Messiaanse Joden in Israël, deel 10: De Hebreeuwssprekende kerk in Jeruzalem na de dood van bisschop Alexander – A history of Messianic Jews in Israel, Part 10: The Hebrew-speaking church in Jerusalem following the death of Bishop Alexander

– In 1846 arriveerde de opvolger, Samuel Gobat. In dit artikel zullen we kijken naar de jaren tussen zijn aankomst, in 1846, tot de eerste zionistische kolonisten arriveerden in 1882.
– In 1846 the successor, Samuel Gobat, arrived. In this article, we will look at the years between his arrival, in 1846, until the first Zionist settlers arrived in 1882.

Lees verder

2022-07-01: Een geschiedenis van Messiaanse Joden in Israël, deel 9: Het werk van de eerste Joodse bisschop in Jeruzalem en zijn tragische dood – A history of Messianic Jews in Israel, Part 9: The work of the first Jewish bishop in Jerusalem and his tragic death.

– In 1843 namen drie rabbijnen die eerst aarzelden de laatste stap en sloten zich definitief aan bij de kerk. Ze werden onmiddellijk geëxcommuniceerd door de Joodse gemeenschap.
– In 1843, three rabbis who had been going back and forth took the final step and joined the church permanently. They were immediately excommunicated by the Jewish community.

Lees verder

2022-04-06: Een geschiedenis van de Messias belijdende Joden in Israël, deel 8: De eerste Hebreeuws sprekende gemeente in Jeruzalem sinds de dagen van de apostelen – A history of Messianic Jews in Israel, Part 8: The first Hebrew-speaking congregation in Jerusalem since the days of the apostles

– In januari 1842 arriveerde Michael Solomon Alexander, de pas benoemde protestantse bisschop van Jeruzalem. Het was een gezamenlijk bisdom van Engeland en Pruisen, en de benoeming van een Joodse bisschop die een voormalig rabbi was.
– In January 1842, Michael Solomon Alexander arrived, the newly appointed protestant bishop of Jerusalem. It was a joint bishopric between England and Prussia, and the appointment of a Jewish bishop who was a former rabbi.

Lees verder

2022-03-24: Een geschiedenis van Messiaanse Joden in Israël, deel 7: De Joodse bisschop in Jeruzalem – A history of Messianic Jews in Israel, Part 7: The Jewish Bishop in Jerusalem

– Er komen weinig Joden tot geloof, maar de missionarissen hebben dokters gebracht en gratis gezondheidszorg aan de Joden gegeven, en ze vestigen zich steeds meer. De Deense dominee John Nicolayson voert de operatie aan en leidt die.
– Very few Jews have come to faith, but the missionaries have brought doctors and provided free healthcare to the Jews, and they are establishing themselves more and more. Danish rev John Nicolayson is spearheading and leading the operation.

Lees verder

2022-02-24: Een geschiedenis van Messiaanse Joden in Israël, deel 6: De oprichting van de eerste protestantse kerk in Jeruzalem – A history of Messianic Jews in Israel, Part 6: The founding of the first Protestant church in Jerusalem

– In 1833 werd John Nicolayson de eerste protestantse missionaris die zich permanent in Jeruzalem vestigde. Hij was Deens, maar gestuurd vanuit de Britse LJS, die specifiek gericht was op het bereiken van de Joden met het evangelie. 
– In 1833, John Nicolayson became the first protestant missionary to settle permanently in Jerusalem. He was Danish, but sent from the British LJS, which were specifically focused on reaching the Jews with the gospel.

Lees verder

2022-02-18: Een geschiedenis van Messiaanse Joden in Israël, deel 5: De eerste permanente protestantse inwoner van Jeruzalem A history of Messianic Jews in Israel, Part 5: The first permanent protestant resident of Jerusalem-

– In de vorige artikelen hebben we gezien hoe de missionarissen niet permanent in Jeruzalem konden blijven. John Nicolayson werd de eerste permanente protestantse inwoner van Jeruzalem.
– In the previous articles, we have seen how the missionaries were not able to stay permanently in Jerusalem. John Nicolayson became the first permanent protestant resident of Jerusalem.

Lees verder

04-02-2022: Een geschiedenis van Messiasbelijdende Joden in Israël, deel 4: De Kamer van het Bijbelgenootschap – A history of Messianic Jews in Israel, Part 4:The Bible Society room-

– In november 1823 kwam Pliny Fisk van de ABCFM naar Jeruzalem met een specifiek doel voor ogen. Hij richtte de “Kamer van het Bijbelgenootschap” op, die tot 1831 werkzaam was.
– In November 1823, Pliny Fisk of the ABCFM came to Jerusalem with a specific purpose in mind. He set up the “Bible Society Room” which operated until 1831.

Lees verder

03-02-2022: Een geschiedenis van Messiasbelijdende Joden in Israël, deel 3: De eerste Joodse gelovige die het evangelie deelde in Jeruzalem in de moderne tijd – A history of Messianic Jews in Israel, Part 3: The first Jewish believer to share the gospel in Jerusalem in modern times

– Joseph Wolff (1795-1862) was Joods en exentriek. Hij was baanbrekend door het evangelie te brengen op plaatsen waar niemand voor hem heen durfde te gaan.
– Joseph Wolff (1795-1862) was Jewish and eccentric. He broke new ground by bringing the gospel to places where no one had dared to go before him.

Lees verder

02-02-2022: Een geschiedenis van de Messiasbelijdende Joden in Israël, deel 2 – De eerste protestantse zendeling in Jeruzalem: – 1818 tot 1821 – A history of Messianic Jews in Israel, Part 2 – The first Protestant missionary in Jerusalem: – 1818 to 1821

– De eerste protestantse zendeling die in Jeruzalem aankwam was Cristoph Burckhardt, in mei 1818. Hij was een Zwitserse geestelijke, en hij bleef minder dan tien dagen terwijl hij bijbels verkocht en uitdeelde.
– The first protestant missionary who arrived in Jerusalem was Cristoph Burckhardt, in May 1818. He was a Swiss Clergyman, and he stayed for less than ten days while he sold and distributed bibles.

Lees verder

01-02-2022: Een geschiedenis van Messiaanse Joden in Israël, Deel 1 – A history of Messianic Jews in Israel, Part 1

– In deze serie zal ik proberen de geschiedenis van de Messiasbelijdende Joden in Israël vanaf 1818 te beschrijven. De eerste protestantse missionaris arriveerde in 1818, en zij bleven arriveren en plaatselijke kerken stichten……..
– In this first article, I will start with a general overview, and from the next one we will go into detail. In 1818, the first protestant missionary arrived. In 1822…….

Lees verder

2021-12-16: Bijbelse archeoloog heeft bovennatuurlijke ontmoeting met Jezus – Van Kabbalah tot Jezus – Biblical archaeologist has supernatural encounter with Yeshua – From Kabbalah to Yeshua

– Als Bijbels archeoloog heb ik vele jaren gezocht naar de waarheid achter de Bijbel en God. Maar ik vond mijn antwoorden niet in het verleden, maar in het heden.
– As a Biblical archaeologist I spent many years searching for the truth behind the Bible and God. But I didn’t find my answers in the past, instead I found it in the present.

Lees verder

2021-10-26: Nieuwe Messiaanse gemeente buiten Jeruzalem – verkondiging van het goede nieuws aan Sion ******* New Messianic congregation outside of Jerusalem – proclaiming the good news to Zion

– De gemeente is de eerste dochtergemeente van de dertig jaar oude Jerusalem Assembly . Toen de gemeente van Jeruzalem bleef groeien en ze geen wens hadden om in een megakerk te veranderen, besloten ze een nieuwe gemeente te stichten.
– The congregation is the first daughter-congregation of the thirty-year-old Jerusalem Assembly. As the Jerusalem Assembly kept growing, and they had no desire to turn into a mega-church, they decided to plant a new congregation.

Lees verder

2021-10-20: Foto van IDF-soldaat met nieuw testament gaat viraal in Israël met beschuldigingen dat zendelingen in het leger zijn geïnfiltreerd ******* Photo of IDF soldier holding New Testament goes viral in Israel with accusations that missionaries have infiltrated the army

– Een gewone ..foto geplaatst op het Instagram-account van de Israël Defense Forces zorgde vorige week voor nationale opschudding waarop een soldaat te zien is die een Hebreeuwse Bijbel vasthoudt met zowel het Oude als het Nieuwe Testament.
– A generic photo posted on the Israel Defense Forces’s Instagram account created a national stir last week showing a soldier holding a Hebrew Bible with both the Old and New Testament

Lees verder
Bezig met laden

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...