Categorie: Middle East

2022-08-01: ‘Helse ruïne’: NY krijgt atoombom als Israël aanvalt, beweert Iran – ‘Hellish Ruin’: NY Will Get Nuked if Israel Attacks, Claims Iran

– De Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) van Iran heeft gezworen nucleaire wapens te ontwikkelen en New York in een “helse ruïne” te veranderen als het wordt aangevallen door Israël of VS.
– Iran’s Islamic Revolutionary Guards Corps vowed to develop nuclear weapons and turn New York into a “hellish ruin” if it is attacked by Israel or the U.S.

Lees verder

2022-07-25: Syrië geeft Israël de schuld van dodelijke luchtaanval nabij Damascus – Syria blames Israel for deadly airstrike near Damascus

– Nieuwssites van de oppositie in Syrie meldden dat een opslagplaats van de Iraanse Revolutionaire Garde en een dronefabriek – beide ten zuiden van de hoofdstad – tot de doelwitten behoorden.
– Syrian Opposition news sites reported that a warehouse belonging to the Iranian Revolutionary Guard Corps and a drone factory — both south of the capital — were among the sites targeted.

Lees verder

2022-07-20: In Iran krijgt Poetin veel steun; Israëli’s bezorgd – In Iran, Putin gets strong support; Israelis concerned

– De Russische president Vladimir Poetin kreeg dinsdag krachtige steun van Iran voor de militaire campagne van zijn land in Oekraïne, waarbij de Opperste Leider Ali Khamenei zei dat het Westen zich verzet tegen een “onafhankelijk en sterk” Rusland.
– Russian President Vladimir Putin won staunch support from Iran on Tuesday for his country’s military campaign in Ukraine, with Supreme Leader Ali Khamenei saying the West opposes an “independent and strong” Russia.

Lees verder

2022-07-13: Biden, Lapid ondertekenen strategische ‘Jeruzalem-verklaring’ – Biden, Lapid to sign strategic ‘Jerusalem declaration’

– Diplomatieke functionarissen noemen geplande aankondiging die de strategische betrekkingen tussen Jeruzalem en Washington herbevestigt “levend bewijs van de intimiteit van de betrekkingen.
– Diplomatic officials call planned announcement reaffirming strategic relations between Jerusalem and Washington “living proof of the intimacy of the relations.”

Lees verder

2022-07-06: Iraanse oorlogsschepen patrouilleren in Rode Zee en vormen ‘directe bedreiging’ – Iranian Warships Patrolling in Red Sea Pose ‘Direct Threat’

– Iran stationeert zich methodisch in de Rode Zee, met oorlogsschepen die patrouilleren in de zuidelijke regio,” “Het is een directe bedreiging voor de internationale handel, de energievoorziening en de wereldeconomie.”
-Iran is methodically basing itself in the Red Sea, with warships patrolling the southern region,” “It is a direct threat to international trade, energy supply, and the global economy.”

Lees verder

2022-07-05: Lapid verklaart dat Israël “zichzelf zal blijven verdedigen” na onderscheppen Hezbollah-drones – Lapid Says Israel Will ‘Continue to Defend Itself’ After Intercepting Hezbollah Drones

– De poging tot een Hezbollah aanval gebeurt te midden van een geschil tussen Libanon en Israël over gasvoorraden op zee. De spanningen concentreren zich rond het Karish-gasplatform.
– The attempted Hezbollah attack comes amid a dispute between Lebanon and Israel over maritime gas resources. The tensions center around the Karish gas rig.

Lees verder

2022-06-14: Israël waarschuwt Assad, zal paleizen bombarderen als Iraanse operaties doorgaan – Israel warns Assad, will bomb palaces if Iran operations continue.

– Israël heeft de Syrische president Basher Assad gedreigd met het bombarderen van zijn paleizen als hij de militaire samenwerking met Iran op zijn grondgebied niet stopzet of vermindert.
– Israel has threatened Syrian President Basher Assad with bombing his palaces if he does not cease or reduce military cooperation with Iran within his territory.

Lees verder

2022-06-13: Inwoners van Libanon moeten niet wachten tot de oorlog begint om te evacueren, waarschuwt IDF-chef – Lebanon residents should not wait for war to start to evacuate, IDF chief warns

– Het hoofd van het Israëlische leger zei zondag dat de bevolking van Libanon niet moet wachten tot de volgende oorlog uitbreekt om te vluchten, maar moet evacueren “op het moment dat de spanningen beginnen.”
– The head of Israel’s military on Sunday said that the people of Lebanon should not wait until the next war erupts to flee, but should evacuate “the moment tensions begin.”

Lees verder

2022-06-13: Syrië sluit belangrijkste luchthaven na Israëlische treffer met “aanzienlijke” schade” – Syria shuts down main airport after Israeli hit causes ‘sizable’ damage.

– Grote delen van de oude luchthaventerminals werden vernietigd, die werden gebruikt om undercover figuren te ontvangen van door Iran gesteunde militaire commandanten en de Libanese Hezbollah.
– Vast parts of the old airport terminals were destroyed, which had been used to receive undercover figures from Iranian-backed military commanders and Lebanese Hezbollah.

Lees verder

2022-06-08: Hezbollah zou mogelijk Israël kunnen aanvallen, met zeegrensgeschil als excuus – Hezbollah could potentially attack Israel, using maritime border dispute as the excuse

– De terreurorganisatie Hezbollah heeft Israël gewaarschuwd tegen het boren naar gas op de Karish-locatie; de Libanese president noemt het “een provocatie en een vijandige daad”.
– The terror organization Hezbollah has warned Israel against drilling for gas at the Karish site; Lebanese president calls it “a provocation and a hostile act”

Lees verder

2022-06-02: IDF schiet Egyptische drone neer boven de Negev – IDF shoots down Egyptian drone over the Negev

– De drone werd neergeschoten door een F16 straaljager van de luchtmacht in het gebied van de berg Sagi, ten zuiden van Mitzpe Ramon en op een paar km van de grens. De Egyptenaren werden van tevoren op de hoogte gebracht van het neerhalen.
– The drone was shot down by an Air Force F16 jet in the area of Mount Sagi, south of Mitzpe Ramon and a few km from the border. The Egyptians were notified ahead of the downing.

Lees verder

2022-06-01: Bewijs van Iraanse leugens: Bennett presenteert bewijs van nucleaire doofpot – Proof of Iranian lies: Bennett presents evidence of nuclear cover-up

– Documenten van gedurfde 2018 Mossad inval in Teheran bewijzen dat Iran IAEA bespioneerde, verzon doofpot om verder te kunnen werken aan hun bedrieglijke nucleaire programma, zegt Bennett.
– Documents from daring 2018 Mossad raid of Tehran prove that Iran spied on IAEA, concocted cover-up to allow continued work on their rogue nuclear program, Bennett says.

Lees verder

2022-05-31: Israël waarschuwt Israëliërs om ‘concreet en onmiddellijk’ Turkije te verlaten wegens Iraanse dreiging – Israelis warned to leave Turkey amid ‘concrete and immediate’ Iranian threat.

– Washington was verantwoordelijk voor de aanslag op Hassan Sayyad Khodae. Israël beschuldigt de VS van het lekken en brengt Israëlische levens in gevaar en vergrootTeheran’s motivatie voor wraak.
– Washington was responsible for the hit on Hassan Sayyad Khodae. Israel blames the U.S. for the leak, it endangers Israeli lives and increases Tehran’s motivation for revenge.

Lees verder

2022-05-20: Voor het eerst nemen Amerikaanse tankvliegtuigen deel aan grote Israëlische oefening voor een aanval op Iran – In 1st, US refuelers to take part in major Israeli drill for strike on Iran

– Samenwerking met Israëlische straaljagers en Amerikaanse tankvliegtuigen moeten gezien worden als een boodschap aan Iran over mogelijke Amerikaanse hulp bij een daadwerkelijke Israëlische aanval.
– Collaboration involving Israeli fighter jets and American refuelers seen as message to Iran regarding potential for US assistance in an actual Israeli attack.

Lees verder

2022-05-18: De wittebroodsweken voorbij? Rusland vuurt op Israëlische jets in Syrië- Honeymoon over? Russia fires at Israeli jets in Syria

– Rusland gebruikte luchtafweerraketten om Israëlische jets te vernietigen die luchtaanvallen uitvoeren in Syrië,. Dit betekent een verandering van een eerder beleid waarbij de Israëlische luchtmacht in wezen vrij spel had om in het gebied te opereren.
– Russia used anti-aircraft missiles to target Israeli jets carrying out airstrikes in Syria, marking a major departure from a previous policy of essentially allowing the Israeli Air Force free reign to operate in the area.

Lees verder

2022-05-05: Media Zwijgen Over Benarde Situatie van Joodse Vluchtelingen uit Arabisch Gebieden – Media Erase Plight of Jewish Refugees From Arab Lands.

– De Israëlische regering heeft in 2019 actie ondernomen en een schadevergoeding van in totaal 250 miljard dollar geëist voor eigendommen en bezittingen die zijn achtergelaten door Joden die voor hun leven zijn gevlucht uit de Arabische Landen.
– The Israeli government took action in 2019, demanding compensation totaling $250 billion for property and assets left behind by Jews who fled for their lives. out of the Arab countries.

Lees verder

2022-04-13: Oorlog doet Europese opvattingen over energie verschuiven, wat kansen schept voor Israël -Ukraine war shifts European attitudes about energy, creating opportunity for Israel.

– Nu Europa staat te popelen om zich los te maken van haar afhankelijkheid van Russische olie en gas, zou de oorlog in Oekraïne een ommekeer van 180 graden kunnen betekenen in Europa’s energie-attitudes.
– With Europe eager to wean itself from its dependence on Russian oil and gas, the war in Ukraine could mark a 180-degree turn in Europe’s energy attitudes.

Lees verder

2022-04-06: Libanon verklaart officieel failliet; Een profetie van Ezechiël – Lebanon officially declares bankruptcy; A prophecy of Ezekiel

– In hoofdstuk 26 in het boek Ezechiël voorziet de profeet dat Libanon een plaats zal worden van “droogvallende netten” en een “buit voor de naties”. Het hoofdstuk spreekt over Tyrus, dat in die tijd de Phoneciaanse hoofdstad van Libanon was.
– In chapter 26 in the Book of Ezekiel, the prophet foresees that Lebanon will become a place of “drying nets” and a “spoil for the nations.” The chapter speaks of Tyre, which was the Phonecian capital of Lebanon at that time.

Lees verder

2022-03-18: Biden overweegt Islamitische Revolutionaire Garde van terreurlijst te halen – Biden considering removing Islamic Revolutionary Guard Corps from terror list

– De Israëlische regering heeft vrijdag een vernietigende reactie gegeven op berichten dat de regering-Biden voorbereidingen treft om de Iraanse Revolutionaire Garde van de Amerikaanse terreurlijst te schrappen.
– The Israeli government released a scathing response Friday to reports that the Biden administration is preparing to remove Iran’s Revolutionary Guards from the US terror blacklist.

Lees verder

2022-02-26: Rusland zou nieuwe bedreiging voor Westen in Middellandse Zee kunnen voorbereiden – Russia could be preparing new challenge for West in Mediterranean.

– Rusland zou een operatie kunnen voorbereiden om het Westen en de NAVO uit te dagen in de Middellandse Zee en het Midden-Oosten als een middel om een nieuwe wereldwijde brandhaard te creëren.
– Russia could be preparing an option to challenge the West and NATO in the Mediterranean and Middle East as a means of opening a new global hotspot, former Israeli Ambassador to Russia and Ukraine.

Lees verder

2022-02-17: De burgemeester van Istanbul: Erdoğan’s ergste nachtmerrie – Istanbul’s Mayor: Erdoğan’s Worst Nightmare

– Het seculiere staatsbestel van Turkije was geschokt toen een jonge militante islamist in 1994 de burgemeestersverkiezingen won in de grootste stad van Turkije, Istanbul. “Wie Istanboel wint, wint Turkije”
– Turkey’s secular state establishment was shocked when a young militant Islamist won the mayoral elections in Turkey’s biggest city, Istanbul, in 1994. “Who wins Istanbul wins Turkey”

Lees verder
Bezig met laden

Volg ons / Follow us

Subscribe

Subscribe

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...