Categorie: Middle East

2022-11-23: Rivier de Eufraat droogt op: vervulling van de profetie van Jeremia? – Euphrates River drying up: Fulfilling Jeremiah’s prophecy?

– De regio die ooit bekend stond als de Vruchtbare Halve Maan staat op de rand van een voedselcrisis nu de belangrijkste waterbronnen verdwijnen. Ambtenaren worstelen om het hoofd te bieden terwijl een profetisch scenario werkelijkheid lijkt te worden.
– The region once known as the Fertile Crescent is on the verge of a food crisis as the main sources of water disappear. Officials struggle to cope as a prophetic scenario appears to materialize.

Lees verder

2022-11-22: THE ROSENBERG REPORT: Netanyahu ‘klaar’ om Iran aan te vallen – THE ROSENBERG REPORT: Netanyahu ‘ready’ to attack Iran

– Hanegbi schetste het scenario waarin Netanyahu een aanval op Iran zou kunnen bevelen: “als en wanneer Iran zich niet aan de overeenkomst houdt, en Iran doorgaat met het verrijken van uranium.
– Hanegbi laid out the scenario in which Netanyahu could order an attack on Iran: “if and when Iran doesn’t comply with the agreement, and Iran goes forward with enriching uranium.

Lees verder

2022-11-17: Iran achter drone-aanval op tanker van Israëlische miljardair bij Oman – Iran reportedly behind drone attack on tanker owned by Israeli billionaire off Oman

– De aanval vond dinsdagavond plaats, zei een in het Midden-Oosten gevestigde defensiefunctionaris op voorwaarde van anonimiteit. Iran is eerder beschuldigd van dergelijke incidenten.
– The attack happened Tuesday night, a Mideast-based defense official said on condition of anonymity. Iran has been previously blamed for such incidents.

Lees verder

2022-11-11: Iraanse protesten woeden op straat terwijl de overheid opnieuw dreigt – Iran protests rage on streets as officials renew threats

– Ten minste 328 mensen zijn gedood en 14.825 anderen gearresteerd tijdens de onrust, volgens mensenrechtenactivisten in Iran, een groep die de protesten gedurende 54 dagen heeft gevolgd.
– At least 328 people have been killed and 14,825 others arrested in the unrest, according to Human Rights Activists in Iran, a group that’s been monitoring the protests over their 54 days.

Lees verder

2022-10-31: Iran stuurt aanvalsdrones naar de Voordeur van Israël – Iran Sends Attack Drones to Israel’s Doorstep

– Iraanse milities langs de grens tussen Syrië en Irak zijn in opperste staat van paraatheid gebracht. De Islamitische Revolutionaire Garde van Teheran (IRGC) stuurde een grote voorraad Iraanse aanvaldrones naar haar bondgenoten in Syrië.
– Iranian militias along the Syria-Iraq border went on high alert. Tehran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) sent a massive supply of Iranian attack drones to its proxies in Syria

Lees verder

2022-10-27: Iraanse hackersgroep geeft details vrij over nucleair programma – Iranian hacker group releases details about nuclear program

– Een Iraanse hackersgroep die bekend staat als “Black Reward” heeft zaterdag vertrouwelijke details over het Iraanse nucleaire programma gepubliceerd. Onder de gelekte documenten bevond zich een videobestand dat een kerncentrale toont op een onbekende locatie.
– An Iranian hacker group known as “Black Reward” published confidential details about the Iranian nuclear program on Saturday. A video file was included among the leaked documents, showing a nuclear power plant in an unknown location.

Lees verder

2022-10-24: Luchthaven Damascus opnieuw doelwit van vermeende Israëlische luchtaanval op Syrië – Damascus airport targeted again in alleged Israeli airstrike on Syria

– Syrië beschuldigde Israël ervan vrijdag laat een raketaanval op Damascus en de zuidelijke regio van het land te hebben uitgevoerd, de eerste aanval van de IDF op Syrië in een maand tijd.
– Syria accused Israel of carrying out a missile strike against Damascus and the country’s southern region late on Friday, the first IDF attack on Syria in a month.

Lees verder

2022-09-30: Voormalig marinechef: We hadden Nasrallah meerdere malen kunnen doden maar deden het niet – Former Navy chief: We could have killed Nasrallah several times but didn’t

– Dit in verband met Nasrallahs herhaalde dreigementen om Israël aan te vallen als het begint met het oppompen van aardgas uit het offshore Karish-veld voor de noordkust van het land.
– Marom was speaking in context of Nasrallah’s repeated threats to attack Israel if it begins pumping natural gas from the offshore Karish field off the country’s northern coast.

Lees verder

2022-09-29: (6 VIDEOS) Iran staat in brand: Agenten schieten op demonstranten, reusachtige Ayatollah-foto in brand gestoken – Iran burns: Cops Shoot at Protesters, Giant Ayatollah Photo Torched

– Iraanse burgers houden dappere protesten tegen het tirannieke regime in Teheran, nadat Mahsa Amini, een 22-jarige Iraanse vrouw, werd doodgemarteld omdat ze haar hijab (hoofddoek) niet goed droeg.
– Iranian civilians have carried out valiant protests against the tyrannical regime in Tehran in the days after Mahsa Amini, a 22-year-old Iranian woman, was tortured to death for not wearing her hijab properly.

Lees verder

2022-09-20: Hezbollah: Vier decennia van ongekend door de staat gesponsord terrorisme – Hezbollah: Four decades of unprecedented state-sponsored terrorism

– Terwijl de spanning tussen de door Iran gesteunde volmacht en Israël opnieuw piekt, markeren waarnemers belangrijke mijlpalen in de evolutie van de zwaarst bewapende terreurentiteit en zijn leider, Hassan Nasrallah.
– As tension again spikes between the Iranian-backed proxy and Israel, observers flag key milestones in the evolution of the most heavily armed terror entity, and its leader, Hassan Nasrallah.

Lees verder

2022-09-13: Iran bedreigt: Onze ‘speciaal ontworpen’ zelfmoord drones kunnen Tel Aviv en Haifa treffen – Iran threatens: Our ‘specially designed’ suicide aircraft can strike Tel Aviv and Haifa

– Iran heeft een nieuw lange afstand drone ontwikkeld die Israëlische steden kan treffen. Iran heeft uitgebreid gebruik gemaakt van militaire drones en een fabriek voor drones geopend in het Centraal-Aziatische land Tadzjikistan.
– Iran has developed a new long-range drone aircraft capable of striking Israeli cities. Iran has made extensive use of military drones, opening a drone manufacturing plant in the central Asian country of Tajikistan.

Lees verder

2022-09-05: Maritieme deal tussen Israël en Libanon bijna rond: Saoedische media – Israel-Lebanon Maritime Deal Close to Done: Saudi Media

– De overeenkomst zou het Karish-gasveld onder Israëlische controle laten, terwijl Libanon het Qana-gasveld zou kunnen exploiteren, volgens anonieme bronnen geciteerd door de Saoedische zender.
– The deal would leave the Karish gas field under Israeli control, while Lebanon would be able to develop the Qana gas field, according to anonymous sources cited by the Saudi outlet.

Lees verder

2022-09-02: Jordaniërs boos op Palestijnen om acceptatie ‘vliegbesluit’ – Jordanians angry at Palestinians for accepting ‘flight decision’

– Regeringsvertegenwoordigers en opiniemakers in Jordanië zijn boos op de Palestijnse Autoriteit. Die laatste is akkoord gegaan met een besluit van Israël over vliegtickets voor Palestijnen.
– Government representatives and opinion makers in Jordan are angry with the Palestinian Authority. The latter has agreed to a decision by Israel on airline tickets for Palestinians.

Lees verder

2022-09-02: 5.000 voormalige Israëlische officieren maken Biden duidelijk: Iraanse nucleaire deal ‘catastrofaal’ – 5,000 former Israeli officers tell Biden: Iran nuclear deal ‘catastrophic’

– Gebaseerd op onze collectieve ervaring en beoordeling, geloven wij dat deze deal een bedreiging is voor de wereldvrede. Er zal waarschijnlijk een sektarische en religieuze oorlog uitbreken, waarschuwt IDSF.
– Based on our collective experience and assessment, we believe that this deal is a threat to global peace. Sectarian and religious war will likely be triggered, IDSF warns.

Lees verder

2022-08-31: Syrië’s bloeiende drugsimperium baart zijn buren zorgen – Syria’s booming drug empire worries its neighbors

– In een interview dat vorige week werd gepubliceerd in de Jordaanse krant Al-Rai, uitte koning Abdullah II zijn bezorgdheid over de aanhoudende pogingen om via de grens met Jordanië drugs Syrië uit te smokkelen. 
– In an interview published last week in the Al-Rai, Jordanian newspaper, King Abdullah II expressed concerns about the continued attempts to smuggle drugs from Syria through the borders with Jordan. 

Lees verder

2022-08-30: Israël viel “talloze” nucleaire doelen aan in het “hartland” van Iran, zegt voormalig Mossad-chef – Israel attacked ‘countless’ nuclear targets in Iran’s ‘heartland,’ says former Mossad chief

– Het Iraanse regime liegt tegen de hele wereld en dat hebben we bewezen toen we duizenden documenten uit de Iraanse archieven meebrachten, documenten die bewezen dat de Iraniërs logen tegen de IAEA.
– The Iranian regime is lying to the whole world and we proved it when we brought thousands of documents from the Iranian archives, documents that proved that the Iranians lied to the IAEA.

Lees verder

2022-08-29: Satellietbeelden tonen “uitgebreide schade” op Syrische raketbasis die door IDF zou zijn getroffen – Satellite images show ‘extensive damage’ at Syrian missile site reportedly struck by IDF

– Secundaire ontploffingen als gevolg van de ontploffing van raketten die waren opgeslagen in de ondergrondse faciliteit gingen zes uur lang door, meldt de in het Verenigd Koninkrijk gebaseerde oorlogsmonitor.
– Secondary blasts caused by the detonation of missiles stored at the underground facility went on for six hours, U.K.-based war monitor reports.

Lees verder

2022-08-22: Een oorlog over de Israëlische zeegrens met Libanon wordt dreigender – A war over Israel’s maritime border with Lebanon becomes more imminent

– Een nucleair Iran staat bovenaan de lijst van zorgen – maar oorlog over de Israëlische zeegrens met Libanon zou wel eens dreigender kunnen zijn. Beide landen zijn op hun hoede nu Hezbollah-dreigingen escaleren in verband met betwiste gasvelden.
– A nuclear Iran tops concerns – but war over Israel’s maritime border with Lebanon could be more imminent. Both countries on high alert as Hezbollah threats escalate regarding disputed gas fields.

Lees verder

2022-08-01: ‘Helse ruïne’: NY krijgt atoombom als Israël aanvalt, beweert Iran – ‘Hellish Ruin’: NY Will Get Nuked if Israel Attacks, Claims Iran

– De Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) van Iran heeft gezworen nucleaire wapens te ontwikkelen en New York in een “helse ruïne” te veranderen als het wordt aangevallen door Israël of VS.
– Iran’s Islamic Revolutionary Guards Corps vowed to develop nuclear weapons and turn New York into a “hellish ruin” if it is attacked by Israel or the U.S.

Lees verder

2022-07-25: Syrië geeft Israël de schuld van dodelijke luchtaanval nabij Damascus – Syria blames Israel for deadly airstrike near Damascus

– Nieuwssites van de oppositie in Syrie meldden dat een opslagplaats van de Iraanse Revolutionaire Garde en een dronefabriek – beide ten zuiden van de hoofdstad – tot de doelwitten behoorden.
– Syrian Opposition news sites reported that a warehouse belonging to the Iranian Revolutionary Guard Corps and a drone factory — both south of the capital — were among the sites targeted.

Lees verder

2022-07-20: In Iran krijgt Poetin veel steun; Israëli’s bezorgd – In Iran, Putin gets strong support; Israelis concerned

– De Russische president Vladimir Poetin kreeg dinsdag krachtige steun van Iran voor de militaire campagne van zijn land in Oekraïne, waarbij de Opperste Leider Ali Khamenei zei dat het Westen zich verzet tegen een “onafhankelijk en sterk” Rusland.
– Russian President Vladimir Putin won staunch support from Iran on Tuesday for his country’s military campaign in Ukraine, with Supreme Leader Ali Khamenei saying the West opposes an “independent and strong” Russia.

Lees verder

2022-07-13: Biden, Lapid ondertekenen strategische ‘Jeruzalem-verklaring’ – Biden, Lapid to sign strategic ‘Jerusalem declaration’

– Diplomatieke functionarissen noemen geplande aankondiging die de strategische betrekkingen tussen Jeruzalem en Washington herbevestigt “levend bewijs van de intimiteit van de betrekkingen.
– Diplomatic officials call planned announcement reaffirming strategic relations between Jerusalem and Washington “living proof of the intimacy of the relations.”

Lees verder
Bezig met laden

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...