Categorie: Middle East

2023-03-17: Iraanse terreurdrones: binnenkort te zien bij jou in de buurt – Iranian terror drones: Coming soon to a theater near you

– Het masker is afgevallen. Het Iraanse regime grijpt de oorlog in Oekraïne aan als een kans om  zijn productiecapaciteiten  te demonstreren. Iran wordt de grootste leverancier van de wereld van Oorlogdrones.
– The mask has come off. The Iranian regime is exploiting the war in Ukraine as an opportunity to showcase its manufacturing abilities. Iran becomes World’slargest supplier of War Drones.

Lees verder

2023-02-20: Ondergrondse luchtmachtbasis in Iran klaar om geavanceerde Russische gevechtsvliegtuigen te ontvangen – Underground Air Base in Iran Ready To Receive Advanced Russian Fighter Jets

– Een nieuwe ondergrondse luchtmachtbasis in Iran met de naam Eagle 44 wordt voorbereid om geavanceerde Russische Sukhoi Su-35 gevechtsvliegtuigen te huisvesten, meldde de New York Times dit weekend.
– A new underground air base in Iran that goes by the moniker Eagle 44 is being prepared to house advanced Russian Sukhoi Su-35 fighter jets, the New York Times reported over the weekend.

Lees verder

2023-02-20: Vijf doden en 15 gewonden bij vermeende Israëlische luchtaanval in Syrië – Five killed and 15 wounded in alleged Israeli airstrike in Syria

– Het Syrische staatspersbureau SANA meldde dat een vermeende Israëlische luchtaanval in de Damascuswijk Kafar Sousah verantwoordelijk was voor het doden van vijf mensen en het verwonden van 15 anderen.
– The Syrian state news agency SANA reported that an alleged Israeli airstrike in the Damascus neighborhood of Kafar Sousah was responsible for killing five people and wounding 15 others.

Lees verder

2023-02-10: Israëlische functionaris: Iran stuurt wapens naar Syrië, vermomd als hulp bij de aardbeving – Israeli official: Iran is sending arms to Syria disguised as earthquake aid

– Iran maakt misbruik van de aardbevingen. Israël heeft tientallen aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen in Syrië, waaronder wapentransporten vermomd als onschuldige producten zoals fruit en groenten.
– Iran is taking advantage of the earthquakes. Israel has carried out dozens of strikes against Iranian targets in Syria, including weapon shipments disguised as innocuous products like fruit and vegetables.

Lees verder

2023-02-08: VIDEO: Iran verplaatst drone-operaties naar Rusland – Poetin zet een val op voor Israël – VIDEO: Iran Moves Drone Operations To Russia – Putin Sets A Trap For Israel

– Het oude gezegde “de vijand van mijn vijand is mijn vriend” lijkt deels verantwoordelijk voor Netanyahu’s ommezwaai in het leveren van defensieve wapens zoals de Iron Dome aan Oekraïne.
– The old axiom “the enemy of my enemy is my friend” appears to be partly responsible for Netanyahu’s about face when it comes to supplying Ukraine with defensive weaponry like the Iron Dome.

Lees verder

2023-02-06: Israël biedt hulp aan Turkije, Syrië na zware aardbeving die regio schokt – Israel offers help to Turkey, Syria after major earthquake jolts region

– Een krachtige aardbeving van 7,8 magnitude trof het zuiden van Turkije en het noorden van Syrië maandag vroeg, waarbij honderden gebouwen omvielen en minstens 1300 mensen omkwamen.
– A powerful 7.8 magnitude earthquake hit southern Turkey and northern Syria early Monday, toppling hundreds of buildings and killing at least 1300 people.

Lees verder

2023-01-31: Rusland “veroordeelt” aanval op Iran met verhulde bedreiging aan het adres van Israël – In veiled threat to Israel, Russia ‘strongly condemns’ attack on Iran

– “Wij veroordelen krachtig alle provocatieve acties die mogelijk een ongecontroleerde escalatie van de spanning in een reeds verre van kalme regio kunnen uitlokken,” aldus het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken
– “We strongly condemn any provocative actions potentially capable of provoking an uncontrolled escalation of tension in an already far from calm region,” Russia’s Foreign Ministry said.

Lees verder

2023-01-13: 100 EU-parlementariërs ondertekenen brief waarin wordt opgeroepen de Iraanse Revolutionaire Garde als terroristisch te bestempelen – 100 EU Parliamentarians Sign Letter Calling for Iranian Revolutionary Guard Corps Terrorist Designation

– Meer dan 100 leden van het Europees Parlement hebben woensdag een brief ondertekend waarin de Europese Unie wordt opgeroepen de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC) in zijn geheel als terroristische organisatie aan te merken.
– More than 100 members of the European Parliament on Wednesday signed a letter calling for the European Union to designate the Iranian Revolutionary Guard Corps (IRGC) in its entirety as a terrorist organization.

Lees verder

2023-01-11: Luchtverdedigingsnetwerk in Syrië – Aerial defense network in Syria

– Israël heeft de poging van Iran om een alomvattend luchtverdedigingsnetwerk in Syrië op te zetten, gedwarsboomd, inclusief uitrusting en personeel dat naar het door oorlog verscheurde Arabische land wordt gestuurd.
– Israel has been frustrating Iran’s effort to establish a comprehensive aerial defense network in Syria, which includes equipment and personnel being sent to the war-torn Arab nation.

Lees verder

2022-12-23: De Bloedige, Brute Kerstmis in Iran – Iran’s Bloody, Brutal Christmas

– Irans regime heeft 503 demonstranten gedood en 18.000 gearresteerd sinds september, en er is geen einde in zicht. Mainstream media en de wereld negeren – of bagatelliseren – de omvang van de protesten in Iran. Waar zijn alle vrouwenbewegingen gebleven??? Waar zijn de democratische regeringen??? We horen ze niet.
– Iran’s regime has killed 503 protestors, arrested 18,000 since September, and there’s no end in sight. Too much of the mainstream media an de world are ignoring – or downplaying – the magnitude of the story developing in Iran. Where have all the women’s movements gone??? Where are the democratic governments??? We don’t hear them.

Lees verder

2022-12-16: Turkije begint zo snel mogelijk met grondinvasie in Syrië – Turkey to begin ground invasion of Syria as soon as possible

– Erdogan zei dat hij de Russische president Vladimir Poetin om steun heeft gevraagd bij “het nemen van wederzijdse beslissingen en misschien optreden om samen stappen te ondernemen” in het noorden van Syrië.
– Erdogan said that he asked for Russian President Vladimir Putin’s support in “making mutual decisions and maybe acting to take steps together” in Syria’s north, according.

Lees verder

2022-12-14: Rusland en Iran op weg naar volwaardig verdedigingspartnerschap – Russia and Iran move towards full-fledged defense partnership

– De militaire banden tussen Rusland en Iran ontwikkelen zich tot “een volwaardig defensiepartnerschap”. De achtergrond is de behoeften van Rusland in de oorlog tegen Oekraïne, maar de politieke en geografische context is veel breder.
– Military ties between Russia and Iran are developing into, “a full-fledged defense partnership.” The background is Russia’s needs in its war against Ukraine but the political and geographical context is much broader.

Lees verder

2022-12-12: VS financiert Arabieren die Israël willen vernietigen – US Funds Arabs Who Want to Destroy Israel

-Qatar World Cup Israëlische journalisten werden lastiggevallen en verbaal mishandeld door Arabieren uit verschillende landen. De journalisten kregen te horen dat Israël geen bestaansrecht heeft en dat de meeste Arabieren tegen elke vorm van normalisatie met de Israëli’s zijn.
– Qatar World Cup. Israeli journalists were harassed and verbally abused by Arabs from several countries. The journalists were told that Israel has no right to exist and that most Arabs are opposed to any form of normalization with Israelis.

Lees verder

2022-12-05: Iran executeert vier mensen die beschuldigd zijn van spionage voor Israël – Iran executes four people it accused of spying for Israel

– De Iraanse autoriteiten hebben zondag vier mensen geëxecuteerd die beschuldigd werden van het werken voor de Israëlische inlichtingendienst Mossad, aldus het staatsagentschap IRNA. Drie anderen kregen lange gevangenisstraffen.
– Iranian authorities executed four people Sunday accused of working for Israel’s Mossad intelligence agency, the state-run IRNA news agency said. Three others received lengthy prison sentences.

Lees verder

2022-11-23: Rivier de Eufraat droogt op: vervulling van de profetie van Jeremia? – Euphrates River drying up: Fulfilling Jeremiah’s prophecy?

– De regio die ooit bekend stond als de Vruchtbare Halve Maan staat op de rand van een voedselcrisis nu de belangrijkste waterbronnen verdwijnen. Ambtenaren worstelen om het hoofd te bieden terwijl een profetisch scenario werkelijkheid lijkt te worden.
– The region once known as the Fertile Crescent is on the verge of a food crisis as the main sources of water disappear. Officials struggle to cope as a prophetic scenario appears to materialize.

Lees verder

2022-11-22: THE ROSENBERG REPORT: Netanyahu ‘klaar’ om Iran aan te vallen – THE ROSENBERG REPORT: Netanyahu ‘ready’ to attack Iran

– Hanegbi schetste het scenario waarin Netanyahu een aanval op Iran zou kunnen bevelen: “als en wanneer Iran zich niet aan de overeenkomst houdt, en Iran doorgaat met het verrijken van uranium.
– Hanegbi laid out the scenario in which Netanyahu could order an attack on Iran: “if and when Iran doesn’t comply with the agreement, and Iran goes forward with enriching uranium.

Lees verder

2022-11-17: Iran achter drone-aanval op tanker van Israëlische miljardair bij Oman – Iran reportedly behind drone attack on tanker owned by Israeli billionaire off Oman

– De aanval vond dinsdagavond plaats, zei een in het Midden-Oosten gevestigde defensiefunctionaris op voorwaarde van anonimiteit. Iran is eerder beschuldigd van dergelijke incidenten.
– The attack happened Tuesday night, a Mideast-based defense official said on condition of anonymity. Iran has been previously blamed for such incidents.

Lees verder

2022-11-11: Iraanse protesten woeden op straat terwijl de overheid opnieuw dreigt – Iran protests rage on streets as officials renew threats

– Ten minste 328 mensen zijn gedood en 14.825 anderen gearresteerd tijdens de onrust, volgens mensenrechtenactivisten in Iran, een groep die de protesten gedurende 54 dagen heeft gevolgd.
– At least 328 people have been killed and 14,825 others arrested in the unrest, according to Human Rights Activists in Iran, a group that’s been monitoring the protests over their 54 days.

Lees verder

2022-10-31: Iran stuurt aanvalsdrones naar de Voordeur van Israël – Iran Sends Attack Drones to Israel’s Doorstep

– Iraanse milities langs de grens tussen Syrië en Irak zijn in opperste staat van paraatheid gebracht. De Islamitische Revolutionaire Garde van Teheran (IRGC) stuurde een grote voorraad Iraanse aanvaldrones naar haar bondgenoten in Syrië.
– Iranian militias along the Syria-Iraq border went on high alert. Tehran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) sent a massive supply of Iranian attack drones to its proxies in Syria

Lees verder

2022-10-27: Iraanse hackersgroep geeft details vrij over nucleair programma – Iranian hacker group releases details about nuclear program

– Een Iraanse hackersgroep die bekend staat als “Black Reward” heeft zaterdag vertrouwelijke details over het Iraanse nucleaire programma gepubliceerd. Onder de gelekte documenten bevond zich een videobestand dat een kerncentrale toont op een onbekende locatie.
– An Iranian hacker group known as “Black Reward” published confidential details about the Iranian nuclear program on Saturday. A video file was included among the leaked documents, showing a nuclear power plant in an unknown location.

Lees verder

2022-10-24: Luchthaven Damascus opnieuw doelwit van vermeende Israëlische luchtaanval op Syrië – Damascus airport targeted again in alleged Israeli airstrike on Syria

– Syrië beschuldigde Israël ervan vrijdag laat een raketaanval op Damascus en de zuidelijke regio van het land te hebben uitgevoerd, de eerste aanval van de IDF op Syrië in een maand tijd.
– Syria accused Israel of carrying out a missile strike against Damascus and the country’s southern region late on Friday, the first IDF attack on Syria in a month.

Lees verder

2022-09-30: Voormalig marinechef: We hadden Nasrallah meerdere malen kunnen doden maar deden het niet – Former Navy chief: We could have killed Nasrallah several times but didn’t

– Dit in verband met Nasrallahs herhaalde dreigementen om Israël aan te vallen als het begint met het oppompen van aardgas uit het offshore Karish-veld voor de noordkust van het land.
– Marom was speaking in context of Nasrallah’s repeated threats to attack Israel if it begins pumping natural gas from the offshore Karish field off the country’s northern coast.

Lees verder
Bezig met laden

Nieuwsbrief

Geef u op voor het Nieuws Weekoverzicht
nieuwsbrief@israelcnn.com

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...