Categorie: Middle East

2024-07-17: Geert Wilders aan ‘Jerusalem Post’: Massa-immigratie, gebrek aan integratie veroorzaken antisemitisme

Om het toenemende antisemitisme in Nederland en Europa een halt toe te roepen, moeten politieke leiders een einde maken aan de massale immigratie via open grenzen. Ook het falen van het cultureel relativisme om integratie te bevorderen moet teruggedraaid worden. Dat vertelde Geert Wilders , oprichter en leider van de Nederlandse Partij voor de Vrijheid, woensdag in een interview aan The Jerusalem Post . Hij legde daarin ook uit dat zijn steun voor Israël voortkwam uit de bredere verdediging van westerse waarden.

Lees verder

2024-07-12: “De islam is een gewelddadige religie die geen compassie kent”, zegt Geert Wilders in interviews met Israëlische media

Geert Wilders, de leider van de Nederlandse Partij voor de Vrijheid, wordt al jaren beschouwd als de bad boy van de lokale politiek. Hij is een groot voorstander van Israël en de partij die hij leidt, werkt hard aan het aanscherpen van de immigratiewetten in Nederland. In een speciaal interview met onze verslaggever van N12, Israëlische Media, verduidelijkte hij wat hij denkt over de protesten die na 7 oktober het continent overspoelden, benadrukte hij dat hij Israël zal blijven steunen en antwoordde hij hoe naar zijn mening de oorlog zou moeten eindigen.

Lees verder

2024-06-13: VN-scholen betrapt omdat zij aan kinderen leren Jihad tegen Joden te voeren.

Met behulp van financiering van de westerse belastingbetalers, en van de Amerikanen in het bijzonder, leren scholen van de Verenigde Naties Arabische kinderen om terrorisme te verheerlijken en voortdurend oorlog te voeren tegen hun Joodse buren, zo blijkt uit een nieuwe film. In de  Explosive Documantery die eind vorige maand werd vrijgegeven door een pro-Israëlische waakhond groep, worden scholen gerund door de UN Relief and Works Agency (UNRWA) zelfs blootgesteld aan het aanbieden van militaire training aan jonge kinderen.

Lees verder

2023-11-17: Hezbollah bestrijdt kritiek in Libanon terwijl aanvallen op Israël doorgaan – Hezbollah fights criticism in Lebanon as attacks against Israel continue

– Sommige Libanese parlementsleden spraken ook hun bezorgdheid uit, in een verslag van al-Jumhuriya, waarin ze zeiden: “Hezbollah offert Libanon op en we kunnen zeker niet accepteren dat het het Gazamodel wordt.”
– Some Lebanese members of parliament also voiced their concerns, in a report by al-Jumhuriya, saying “Hezbollah is sacrificing Lebanon and we certainly cannot accept that it will become the Gaza model.”

Lees verder

2023-11-15: Israël stelt de dreigende sluiting van de plaatselijke Al Jazeera uit – Israel holds off on threatened shut-down of Al Jazeera locally

– Het veiligheidskabinet van Netanyahu zei dat het toestemming had gegeven voor actie tegen de Libanese pro-Iraanse zender Al Mayadeen, omdat deze ‘in oorlogstijd inspanningen heeft geleverd om de veiligheidsbelangen van (Israël) te schaden’.
– Netanyahu’s security cabinet said it had authorized action against Lebanese pro-Iranian channel Al Mayadeen for “making wartime efforts to harm (Israel’s) security interests.”

Lees verder

2023-11-09: Zou de oorlog tussen Israël en Hamas de profetie van Ezechiël Magog kunnen ontketenen? – Could Israel-Hamas War Ignite Ezekiel Magog Prophecy?

– Steven Khoury, pastor van de First Baptist Church in Bethlehem, leeft en dient in een unieke omgeving. Nu de aanval van Hamas op Israël een oorlog heeft ontketend, bevindt Khoury zich in onbekende en moeilijke wateren.
– Steven Khoury, pastor of The First Baptist Church in Bethlehem, is living and ministering in a truly unique arena. With Hamas’ attack on Israel sparking war, Khoury is navigating unchartered and complex waters.

Lees verder

2023-11-08 : Netanyahu tegen buitenlandse gezanten: ‘Europa zal de volgende zijn’ – Netanyahu to foreign envoys: ‘Europe will be next’

– Als Israël het Iraanse terrorisme niet verslaat, zal Europa de volgende zijn en “zal niemand veilig zijn”, zei premier Benjamin Netanyahu tegen ambassadeurs in de Joodse staat en vroeg hen om de oorlog van Israël tegen de terreurgroep Hamas te steunen.
– If Israel does not defeat Iranian terrorism, Europe will be next and “no one will be safe,” Prime Minister Benjamin Netanyahu told ambassadors to the Jewish state , asking them to support Israel’s war against the Hamas terrorist group.

Lees verder

2023-10-08: Iran zegt dat aanval op Israël Palestijnse ‘zelfverdediging’ is – Iran Says Attack on Israel is Palestinian ‘Self-Defense’

– Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat de aanvallen van zijn bondgenoot Hamas op Israël op zaterdag een daad van zelfverdediging door de Palestijnen was, en riep moslimlanden op om hun rechten te steunen.
– Iran’s foreign ministry said attacks by its ally Hamas on Israel on Saturday were an act of self-defense by Palestinians, and called on Muslim countries to support their rights.

Lees verder

2023-09-27: Israël mag niet gokken als het gaat om nucleaire dreigingen – Israel must not roll the dice when it comes to nuclear threats

– Als Israëls afwijzing van het toestaan ​​van verrijking in Saoedi-Arabië de ontsporing van normalisatie-overeenkomsten betekent, dan zij het zo. Israël zou moeten streven naar een overeenkomst die enerzijds de problematische Saoedische vraag naar een onafhankelijke brandstofcyclus overwint, en anderzijds de schade als gevolg van de nucleaire afspraken met Iran minimaliseert.
– If Israel’s rejection of allowing enrichment in Saudi Arabia means the derailment of normalization deals, so be it. Israel should seek a deal that overcomes the problematic Saudi demand for an independent fuel cycle on the one hand, and minimizes the damage from the nuclear understandings with Iran on the other hand.

Lees verder

2023-09-27: Iran ontkent ontploffing raketbasis na mysterieuze explosie die westelijke stad doet schudden – Iran denies missile base blast after mystery explosion rocks western city

– Een mysterieuze explosie, door de pro-regime media van Iran omschreven als een “verschrikkelijk geluid gevolgd door sterke schokken”, trof maandagavond een gebied nabij Khorramabad in de provincie Lorestan in het westen van Iran, wat “angst en bezorgdheid” veroorzaakte en door de bewoners als een aardbeving werd beschouwd.
– A mysterious explosion, characterized as a “terrible sound followed by strong shocks” by Iranian pro-regime media, struck an area near Khorramabad in the Lorestan province in western Iran on Monday night, causing “fear and concern,” and believed by residents to be an earthquake.

Lees verder

2023-09-26: Netanyahu citeert de Bijbel en zegt tegen de wereldleiders: ‘Je hebt de keuze tussen een zegen of een vloek’ – vrede met de Saoedi’s of oorlog met Iran – Quoting Bible, Netanyahu tells world leaders, ‘You have a choice between a blessing or a curse’ – peace with Saudis, or war with Iran

– In zijn eerste persoonlijke toespraak tot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in vijf jaar schilderde de Israëlische premier Benjamin “Bibi” Netanyahu twee dramatische visies op de toekomst en spoorde hij de leiders van de wereld aan om te kiezen.
– In his first in-person address to the United Nations General Assembly in five years, Israeli Prime Minister Benjamin “Bibi” Netanyahu painted two dramatic visions of the future and urged the leaders of the world to choose.

Lees verder

2023-09-25: ‘Zes of zeven’ moslimlanden om vrede te sluiten met Israël na Saoedi’s – ‘Six or seven’ Muslim nations to make peace with Israel after Saudis

– Eli Cohen: “Het is belangrijk om te herhalen wat de premier zei, vrede met Saoedi-Arabië is ook vrede tussen Joden en de moslimwereld.” Tot zeven moslimlanden meer zouden we vrede kunnen sluiten met Israël als de Joodse Staat een vredesakkoord tekent met Saoedi-Arabië, vertelde minister van Buitenlandse Zaken Eli Cohen vrijdag aan het Israëlische KAN News.
– Eli Cohen: “It’s important to restate what the prime minister said, peace with Saudi Arabia is also peace between Jews and the Muslim world.” Up to seven more Muslim countries could make peace with Israel if the Jewish State signs a peace agreement with Saudi Arabia, Foreign Minister Eli Cohen told Israel’s KAN News on Friday.

Lees verder

2023-09-22: Erdogan ‘onder de indruk’ van Netanyahu, wil Israël bezoeken – Erdogan ‘impressed’ by Netanyahu, plans to visit Israel

– Volgens Ynet zei Erdogan enthousiast te zijn over de toenadering van zijn land tot Israël en zei hij dat in dit nieuwe tijdperk “ik een open kanaal heb met president Herzog en nu heb ik ook een open kanaal met Netanyahu,” zei hij.
– According to Ynet, Erdogan talked of being excited over his country’s rapprochement with Israel, saying that in this new era, “I have an open channel with President Herzog and now I also have an open channel with Netanyahu,” he said.

Lees verder

2023-09-21: Vrede met Israël komt ‘elke dag dichterbij’, zegt Saoedische kroonprins MBS met een glimlach – Peace with Israel is getting ‘closer every day,’ says Saudi Crown Prince MBS with a smile

– “Tot nu toe gaan we kijken waar we heengaan,” zei Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman. “We hopen dat we een plek zullen vinden die het leven van de Palestijnen zal verlichten en Israël als een speler in het Midden-Oosten zal krijgen.”
– “Until now, we’re going to see where we go,” Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman said. “We hope that we will reach a place that will ease the life of the Palestinians and get Israel as a player in the Middle East.”

Lees verder

2023-09-20: VIDEOS: VN-politie houdt Israëlische ambassadeur aan – VIDEOS: UN police detain Israeli ambassador

– “Terwijl de slager van Teheran spreekt bij de V.N. en gerespecteerd wordt door de internationale gemeenschap, protesteren honderden Iraniërs buiten, schreeuwen en roepen de internationale gemeenschap op om wakker te worden en hen te helpen. Het is een schande dat lidstaten blijven luisteren naar een massamoordenaar.”
– “While the butcher of Tehran is speaking at the U.N. and is being respected by the international community, hundreds of Iranians are protesting outside, shouting and calling on the international community to wake up and help them. It is a disgrace that member states stay to listen to a mass murderer.”

Lees verder

2023-09-13: Iran bouwt terreurvliegveld naast Israël, onthult minister van Defensie Gallant – Iran building terror airport next to Israel, Defense Minister Gallant reveals

– De Israëlische minister van Defensie Yoav Gallant onthulde maandag dat Iran een luchthaven aan het bouwen is in Zuid-Libanon op slechts 20 kilometer van de Israëlische grens, met als doel om het te gebruiken als lanceerbasis voor terroristische aanvallen op Israël.
– Israeli Defense Minister Yoav Gallant on Monday disclosed that Iran was building an airport in southern Lebanon a mere 20 kilometers (12 miles) from the Israeli border, with the aim of using it as a launch pad for terrorist attacks against Israel.

Lees verder

2023-08-29: Libische minister van Buitenlandse Zaken ontslagen na ontmoeting met Israël, ontvlucht land – Libyan foreign minister fired after meeting with Israel, fleeing country

– De Libische minister van Buitenlandse Zaken Najla Mangoush werd maandag ontslagen vanwege haar ontmoeting vorige week in Rome met haar Israëlische ambtgenoot Eli Cohen. De gebeurtenis, die als historisch werd aangekondigd, zorgde voor opschudding in Tripoli en een diplomatiek drama in Jeruzalem.
– Libyan Foreign Minister Najla Mangoush was fired on Monday for meeting last week with her Israeli counterpart, Eli Cohen, in Rome. The event, which had been billed as historic, created an uproar in Tripoli and a diplomatic debacle in Jerusalem.

Lees verder

2023-08-29: Iran pronkt met nieuwe onderzeeërs, eist vertrek VS uit Syrië – Iran boasts new submarines, demands US leave Syria

– De opmerkingen van Teheran lijken een waarschuwing aan de VS te zijn dat Iran proxy-groepen zou kunnen aansporen om door te gaan met het aanvallen van Amerikanen in Syrië. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de VS de “bron” is van instabiliteit in Syrië.
– Tehran’s comments appear to be a warning to the US that Iran could encourage proxy groups to continue to target Americans in Syria. The Iranian Foreign Ministry says the US is the “source” of instability in Syria.

Lees verder
Bezig met laden

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...