Categorie: Middle East

2023-11-17: Hezbollah bestrijdt kritiek in Libanon terwijl aanvallen op Israël doorgaan – Hezbollah fights criticism in Lebanon as attacks against Israel continue

– Sommige Libanese parlementsleden spraken ook hun bezorgdheid uit, in een verslag van al-Jumhuriya, waarin ze zeiden: “Hezbollah offert Libanon op en we kunnen zeker niet accepteren dat het het Gazamodel wordt.”
– Some Lebanese members of parliament also voiced their concerns, in a report by al-Jumhuriya, saying “Hezbollah is sacrificing Lebanon and we certainly cannot accept that it will become the Gaza model.”

Lees verder

2023-11-15: Israël stelt de dreigende sluiting van de plaatselijke Al Jazeera uit – Israel holds off on threatened shut-down of Al Jazeera locally

– Het veiligheidskabinet van Netanyahu zei dat het toestemming had gegeven voor actie tegen de Libanese pro-Iraanse zender Al Mayadeen, omdat deze ‘in oorlogstijd inspanningen heeft geleverd om de veiligheidsbelangen van (Israël) te schaden’.
– Netanyahu’s security cabinet said it had authorized action against Lebanese pro-Iranian channel Al Mayadeen for “making wartime efforts to harm (Israel’s) security interests.”

Lees verder

2023-11-09: Zou de oorlog tussen Israël en Hamas de profetie van Ezechiël Magog kunnen ontketenen? – Could Israel-Hamas War Ignite Ezekiel Magog Prophecy?

– Steven Khoury, pastor van de First Baptist Church in Bethlehem, leeft en dient in een unieke omgeving. Nu de aanval van Hamas op Israël een oorlog heeft ontketend, bevindt Khoury zich in onbekende en moeilijke wateren.
– Steven Khoury, pastor of The First Baptist Church in Bethlehem, is living and ministering in a truly unique arena. With Hamas’ attack on Israel sparking war, Khoury is navigating unchartered and complex waters.

Lees verder

2023-11-08 : Netanyahu tegen buitenlandse gezanten: ‘Europa zal de volgende zijn’ – Netanyahu to foreign envoys: ‘Europe will be next’

– Als Israël het Iraanse terrorisme niet verslaat, zal Europa de volgende zijn en “zal niemand veilig zijn”, zei premier Benjamin Netanyahu tegen ambassadeurs in de Joodse staat en vroeg hen om de oorlog van Israël tegen de terreurgroep Hamas te steunen.
– If Israel does not defeat Iranian terrorism, Europe will be next and “no one will be safe,” Prime Minister Benjamin Netanyahu told ambassadors to the Jewish state , asking them to support Israel’s war against the Hamas terrorist group.

Lees verder

2023-10-08: Iran zegt dat aanval op Israël Palestijnse ‘zelfverdediging’ is – Iran Says Attack on Israel is Palestinian ‘Self-Defense’

– Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat de aanvallen van zijn bondgenoot Hamas op Israël op zaterdag een daad van zelfverdediging door de Palestijnen was, en riep moslimlanden op om hun rechten te steunen.
– Iran’s foreign ministry said attacks by its ally Hamas on Israel on Saturday were an act of self-defense by Palestinians, and called on Muslim countries to support their rights.

Lees verder

2023-09-27: Israël mag niet gokken als het gaat om nucleaire dreigingen – Israel must not roll the dice when it comes to nuclear threats

– Als Israëls afwijzing van het toestaan ​​van verrijking in Saoedi-Arabië de ontsporing van normalisatie-overeenkomsten betekent, dan zij het zo. Israël zou moeten streven naar een overeenkomst die enerzijds de problematische Saoedische vraag naar een onafhankelijke brandstofcyclus overwint, en anderzijds de schade als gevolg van de nucleaire afspraken met Iran minimaliseert.
– If Israel’s rejection of allowing enrichment in Saudi Arabia means the derailment of normalization deals, so be it. Israel should seek a deal that overcomes the problematic Saudi demand for an independent fuel cycle on the one hand, and minimizes the damage from the nuclear understandings with Iran on the other hand.

Lees verder

2023-09-27: Iran ontkent ontploffing raketbasis na mysterieuze explosie die westelijke stad doet schudden – Iran denies missile base blast after mystery explosion rocks western city

– Een mysterieuze explosie, door de pro-regime media van Iran omschreven als een “verschrikkelijk geluid gevolgd door sterke schokken”, trof maandagavond een gebied nabij Khorramabad in de provincie Lorestan in het westen van Iran, wat “angst en bezorgdheid” veroorzaakte en door de bewoners als een aardbeving werd beschouwd.
– A mysterious explosion, characterized as a “terrible sound followed by strong shocks” by Iranian pro-regime media, struck an area near Khorramabad in the Lorestan province in western Iran on Monday night, causing “fear and concern,” and believed by residents to be an earthquake.

Lees verder

2023-09-26: Netanyahu citeert de Bijbel en zegt tegen de wereldleiders: ‘Je hebt de keuze tussen een zegen of een vloek’ – vrede met de Saoedi’s of oorlog met Iran – Quoting Bible, Netanyahu tells world leaders, ‘You have a choice between a blessing or a curse’ – peace with Saudis, or war with Iran

– In zijn eerste persoonlijke toespraak tot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in vijf jaar schilderde de Israëlische premier Benjamin “Bibi” Netanyahu twee dramatische visies op de toekomst en spoorde hij de leiders van de wereld aan om te kiezen.
– In his first in-person address to the United Nations General Assembly in five years, Israeli Prime Minister Benjamin “Bibi” Netanyahu painted two dramatic visions of the future and urged the leaders of the world to choose.

Lees verder

2023-09-25: ‘Zes of zeven’ moslimlanden om vrede te sluiten met Israël na Saoedi’s – ‘Six or seven’ Muslim nations to make peace with Israel after Saudis

– Eli Cohen: “Het is belangrijk om te herhalen wat de premier zei, vrede met Saoedi-Arabië is ook vrede tussen Joden en de moslimwereld.” Tot zeven moslimlanden meer zouden we vrede kunnen sluiten met Israël als de Joodse Staat een vredesakkoord tekent met Saoedi-Arabië, vertelde minister van Buitenlandse Zaken Eli Cohen vrijdag aan het Israëlische KAN News.
– Eli Cohen: “It’s important to restate what the prime minister said, peace with Saudi Arabia is also peace between Jews and the Muslim world.” Up to seven more Muslim countries could make peace with Israel if the Jewish State signs a peace agreement with Saudi Arabia, Foreign Minister Eli Cohen told Israel’s KAN News on Friday.

Lees verder

2023-09-22: Erdogan ‘onder de indruk’ van Netanyahu, wil Israël bezoeken – Erdogan ‘impressed’ by Netanyahu, plans to visit Israel

– Volgens Ynet zei Erdogan enthousiast te zijn over de toenadering van zijn land tot Israël en zei hij dat in dit nieuwe tijdperk “ik een open kanaal heb met president Herzog en nu heb ik ook een open kanaal met Netanyahu,” zei hij.
– According to Ynet, Erdogan talked of being excited over his country’s rapprochement with Israel, saying that in this new era, “I have an open channel with President Herzog and now I also have an open channel with Netanyahu,” he said.

Lees verder

2023-09-21: Vrede met Israël komt ‘elke dag dichterbij’, zegt Saoedische kroonprins MBS met een glimlach – Peace with Israel is getting ‘closer every day,’ says Saudi Crown Prince MBS with a smile

– “Tot nu toe gaan we kijken waar we heengaan,” zei Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman. “We hopen dat we een plek zullen vinden die het leven van de Palestijnen zal verlichten en Israël als een speler in het Midden-Oosten zal krijgen.”
– “Until now, we’re going to see where we go,” Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman said. “We hope that we will reach a place that will ease the life of the Palestinians and get Israel as a player in the Middle East.”

Lees verder

2023-09-20: VIDEOS: VN-politie houdt Israëlische ambassadeur aan – VIDEOS: UN police detain Israeli ambassador

– “Terwijl de slager van Teheran spreekt bij de V.N. en gerespecteerd wordt door de internationale gemeenschap, protesteren honderden Iraniërs buiten, schreeuwen en roepen de internationale gemeenschap op om wakker te worden en hen te helpen. Het is een schande dat lidstaten blijven luisteren naar een massamoordenaar.”
– “While the butcher of Tehran is speaking at the U.N. and is being respected by the international community, hundreds of Iranians are protesting outside, shouting and calling on the international community to wake up and help them. It is a disgrace that member states stay to listen to a mass murderer.”

Lees verder

2023-09-13: Iran bouwt terreurvliegveld naast Israël, onthult minister van Defensie Gallant – Iran building terror airport next to Israel, Defense Minister Gallant reveals

– De Israëlische minister van Defensie Yoav Gallant onthulde maandag dat Iran een luchthaven aan het bouwen is in Zuid-Libanon op slechts 20 kilometer van de Israëlische grens, met als doel om het te gebruiken als lanceerbasis voor terroristische aanvallen op Israël.
– Israeli Defense Minister Yoav Gallant on Monday disclosed that Iran was building an airport in southern Lebanon a mere 20 kilometers (12 miles) from the Israeli border, with the aim of using it as a launch pad for terrorist attacks against Israel.

Lees verder

2023-08-29: Libische minister van Buitenlandse Zaken ontslagen na ontmoeting met Israël, ontvlucht land – Libyan foreign minister fired after meeting with Israel, fleeing country

– De Libische minister van Buitenlandse Zaken Najla Mangoush werd maandag ontslagen vanwege haar ontmoeting vorige week in Rome met haar Israëlische ambtgenoot Eli Cohen. De gebeurtenis, die als historisch werd aangekondigd, zorgde voor opschudding in Tripoli en een diplomatiek drama in Jeruzalem.
– Libyan Foreign Minister Najla Mangoush was fired on Monday for meeting last week with her Israeli counterpart, Eli Cohen, in Rome. The event, which had been billed as historic, created an uproar in Tripoli and a diplomatic debacle in Jerusalem.

Lees verder

2023-08-29: Iran pronkt met nieuwe onderzeeërs, eist vertrek VS uit Syrië – Iran boasts new submarines, demands US leave Syria

– De opmerkingen van Teheran lijken een waarschuwing aan de VS te zijn dat Iran proxy-groepen zou kunnen aansporen om door te gaan met het aanvallen van Amerikanen in Syrië. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de VS de “bron” is van instabiliteit in Syrië.
– Tehran’s comments appear to be a warning to the US that Iran could encourage proxy groups to continue to target Americans in Syria. The Iranian Foreign Ministry says the US is the “source” of instability in Syria.

Lees verder

2023-08-23: Door Iran gefinancierde golf van terreur op de Westelijke Jordaanoever is ‘slechts het begin’ – Iranian-funded wave of terror in the West Bank is ‘just the beginning’

– Israël verwacht dat de recente terreuraanslagen op de Westelijke Jordaanoever “slechts het begin” zijn, omdat de Palestijnse terreurgroep Hamas lijkt te worden aangemoedigd door de binnenlandse verdeeldheid in Israël, zo oordeelden bronnen van het veiligheidscentrum
– Israel expects recent terror attacks across the West Bank to be “just the beginning” as Palestinian terror group Hamas appears emboldened by internal divisions within Israel, security establishment sources assessed.

Lees verder

2023-08-15: Netanyahu waarschuwt tegen VS-Iran deal, vrijgekomen geld gaat naar ’terroristische groeperingen die door Iran worden gesponsord’ – Netanyahu warns against US-Iran deal,released funds will go to ’terrorist elements sponsored by Iran’

– “Afspraken die de nucleaire infrastructuur van Iran niet ontmantelen, stoppen het nucleaire programma niet en de deal voorziet het land alleen van fondsen die naar terroristische elementen gaan die door Iran worden gesponsord.”
– “Arrangements that do not dismantle Iran’s nuclear infrastructure do not stop its nuclear program and only provide it with funds that will go to terrorist elements sponsored by Iran.”

Lees verder

2023-08-14: Israël op zijn hoede voor chemische aanval door Hezbollah – Israel on Guard for Hezbollah Chemical Weapons Attack

– Er zijn steeds meer aanwijzingen dat Hezbollah chemische wapens zou kunnen gebruiken om Israël aan te vallen in de volgende oorlog. De groep heeft toegang tot een Syrische militaire onderzoekslocatie die een actief niet-conventioneel wapenprogramma uitvoert, zo waarschuwt een nieuw rapport.
– Indications are growing that Hezbollah could use chemical weapons to attack Israel in the next war. The group has access to a Syrian military research site that runs an active non-conventional weapons program, a new report warns.

Lees verder

2023-08-11: Twee doden in Libanon tijdens gevechten tussen Hezbollah en christelijke dorpelingen – Two people killed in Lebanon during clashes between Hezbollah and Christian villagers

– Bij een gewelddadige confrontatie tussen leden van de terreurgroep Hezbollah en inwoners van het christelijke dorp al-Kahaleh, in de buurt van Beiroet, zijn woensdagavond twee mensen om het leven gekomen, bevestigden de Libanese strijdkrachten donderdag.
– Two people were killed in a violent confrontation between Hezbollah terror group members and residents of the Christian village al-Kahaleh, near Beirut on Wednesday evening, the Lebanese Armed Forces confirmed on Thursday.

Lees verder

2023-08-10: IDF doet angstaanjagende voorspelling over Hezbollah-dreiging voor Israël – IDF makes frightening prediction about Hezbollah threat to Israel

– “Ernstig” IDF-scenario van een oorlog in het noorden bevat ook nauwkeurige aanvallen op de Israëlische elektriciteitsproductie, economische problemen en gevaar van zowel andere Palestijnse terroristen als Israëlische Arabieren.
– “Severe” IDF scenario of a war in the north also envisions accurate strikes on Israeli electricity production, economic distress and danger from both other Palestinian terrorists and Israeli Arabs.

Lees verder

2023-08-01: IDF bereidt zich voor op mogelijke confrontaties met Hezbollah – IDF preparing for possible clashes with Hezbollah

– Minister van Defensie Yoav Gallant heeft vooraf verschillende acties goedgekeurd en het alarmniveau aan de noordgrens verhoogd; 163 openbare schuilplaatsen in noordelijke stad zijn verbeterd. De stappen van Gallant komen in de nasleep van verschillende grensoverschrijdende provocaties door Hezbollah in de afgelopen weken.
– Defense Minister Yoav Gallant has pre-approved several courses of action and raised the alert level at the northern border; 163 public shelters in northern city upgraded. Gallant’s moves come in the wake of several cross-border provocations initiated by Hezbollah over the last several weeks.

Lees verder

2023-07-07: Onderzeese elektriciteitsleiding zal Israël verbinden met grote stroomnetten in Europa en de Golfstaten – Underwater electricity line will link Israel to European and Gulf large power grids

– De Joodse staat is van plan om een 150 kilometer lange onderzeese elektriciteitskabel aan te leggen, die Israël zal verbinden met de grote elektriciteitsnetten in Europa en de landen rond de Perzische Golf.
– The Jewish state is planning to build a 150-kilometer (93-mile) long underwater electricity cable, which will reportedly link Israel to the large power grids in Europe and Persian Gulf countries.

Lees verder
Bezig met laden

Nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan in via onderstaand formulier.

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...