Categorie: News

2021-09-23: Meir Ben-Shabbat: “Zet Biden onder druk om een definitieve deadline voor Iran vast te stellen ******* Meir Ben-Shabbat: ‘Pressure Biden to set a final deadline for Iran’

– De Staat Israël en de Joodse natie zullen geen vrede sluiten met een existentiële bedreiging”, aldus Meir Ben-Shabbat, voormalig hoofd van de Nationale Veiligheidsraad.
– ‘The State of Israel and the Jewish nation will not make peace with an existential threat,’ former National Security Council chief Meir Ben-Shabbat says.

Lees verder

2021-09-20: Sukkot Tradities: Toen en nu ******* Sukkot Traditions: Then and now

“Ook zult gij het oogstfeest vieren van de eerste vruchten van uw arbeid, van wat gij op het veld gezaaid hebt, en het feest van de inzameling aan het einde van het jaar, wanneer gij de vruchten van uw arbeid van het veld bijeenbrengt.”
******* “Also you shall observe the Feast of the Harvest of the first fruits of your labors from what you sow in the field; also the Feast of the Ingathering at the end of the year when you gather in the fruit of your labors from the field.”

Lees verder

2021-09-20: EU-RESOLUTIE VEROORDEELT IRAN EN HEZBOLLAH VOOR ECONOMISCH EN POLITIEK MOERAS LIBANON ******* EU RESOLUTION CONDEMNS IRAN AND HEZBOLLAH FOR LEBANON’S ECONOMIC, POLITICAL MORASS

Het Europees Parlement heeft vrijdag met een overweldigende meerderheid een resolutie aangenomen waarin de door Iran gesteunde terroristische organisatie Hezbollah wordt verweten een van de oorzaken te zijn van een gedestabiliseerd en corrupt Libanon. ******* The European Parliament overwhelmingly adopted a resolution on Friday that blamed the Iran-backed terrorist organization Hezbollah as one of the causes contributing to a destabilized and corrupt Lebanon.

Lees verder

2020-09-17: Massa’s juichen als Hezbollah eerste Iraanse brandstoflevering Libanon binnenbrengt ******* Masses cheer as Hezbollah ushers first Iranian fuel delivery iMassa’s juichen als Hezbollah eerste Iraanse brandstofleverinnto Lebanon

Hezbollah is donderdag begonnen met het binnenbrengen van Iraanse brandstof in Libanon via Syrië, een stap waarvan de sjiitische moslimgroep zegt dat het een verlammende energiecrisis moet verlichten, maar waarvan tegenstanders zeggen dat het het risico loopt Amerikaanse sancties uit te lokken.

Lees verder

2021-09-14: Israelische ministers betrapt op het onthullen dat de Green Pass niet medisch verantwoord is ******* Israeli ministers caught revealing they don’t believe Green Pass has medical justification

Ministers Nitzan Horowitz en Ayelet Shaked, betrapt door een open microfoon, zeiden dat Green Pass beperkingen medisch niet gerechtvaardigd is, maar eerder dienen om druk op niet gevaccineerde uit te oefenen. ******* Ministers Horowitz, Shaked caught on mic saying that Green Pass restrictions unjustified medically, but rather serve to pressure unvaxxed.

Lees verder

2021-09-13″ Zoon Bin Laden voelt ‘schaamte, afschuw’ over acties vader, wil Israël bezoeken ******* Bin Laden son feels ‘shame, horror’ towards father’s actions, wants to visit Israel

De zoon van Osama bin Laden, de vermoorde leider van de terreurgroep Al-Qaeda, dacht na over de misdaden van zijn vader in verband met de terreuraanslagen op 11 september 2001, en zei in een interview met Yediot Aharonot . dat hij hoopt Israël te bezoeken ******* The son of Osama bin Laden, the slain leader of the Al-Qaeda terror group, reflected on the crimes of his father associated with the terror attacks on Sept. 11, 2001, and said he hopes to visit Israel in an interview with Yediot Aharonot.

Lees verder

2021-09-12: Een aantal Nederlandse Israëlorganisaties gaan gezamenlijk noodhulp verlenen aan diverse projecten in Israël ******* A number of Dutch Israel organizations will jointly provide emergency aid to various projects in Israel.

Aanleiding voor de noodhulp zijn de zorgelijke signalen die de organisaties ontvangen van partners in Israël als gevolg van de coronacrisis. *******The emergency aid is prompted by the worrying signals the organizations are receiving from partners in Israel as a result of the corona crisis.

Lees verder

2021-09-01: President Herzog in Samaria: “Deze plek raakt mijn DNA ******* President Herzog in Samaria: ‘This Place Touches My DNA’.

Elk bezoek aan Samaria is een duik in de diepten van onze geschiedenis. Verleden en heden zijn hier tussen de bergen verweven,” zei Herzog, die van centrum-links op de politieke kaart komt. ******* Every visit to Samaria is a dive into the depths of our history. Past and present are folded here between the mountains,” said Herzog, who comes from the center-left on the political map.

Lees verder
Bezig met laden

Volg ons / Follow us

Recent Videos

Bezig met laden...