Categorie: News

2023-03-23: Na sterke Amerikaanse berisping zegt de premier dat er geen plan is voor ‘nieuwe’ nederzettingen in het noorden van de Westelijke Jordaanoever – After strong US rebuke, PM says no plan for ‘new’ settlements in northern West Bank

– Premier Benjamin Netanyahu moest woensdag verduidelijken dat zijn extreemrechtse regering geen nieuwe nederzettingen zou bouwen op de noordelijke Westelijke Jordaanoever nadat de VS deze week zware kritiek hadden geuit op de wetgeving van de Knesset
– Prime Minister Benjamin Netanyahu was forced to issue a clarification on Wednesday that his far-right government would not build any new settlements in the northern West Bank after the US heavily criticized legislation by the Knesset

Lees verder

2023-03-23: Is er een Bijbels gebod dat burgerlijke ongehoorzaamheid vereist? Afwegingen van Moshe Feiglin – Is there a Biblical imperative requiring civil disobedience? Moshe Feiglin weighs in

– “Protesten mogen niet proberen de staat te vernietigen”, zei hij. “Dat zou de samenleving naar anarchie sleuren. Het protest mag niet proberen het concept van wet en orde uit te wissen of het democratisch ingestelde regime te verwisselen. Protesten zouden moeten proberen op te lossen zonder te proberen de staat te vernietigen.”
– “Protests should not be trying to destroy the state,” he said. “That would drag the society down into anarchy. The protest should not try to erase the concept of law and order or exchange the regime that was established democratically. Protests should be trying to fix without trying to destroy the state.”

Lees verder

2023-03-22: Libanese terrorist stak grenshek Israël over met ladder – Lebanese Terrorist Crossed Israel’s Border Fence With A Ladder

– De terrorist die een Israëlisch-Arabische ernstig verwondde bij een bomaanslag in het noorden van Israël is de Libanese grens overgestoken met behulp van een ladder om te voorkomen dat hij door het slimme hek zou worden ontdekt, onthulde de IDF op donderdag.
– The terrorist who seriously injured an Israeli-Arab in a bombing attack in northern Israel crossed the Lebanese border using a ladder to avoid being detected by the smart fence, the IDF revealed on Thursday.

Lees verder

2023-03-22: Tempelberg relschoppers en TikTok terreur: Israëlische politie maakt zich op voor Ramadan – Temple Mount rioters and TikTok terror: Israeli police gearing up for Ramadan

– De politie-eenheden van Jeruzalem werken “hand in hand” met Israëls veiligheidsdiensten en het leger om de veiligheid en de openbare orde in Jeruzalem te waarborgen tijdens de komende ramadan-feestdagen, die een grote toestroom van bezoekers naar de stad zullen brengen.
– Jerusalem police units are working “hand-in-hand” with Israel’s security agencies and the military to ensure safety and public order in Jerusalem during the upcoming Ramadan holiday, which will see a major influx in visitors to the city.

Lees verder

2023-03-21: Twee Knesset-leden stellen wetgeving voor om het evangeliseren in Israël te verbieden en overtreders naar de gevangenis te sturen. Zou het een wet kunnen worden? Two Knesset members propose legislation to outlaw sharing the Gospel in Israel and send violators to prison. Could it become law?

– Is het mogelijk dat de Israëlische regering dit jaar wetgeving goedkeurt die het voor mensen illegaal maakt om de evangelieboodschap te verkondigen in het land waar Jezus werd geboren, opstond, predikte, stierf, begraven werd en opstond uit de dood?
– Is it possible that the Israeli government this year could pass legislation making it illegal for people to share the Gospel message in the very land where Jesus was born, raised, preached, died, buried and rose from the dead

Lees verder

2023-03-20: Palestijnen bouwen wijk voor terroristen in Samaria – Palestinians building neighborhood for terrorists in Samaria

– De woonwijk zal 100 vrijstaande woningen bevatten, (“villa’s” in plaatselijk jargon) uitsluitend voor Palestijnen die tenminste vijf jaar in Israëlische gevangenissen hebben gezeten voor terrorisme-gerelateerde misdrijven, meldde Channel 12.
– The residential neighborhood will feature 100 detached homes (“villas” in local parlance) exclusively for Palestinians who served at least five years in Israeli prisons for terrorism-related offenses, Channel 12 reported.

Lees verder

2023-03-17: Netanyahu zwicht voor president’s oproep tot compromis en annuleert geplande stemmingen over justitiële hervorming – Yielding to president’s call for compromise, Netanyahu cancels planned votes on judicial reform

– De regering-Netanyahu schrapt woensdag twee justitiële hervormingsmaatregelen van de agenda van de Knesset te midden van oproepen tot dialoog met de oppositie en gesprekken voor een compromis.
– Netanyahu government drops two judicial reform measures from Knesset’s agenda Wednesday amid calls for dialogue with the Opposition and talks for compromise.

Lees verder

2023-03-17: We staan ​​op de rand van een burgeroorlog’: Herzog presenteert ‘volksplan’ te midden van doemscenario. – We are on the brink of civil war’: Herzog presents ‘people’s plan’ amid doomsday warnings

– “Degenen die denken dat een burgeroorlog een grens is die we niet zullen bereiken, missen de signalen”, zei Herzog in een live televisietoespraak, waarbij hij opmerkte dat hij de afgelopen weken met duizenden Israëli’s had gesproken.
– “Those who think that a civil war is a border we won’t reach, have no clue,” Herzog said in a live television address, noting that he had spoken to thousands of Israelis in recent weeks.

Lees verder

2023-03-17: Iraanse terreurdrones: binnenkort te zien bij jou in de buurt – Iranian terror drones: Coming soon to a theater near you

– Het masker is afgevallen. Het Iraanse regime grijpt de oorlog in Oekraïne aan als een kans om  zijn productiecapaciteiten  te demonstreren. Iran wordt de grootste leverancier van de wereld van Oorlogdrones.
– The mask has come off. The Iranian regime is exploiting the war in Ukraine as an opportunity to showcase its manufacturing abilities. Iran becomes World’slargest supplier of War Drones.

Lees verder

2023-03-16: Netanyahu heeft zijn reis naar Duitsland afgebroken vanwege mysterieuze, niet nader omschreven ‘veiligheidsincidenten’ – Netanyahu has cut short trip to Germany for mysterious, unspecified ‘security incidents’

– Op de snelweg Route 65 bij het knooppunt Megiddo reed Shareef ad-Din en raakte ernstig gewond, toen rond 6 uur ’s ochtends een explosief ontplofte, waarschijnlijk een bermbom.
– Driving on the Route 65 highway near the Megiddo interchange, Shareef ad-Din was seriously injured when an explosive device, probably a roadside bomb, exploded around 6 a.m.

Lees verder

2023-03-15: VIDEO: ER GEBEURT IETS GROOTS: Nieuwe gasovereenkomst met Europa maakt van Israël een supermacht – VIDEO: SOMETHING BIG IS HAPPENING: New Gas Deal With Europe Turns Israel Into A Super Power.

– ER GEBEURT IETS GROOTS: Nieuwe gasovereenkomst met Europa maakt van Israël een supermacht. Premier Netanyahu reisde afgelopen week naar zowel Duitsland als Italië om een nieuwe gasdeal te sluiten ter waarde van 5 miljard dollar per jaar.
– SOMETHING BIG IS HAPPENING: New Gas Deal With Europe Turns Israel Into A Super Power. Prime Minister Netanyahu travelled to both German and Italy this past week to ink a new gas deal with $5 billion euros annually.

Lees verder

2023-03-15: Netanyahu verbiedt ministers Amerikaanse ambtenaren te ontmoeten totdat PMwordt uitgenodigd in Witte Huis – Netanyahu forbids ministers from meeting with US officials until PM invited to White House

– Premier Benjamin Netanyahu, die ruim vier maanden geleden in de functie werd herkozen en twee maanden geleden zijn nieuwe coalitieregering vormde, heeft nog steeds geen uitnodiging van de Amerikaanse president ontvangen, wat gebruikelijk is.
– Prime Minister Benjamin Netanyahu, who was reelected to the position over four months ago and formed his new coalition government two months ago, has yet to receive an invitation from the American president what is usual

Lees verder

2023-03-14: Geert Wilders van de PVV stelt Kamervragen over Iraanse staatsintimidatie tegen CIDI – Geert Wilders of the PVV raises parliamentary questions about Iranian state harassment against CIDI

– PVV-fractievoorzitter Geert Wilders en Kamerlid Raymond de Roon hebben Kamervragen gesteld aan de Minister van Buitenlandse Zaken nadat de Islamitische Republiek het CIDI in Den Haag en haar directeur Naomi Mestrum op een Iraanse terrorisme- en sanctielijst heeft geplaatst.
– PVV party chairman Geert Wilders and MP Raymond de Roon have submitted parliamentary questions to the Minister of Foreign Affairs after the Islamic Republic placed CIDI in The Hague and its director Naomi Mestrum on an Iranian terrorism and sanctions list.

Lees verder

2023-03-14: Wat rellend links niet ziet – What the rioting left fails to see

– Luitenant-generaal Herzi Halevi las de piloten die weigerden de oproerhandeling achter gesloten deuren uit te voeren de les, en maakte duidelijk dat als ze woensdag niet zouden komen opdagen voor de reservedienst, ze uit de IAF zouden worden gegooid. Woensdag kwamen ze allemaal opdagen. luchtmachtcommandant generaal-majoor Tomer Bar gooide de leider van de groep, kolonel Gilad Peled, uit het squadron.
– Lt. Gen. Herzi Halevi read the pilots refusing to serve the riot act behind closed doors, making it clear that if they failed to show up to reserve duty on Wednesday, they would be thrown out of the IAF. On Wednesday, they all showed up. Air Force commander Maj. Gen. Tomer Bar threw the group’s leader, Col. Gilad Peled, out of the squadron.

Lees verder

2023-03-13: “Heil Hitler”: Antisemitische misdaadgolf in Londen houdt aan – ‘Heil Hitler’: London Antisemitic Crime Wave Continues

– Een nieuwe golf van antisemitische haatmisdrijven heeft de orthodox-joodse gemeenschap van Londen op scherp gezet, volgens meerdere rapporten van buurtwachtgroep Shomrim Stamford Hill.
– A new wave of antisemitic hate crimes has London’s Orthodox Jewish community on edge, according to multiple reports by neighborhood watch group Shomrim Stamford Hill.

Lees verder

2023-03-10: Israëlische peuter overlijdt na Palestijnse auto-ramming. Daarna bijna lynchpartij – Israeli toddler dies following Palestinian car ramming attack, near lynching

– Een jong Israëlisch meisje dat vorige week ernstig gewond raakte bij een auto-ongeluk in Samaria is vrijdagochtend aan haar verwondingen bezweken, maakten ambtenaren van het Shaare Zedek Medisch Centrum bekend.
– A young Israeli girl who was critically injured in a car crash in Samaria last week succumbed to her injuries Friday morning, officials at Shaare Zedek Medical Center announced.

Lees verder

2023-03-10: Hamas-terrorist schiet 3 Israëli’s neer in Tel Aviv, 1 in kritieke toestand – Hamas terrorist shoots 3 Israelis in Tel Aviv, 1 critically

– Tijdens een Palestijnse terreuraanslag in het centrum van Tel Aviv zijn donderdagavond drie mensen neergeschoten en gewond geraakt, waarvan één ernstig. Politieagenten schoten de terrorist ter plekke dood.
– Three people were shot and wounded, one critically, in a Palestinian terror attack in downtown Tel Aviv on Thursday night. Police officers shot and killed the terrorist at the scene.

Lees verder

2023-03-10: VIDEO: ‘Dag van verzet’ doet Israël op zijn grondvesten schudden, verstoort luchthavenactiviteiten voorafgaand aan de reis van de premier – VIDEO: ‘Day of resistance’ rocks Israel, disrupts airport activity ahead of PM’s trip

– Uiterst links vernietigt Israel. Ouders en kinderen demonstreerden in het hele land voordat de kinderen op school afgezet werden en sommige demonstranten barricadeerden de kantoren van een conservatieve denktank die hielp de gerechtelijke veranderingen te leiden.
– Left Wing is destroying Israel. Parents and children demonstrated across the country ahead of school drop off and some protesters barricaded the offices of a conservative think tank helping to spearhead the judicial changes.

Lees verder

2023-03-08: ‘Loop naar de hel’ – Likud-minister botst met opstandige luchtmacht reservisten – ‘Go to hell’ – Likud minister clashes with rebellious air force reservists

– Shlomo Karai vertelt demonstranten bij zijn huis de volgende dag dat zijn opmerkingen specifiek gericht zijn op degenen die weigeren te dienen, niet op alle reservisten die tegen de hervorming van het gerechtelijk apparaat zijn.
– Shlomo Karai tells protesters at his house following day that his comments are specifically towards those refusing to serve, not all reservists opposed to the judicial reform.

Lees verder

2023-03-07: Staat de Westelijke Jordaanoever in de Bijbel? – Is the West Bank in the Bible?

– Als de media over Israël praten, heb je misschien wel eens gehoord van de Westelijke Jordaanoever. Velen beschouwen het als een van de “betwiste gebieden”. Maar wist je dat deze regio vaak in de Bijbel voorkomt, alleen onder verschillende namen?
– When the media talk about Israel, perhaps you’ve heard of the West Bank. Many think of it as one of the “disputed territories”. But did you know that this region appears in the Bible frequently, just under different names?

Lees verder

2023-03-07: Hoe Biden de Israelische democratie ondermijnt – How Biden Subverts Israeli Democracy

– Follow the Money: De Amerikaanse regering steunt en financiert de demonstratie campagnes van Israëlisch links via ‘Movement for Quality Government’ (MQG) om de wens van de Israëlische kiezers te dwarsbomen.
– Follow the Money: The US government supports and funds the demonstration campaigns of the Israeli left through “Movement for Quality Government” (MQG) to thwart the wishes of Israeli voters.

Lees verder
Bezig met laden

Nieuwsbrief

Geef u op voor het Nieuws Weekoverzicht
nieuwsbrief@israelcnn.com

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...