Nederlands + English

Het besluit is genomen‼️ Het Israëlische ministerie van Volksgezondheid keurt de inenting van kinderen van 5-11 jaar tegen Corona goed.

Door: Israel Heute

Na een verhit debat tussen de epidemie- en Corona-adviesteams werd met een meerderheid van 73 stemmen voor en slechts twee tegen besloten het vaccin tegen het Coronavirus voor kinderen goed te keuren.

Dit veroorzaakte een verontwaardiging in vele kringen die gekant waren tegen het Israëlische vaccinatiebeleid, vooral in het geval van kinderen.

Wat een donkere dag voor Israel. Niet bepaalt het licht voor de wereld. Jammer.

 

 

ENGLISH

The decision has been made‼️ Israel’s Ministry of Health approves the vaccination of children aged 5-11 against Corona.

Source: Israel Heute

After a heated debate between the epidemic and Corona advisory teams, it was decided by a majority of 73 supporters against only two opponents to approve the vaccine against the Corona virus for children.

This caused an outcry in many circles opposed to Israel’s vaccination policy, especially in the case of children.

What a dark day for Israel. Not determines the light for the world. Too bad.