Shutterstock

Nederlands + English

De aanval zou een financieel motief hebben gehad en zou een voorbereiding kunnen zijn geweest voor een grotere en ernstiger actie, aldus het Israëlische defensie-apparaat.

Door JNS.org

Er is groeiende zekerheid in het Israëlische defensie-establishment dat de cyberaanval tegen het Hillel Yaffe Medisch Centrum in Hadera twee weken geleden een financieel motief had, volgens Israëlische mediaberichten.

Er wordt aangenomen dat een Chinese groep achter de aanval zat, en dat het zijn capaciteiten aan het testen was, misschien als voorbereiding op grotere aanvallen tegen belangrijkere doelwitten, meldde Channel 12. De hackersgroep is welbekend op het gebied van cyberveiligheid en heeft al vele pogingen ondernomen om verschillende instellingen over de hele wereld te infiltreren, aldus het rapport.

Het incident wordt onderzocht door de cybercriminaliteitseenheid van de Israëlische politie Lahav 433, in coördinatie met een aantal buitenlandse regeringen en rechtshandhavings-instanties.

Volgens Channel 12 werkt het Hillel Yaffe Medisch Centrum momenteel normaal vanuit medisch oogpunt, maar sommige van zijn IT-systemen nog niet volledig hersteld.

Het Israëlische defensie-apparaat beschouwt de aanval, die volgt op een recente scherpe piek in cyberaanvallen op strategische doelen in het land door buitenlandse partijen, als een belangrijke gebeurtenis.

Terwijl kritieke infrastructuur en beveiligingsfaciliteiten relatief harde doelwitten zijn, hebben aanvallers ziekenhuizen en academische instellingen gemarkeerd als zwakke punten, aldus het rapport.

 

ENGLISH

The attack is believed to have had a financial motive and may have been in preparation for a larger and more serious event, according to Israel’s defense establishment.

By JNS.org

There is growing certainty in Israel’s defense establishment that the cyber attack against the Hillel Yaffe Medical Center in Hadera two weeks ago had a financial motive, according to Israeli media reports.

It is believed that a Chinese group was behind the attack, and that it was testing its abilities, perhaps in preparation for larger attacks against more important targets, Channel 12 reported. The hacker group is well known in the global cyber-security field, having made many attempts to infiltrate various institutions around the world, according to the report.

The incident is being investigated by the cybercrime unit of the Israel Police’s Lahav 433, in coordination with a number of foreign governments and law-enforcement agencies.

According to Channel 12, while the Hillel Yaffe Medical Center is currently operating normally from a medical standpoint, some of its IT systems have not yet been restored to full functionality.

Israel’s defense establishment views the attack, which follows a recent sharp spike in cyber attacks on strategic targets in the country by foreign parties, as a significant event.

While critical infrastructure and security facilities are relatively hard targets, attackers have marked hospitals and academic institutions as weak points, according to the report.