Nederlands + English

Dinsdagavond werd de Universiteit van Amsterdam (UvA) bezet door klimaatactivisten. Maar ditmaal bleef het niet enkel bij een klimaatbezetting: diverse activisten zagen ook hun kans schoon om op te roepen tot een Intifada. Intifada betekent letterlijk ‘opstand’ of ‘afschudding’ en zou volgens het CIDI een oproep zijn ’tot het vermoorden van Joden’.

Bron: NieuwRechts.nl

De groep demonstranten bestond grotendeels uit studenten van de UvA zelf. Al eind van de middag hadden ze het gebouw bezet en geclaimd. De demonstranten wilden pas het pand verlaten als aan al hun eisen zou worden voldaan. Uiteindelijk heeft de politie ingegrepen en zelfs 14 demonstranten opgepakt

De demonstranten wilden onder meer dat de universiteit de banden verbreekt met Shell. Maar naast de klimaateisen waren er ook groepen activisten die opriepen tot de ontmanteling van Israël en opriepen tot een Intifada.

 

********************************

ENGLISH

On Tuesday night, the University of Amsterdam (UvA) was occupied by climate activists. But this time it was not just a climate occupation: several activists also saw their chance to call for an Intifada. Intifada literally means “uprising” or “shaking off” and, according to the CIDI, would be a call “to kill Jews.

Source: NieuwRechts.nl

The group of protesters consisted largely of UvA’s own students. By late afternoon they had already occupied and claimed the building. The protesters did not want to leave the building until all their demands were met. Eventually the police intervened and even arrested 14 protesters

Among other things, the protesters wanted the university to cut ties with Shell. But in addition to the climate demands, there were also groups of activists calling for the dismantling of Israel and calling for an Intifada.