Nederlands + English
Maak kennis met Mohammed, een jonge Palestijnse jongen, die voor het eerst kan horen dankzij een geavanceerde technologie en het werk van het toegewijde team van artsen in het Hadassah Ein Kerem ziekenhuis in Jeruzalem. Mohammed is slechts één van de vele Palestijnse kinderen uit de Westelijke Jordaanoever en Gaza, die in de loop der jaren cochleaire implantaatchirurgie hebben ondergaan in dit Israëlische ziekenhuis, waardoor ze doofheid hebben kunnen overwinnen. Hadassah Ein Kerem staat bekend als een baken voor coëxistentie met divers personeel dat zowel Israëlische als Arabische medische professionals omvat.

ENGLISH
Meet Mohammed, a young Palestinian boy, who is able to hear for the first time thanks to a sophisticated technology and to the work of the dedicated team of physicians at the Hadassah Ein Kerem hospital in Jerusalem. Mohammed is just one of many Palestinian children from the West Bank & Gaza, who have undergone cochlear implant surgeries at this Israeli hospital over the years, allowing them to overcome deafness. Hadassah Ein Kerem is known as a beacon for coexistence with a diverse staff that includes both Israeli and Arab medical professionals.