Avi Lipkin

Avi Lipkin alias Victor Mordechai, heeft gesproken in een groot aantal kerken, synagogen en maatschappelijke groeperingen (met inbegrip van radio- en tv-optredens). Hij biedt overtuigend bewijs dat het fanatisme van de islam de nummer een bedreiging is voor de wereldvrede vandaag! Avi heeft gediend in het IDF van februari 1972 tot januari 1973 als onderdeel van de IDF woordvoerder van de Judea en Samaria Command onder Lt.Col Rafael Horovitz. Zijn reserve dienstplicht omvat artillerie reserves 1973-1989 en daarna officier in het bureau van de IDF woordvoerder 1989-2001. Van 1973 tot 1986 Avi werkte in verschillende capaciteiten in de internationale handel, gevestigd in Jeruzalem, gevolgd door een jaar in het vastgoed. In 1988 heeft Avi drie maanden onder Dr. Eliyahu Ben Elissar gewerkt voor winnende verkiezingscampagne van de Likud's. Avi was verantwoordelijk voor het bewerken en het vertalen van het Likud verkiezingscampagne plan in het Hebreeuws, Engels en Spaans.

Avi Lipkin, alias Victor Mordecai, has spoken to numerous churches, synagogues and civic groups (including radio and TV appearances). He offers compelling proof that the fanaticism of Islam is the number one threat to world peace today! Avi served in the IDF from February 1972 until January 1973 as part of the IDF Spokesman for the Judea and Samaria Command under Lt.Col Rafael Horovitz. His reserves duty includes artillery reserves 1973 to 1989 and then as an officer in the IDF Spokesman’s Office from 1989 to 2001. From 1973 to 1986, Avi worked in different capacities in international commerce based in Jerusalem, followed by a year in real estate. In 1988, Avi worked three months under Dr. Eliyahu Ben Elissar for the Likud’s victorious election campaign. Avi was responsible for editing and translating the Likud election campaign plan in Hebrew, English and Spanish.

Ha’azinu, Luister!

Allereest wil ik jullie een heel gelukkig en gezond en gezegend Joods Nieuwjaar wensen. Vanavond beg...
Read more

Avi Lipkin. Nitzavim-Va’yelech

Shalom allemaal,Deze week, de dubbele Torahlezing Nitzavim en Va'yelech. We naderen het eind van het...
Read more

Avi Lipkin.

Shalom, allen !!!Het is mijn vaste overtuiging dat God principes oplegt waarop de Joods-Christelijke...
Read more

Avi Lipkin. Re'eh

Shalom allemaal!Deuteronomium 11:26-16:17Vorige week lieten we bovenaan de lezing een foto zien van...
Read more

Aiv Lipkin. Ekev Deuteronomium 7:12-11:25

In Torah Reading Ekev (Deuteronomium 7:12-11:25) van deze week zien we misschien een van de belangri...
Read more

Avi Lipkin’s lezing van de week, Deuteronomium

Shabbat Shalom,Devarim (Deuteronomium) van deze week is de eerste lezing van het vijfde boek van Moz...
Read more

Avi Lipkin, is de Unesco nog serieus te nemen?

De schandalige “fake news” beslissing van de UNESCO dat het graf van de patriarchen van Hebron een...
Read more

Avi Lipkins visie over Pinchas

Shabbat Shalom aan ieder.Elia de profeet, offerend op de Carmelberg.Zoals ik de afgelopen week de le...
Read more