Dre de Zeeuw

Ik ben Dre de Zeeuw 1968 geboren en ben bijna 28 jaar getrouwd met Inge de liefde van mijn leven. We hebben een prachtige dochter Kimberly van 27 jaar. Van huis uit ben hervormd gereformeerd opgevoed. In 1998 ben ik wedergeboren. Binnen een pinkstergemeente ben ik gegroeid tot waar ik nu sta. Samen met mijn vrouw zitten wij in een pioniersgemeente. Ben de laatste 10 jaar zangleider/spreker geweest. Alfa cursussen gegeven. En ik heb nog een aantal andere activiteiten mogen doen.( Let wel mogen doen)  Ik zie dat als Genade dat ik dit heb kunnen en mogen doen. Heb nu al mijn taken neergelegd. Waarom! Vanaf de dag dat ik tot een levend geloof kwam vond ik het vreemd dat er nooit gesproken werd over Israël. Er was nooit niemand die hierover sprak en dat bevreemde mij. Ben in 2008 voor de eerste keer in Israël geweest Vanaf dat moment heb ik Israël in mijn hart gesloten. Ik spreek nu af en toe in kerken over Israël. Wat voor mij wel belangrijk is dat de Here Jezus boven alles staat. Als ik om mijn heen kijk zie ik mensen doorslaan en Israël tot een religie maken. Dat is niet de bedoeling. Mijn verlangen is om mensen te prikkelen de Bijbel vanuit Joods perspectief te lezen. En niet de Kerk als geestelijk Israël te zien.    

Door mijn columns hoop ik mensen te prikkelen scherp maar wel met liefde. 

Mijn visie is dat je vang meer vliegen vangt met stroop als met dan met azijn.   

Gr Dre de Zeeuw
169
Dre de Zeeuw - 2020-10-01: Met heel Mijn hart en heel Mijn ziel” - With all My heart and all My soul...

Read more

221
Dre de Zeeuw 2020-09-23: Een bijzonder Volk - A special People.

Read more

262
Dre de Zeeuw -2020-08-13: Sabbat vieren - To celebrate Sabbat.

Read more

383
Dre de Zeeuw - Preek vanaf de Olijfberg. - Sermon from the Mount of Olives.

Read more

255
Dre de Zeeuw: Stil mijn ziel wees stil - Silent my soul be still.

Read more

667
Dre de Zeeuw: Slaap….. kerkje…..Slaap…… - ​ Sleep… .. church… .. Sleep ……

Read more

420
Dre de Zeeuw: Feest van Genade - Party of Grace.

Read more

442
Dre de Zeeuw: En zij zongen een nieuw lied - And they sang a new song. 2020-05-04

Read more

380
Dre de Zeeuw: De dood - Death

Read more

356
Dre de Zeeuw: Mijn kerk is Top !! - My church is Top !!

Read more

419
Dre de Zeeuw: De Brede en de Smalle weg - The broad and narrow roads.

Read more

537
Dre de Zeeuw: Ik verlang naar Jezus - I long for Jesus

Read more

581
Dre de Zeeuw: De Bijbel naast het Nieuws! - The Bible next to the News!

Read more

471
Dre de Zeeuw: Gods Hart klopt in Israël - God's Heart beats in Israel.

Read more

942
Dre de Zeeuw: Durf jij Israel te verdedigen in jou kerk! - Do you dare to defend Israel in your chur...

Read more

671
Dre de Zeeuw: Jeruzalem zal de stad van de waarheid genoemd worden! -

Read more

446
Dre de Zeeuw: De Bijbel als Joods Getuigenis! - The Bible as a Jewish Testimony!

Read more

403
Dre de Zeeuw: De Bruid en de Bruidegom! - The Bride and the Groom!

Read more

1127
Dre de Zeeuw: Ik heb echt niets met Israel zegt een kerkganger! - I really have nothing with Israel...

Read more

387
Dre de Zeeuw: Navelstaren! - Belly button gazing!

Read more

618
Dre de Zeeuw: Antisemitische smurfen! - Anti-Semitic Smurfs!

Read more

746
Dre de Zeeuw: Israël het zwarte schaap in de wereld! - Israel the black sheep in the world!

Read more

389
Dre de Zeeuw: Schrikkeldraad, Israel en de Kerk. - Leap wire, Israel and the Church.

Read more