Dre de Zeeuw

Ik ben Dre de Zeeuw 1968 geboren en ben bijna 28 jaar getrouwd met Inge de liefde van mijn leven. We hebben een prachtige dochter Kimberly van 27 jaar. Van huis uit ben hervormd gereformeerd opgevoed. In 1998 ben ik wedergeboren. Binnen een pinkstergemeente ben ik gegroeid tot waar ik nu sta. Samen met mijn vrouw zitten wij in een pioniersgemeente. Ben de laatste 10 jaar zangleider/spreker geweest. Alfa cursussen gegeven. En ik heb nog een aantal andere activiteiten mogen doen.( Let wel mogen doen)  Ik zie dat als Genade dat ik dit heb kunnen en mogen doen. Heb nu al mijn taken neergelegd. Waarom! Vanaf de dag dat ik tot een levend geloof kwam vond ik het vreemd dat er nooit gesproken werd over Israël. Er was nooit niemand die hierover sprak en dat bevreemde mij. Ben in 2008 voor de eerste keer in Israël geweest Vanaf dat moment heb ik Israël in mijn hart gesloten. Ik spreek nu af en toe in kerken over Israël. Wat voor mij wel belangrijk is dat de Here Jezus boven alles staat. Als ik om mijn heen kijk zie ik mensen doorslaan en Israël tot een religie maken. Dat is niet de bedoeling. Mijn verlangen is om mensen te prikkelen de Bijbel vanuit Joods perspectief te lezen. En niet de Kerk als geestelijk Israël te zien.    

Door mijn columns hoop ik mensen te prikkelen scherp maar wel met liefde. 

Mijn visie is dat je vang meer vliegen vangt met stroop als met dan met azijn.   

Gr Dre de Zeeuw
184
Dre de Zeeuw: Antisemitische smurfen! - Anti-Semitic Smurfs!

Read more

284
Dre de Zeeuw: Israël het zwarte schaap in de wereld! - Israel the black sheep in the world!

Read more

138
Dre de Zeeuw: Schrikkeldraad, Israel en de Kerk. - Leap wire, Israel and the Church.

Read more