Drs. Jan van Barneveld

Drs. Jan van Barneveld studeerde fysica en wiskunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam waar hij in 1959 afstudeerde. Samen met Evert van de Poll en Otto de Bruijne behoorde Van Barneveld tot de young angry evangelicals wat volgens hem zoveel betekende als dat het evangelie niet alleen oproept tot geloof, maar ook tot navolging.

Het waren deze idealen die Van Barneveld als leraar wiskunde en natuurkunde in 1967 naar Ghana brachten waar hij les ging geven op een middelbare school waar net studentenopstanden losgebroken waren. Nadat hij daar een jaar later wilde vertrekken, ging hij eerst nog een paar weken naar Israël. Hij trof het land vlak na de Zesdaagse Oorlog: Ik hoorde hoe de Egyptische troepen het land bijna hadden overrompeld. Met eigen ogen zag ik hoe Israël zich snel herstelde. Het Bijbelse kader ontbrak mij toen nog, maar om mij heen zag ik profetieën in vervulling gaan. Toen vroeg Johan Frinsel sr., die net was aangetreden als directeur van Tot Heil des Volks, of Van Barneveld maandelijks een artikel over Israël voor De Oogst wilde schrijven. In 1973 bundelde hij in eigen beheer Israël onze oudere broeder. Bekende boeken die later van zijn hand verschenen zijn Om Sions wil niet zwijgenEindtijd, Israël en de islam en recenter Het einde van de vervangingsleer. Tussen 1975 en 1983 was hij als directeur werkzaam bij Tear Fund Nederland waarna hij zich verbond aan De Barmhartige Samaritaan.

Van Barneveld vertolkte tussen 2005 en 2017 zijn op het chiliasme geënte en christenzionistisch getinte wekelijkse Bijbelbeschouwingen onder meer op de christelijke familiezender Family7 in de ruim 200 afleveringen tellende serie Eindtijd & Profetie. Het betreft een speciale interesse op de rechterflank van het evangelicaal christendom voor de eindtijd en onder meer de rol die de oprichting van de staat Israël daarin zou spelen. Voor Van Barneveld is de Bijbelse profetie een uiting van een door God 'voorgeschreven' geheime geschiedenis, die ontcijferd moet worden. Volgens Van Barneveld is de islam de nieuwe verschijning van de Antichrist, omdat deze godsdienst de uitroeiing van het jodendom voor ogen zou staan.


422
Drs. Jan van Barneveld: Wereldvrede - Worldpeace

Read more

63
Drs. Jan van Barneveld: Gevaarlijke leugens - Dangerous lies

Read more

30
Drs. Jan van Barneveld: Geheimen rond Netanyahu - Secrets around Netanyahu

Read more

33
Drs. Jan van Barneveld: De zondebok en internationale dwaasheden - - The scapegoat and international...

Read more