Jaap BönkerIk ben Jaap Bönker en ik woon in Andijk. Ik ben getrouwd met Renske en we hebben drie kinderen. Sinds 1979 probeer ik een waar volger te zijn van mijn Verlosser de Here Jezus. Renske en ik hebben in 1988 besloten om fulltime voor Hem te gaan werken. We hebben zes jaar in de hulpverlening gewerkt. Drie jaar in de zending en toerusting van gemeenten, voornamelijk in het buitenland. Drie jaar in de psychosociale hulpverlening in Nederland en daarna zestien jaar in de Arabische/Israëlische wereld. Zo'n 45 landen heb ik bezocht en veel gezien. Veel ellende, oorlog, maar ook mensen die een enorme drive hadden om de Schepping en de Schepper te dienen. Ik heb fouten gezien en gemaakt, maar ook oplossingen gecreëerd. Dat is steeds mijn visie geweest: hoe creëer ik een oplossing voor welk situatie dan ook? Met name het Midden Oosten is een werelddeel waartoe ik aangetrokken ben. Israël in het centrum en de omliggende landen. Dit komt omdat ik, Bijbels gezien, daar een toespitsing van alle wereldproblematiek  een oplossing verwacht.  Jeruzalem zal het centrum van de aarde en de strijd worden. Maar ik weet ook dat de Almachtige een machtig plan heeft met Israël en de omliggende volkeren om een oplossing te geven. Ik wil daar deelgenoot in zijn in mijn aards bestaan. Dat is ook mijn boodschap aan de Nederlandse gelovigen. Sinds 2018 werk ik, als ZZP'er enkele uren per week voor het Comité Gemeentehulp Israël. Deze organisatie probeert Nederlandse kerken te verbinden aan Messiaanse gemeenten in Israël. Ook wordt er onderwijs gegeven in de Joodse wortels van het geloof.  Jaap Bönker

Schrijver van o.a. De God van Abraham, Isaäk én Ishmaël: Eén Weg naar vrede in het Midden Oosten.

j.bonker@bijbelsecultuur.nl  - www.jaapbonker.com -  www.cgi-holland.nl


342
Jaap Bönker: Hoe kijken we? - How do we look?

Read more

537
Jaap Bönker - Een vrede met verrassende gevolgen

Read more