Created by: Barry Shaw

Barry Shaw. ​Terreuraanval in Israël.

Het blootleggen van feiten achter Palestijnen die proberen Israël proberen binnen te dringen om Joden te doden.

De Israëlische grenspolitie, mannen en vrouwen, stellen zich bloot aan gevaar, omdat zij de werkvergunningen controleren van Palestijnen voordat ze in Israël worden toegelaten.

Zoals u van de foto's kunt zien, rijden Palestijnse Arabieren uit hun huizen en parkeren hun auto's in de buurt van de controleposten. Palestijnse voertuigen hebben Palestijnse nummerplaten.

Op deze ochtend had een dergelijke Arabier andere voornemens dan een salaris voor zijn familie te verdienen. De ideologie en indoctrinatie van haat bracht hem naar Israël met een andere agenda om Joden te doden.

Hij slaagde erin om drie politieagenten te doden voordat hij door een politieagent en een politieagente werd geneutraliseerd!

U kunt zien in een van de foto’s dat meiden ook in de grenspolitie dienen en er zijn er al te veel gedood in andere terreuraanvallen.

Als u ooit bewijs nodig heeft van het vitaal belang voor de aanwezigheid van onze veiligheidsmachten bij controleposten, dan is dit het.

De hedendaagse gebeurtenis was een direct gevolg van de intensieve aanmoediging, de indoctrinatie van haat en de verheerlijking en de financiële beloningen voor terroristen en hun families door beide zijden van de Palestijnse politieke kanten.

Terror attack in Israel.

Exposing facts behind Palestinians who try to enter Israel to kill Jews.

Israeli border police, men and women, put themselves in harm's way as they check incoming Palestinians for their work permits before being allowed into Israel.

As you can see from the pictures, Palestinian Arabs drive from their homes and park their cars near the check posts. Palestinian vehicles have Palestinian number plates.

In this morning's incident, one such Arab had other intentions than to provide a salary for his family. The ideology and indoctrination of hate brought him to Israel with another agenda- to kill Jews.

He succeeded in killing three policemen before being neutralized by a policeman and a police woman!

You can see in one of the pictures that girls also serve in the border police and too many have been killed in other terror attacks.

If you ever need evidence of the vital importance for the presence of our security forces at check posts this is it.

Todays event was a direct result of the intensive incitement, indoctrination of hate and the glorification and financial rewards for terrorists and their families by both sides of the Palestinian political divide.

902 views