Corinne Sudaï: 70 jaar voor de staat Israël.


Een paar weken geleden heeft het Joodse volk tijdens het Wekenfeest de "Ontvangst van de Torah" gevierd. G’d heeft de Torah 3.000 jaar geleden aan het Joodse volk gegeven op de berg Sinaï.

Wat is de essentie van de Torah?
De Torah is de levensgids voor de individuele persoon en voor het hele volk. Hij geeft licht over hoe we ons als mensen tegenover elkaar en tegenover G'd moeten gedragen. Alle regels die daarin staan geschreven, zijn er om ons te beschermen en om ons tot betere mensen te maken. De Torah, het Joodse volk en het Heilige land hebben een sterke band met elkaar, ze behoren bij elkaar.

Sinds ons voorvader Abraham heeft het Joodse volk in het Heilige land gewoond, behalve een paar periodes:
    – De periode van slavernij in Egypte. Het Joodse volk was een paar honderd jaar in     
       Egypte tot ze weer terug gingen naar het Heilige Land. Op de de bergen Gerizim en
       Eval hield Jozua hen de zegen en de vloek voor (Jozua 6)
 
    – De Romeinse periode. Na de opstand van Bar Kochva in het jaar 135 heeft Keizer 
       Hadrianus een groot deel van het Joodse volk vermoordt en de overigen het land
       uitgestuurd, naar Babel. Om alle sporen te wissen, dat we hier geleefd hebben,
       heeft hij ook alle namen van de steden veranderd, zoals: Jeruzalem werd Aelia
       Capitolina, Sichem werd Flavia Neapolis (verbasterd tot Nabloes), Israël werd
       Syria Palaestina, enz.

Sinds Hadrianus ons uit het land heeft verbannen, bidt het Joodse volk en verwacht elke dag dat het zal terugkeren naar het beloofde land. De terugkeer naar ons land werd gerealiseerd na de Holocaust in Europa. Eindelijk, na 2.000 jaar, hadden we het voorrecht om naar het Heilige land terug te keren en de Staat Israël in 1948 op te richten.

Sinds die oprichting tot vandaag zijn er 70 jaar voorbij gegaan.
70 jaren, waarin we oorlogen en zware verliezen hebben gehad.
70 jaren van ontwikkeling en groei op alle gebieden:

    – Demografie: de grootste bevolkingsgroei in de Westerse wereld,

    – Immigratie: Israël heeft het grootste aantal immigranten in de wereld opgenomen,

    – Veiligheid: helaas heeft de Staat Israël vanaf het begin tot op vandaag zich moeten
      verdedigen tegen al haar vijanden. Daardoor heeft het leger zich ontwikkeld tot de
      één van de sterkste legers, wat veel heeft bijgedragen aan de defensie industrie in
      de wereld.

    – Landbouw, industrie en high tech hebben zich enorm ontwikkeld en ook veel
      bijgedragen aan verschillende ontwikkelingen in de wereld,

    – Nederzettingen: na de Zesdaagse oorlog in 1967, een daad van zelfverdediging,
      keerden we eindelijk terug naar Jeruzalem, Judea en Samaria, de gebieden waar
      de wortels van het Joodse volk ligt.

De bevolking in Judea en Samaria is in de afgelopen 50 jaren gegroeid van 0 tot 450.000 Joodse bewoners. De landbouw, industrie, onderwijs, en wegen blijven ondanks alles, zoals boycot, terreur enz., zich steeds verder ontwikkelen.

Deze lange lijst is niet om arrogant onszelf op de schouder te kloppen, maar is om de grote omvang van het wonder van de ontwikkeling van het Joodse volk in zijn land te illustreren.

Het is onmogelijk om naar alle wonderen te kijken zonder te begrijpen dat het allemaal gebeurd is om een gewone simpele reden: DIT IS G'DS WIL.

Ik zal afsluiten met de zegen van onze voorvader Abraham :"

En uw voorvader zal u zegenen en uw licht op u laten schijnen, en alle families van de aarde zullen in u gezegend zijn.

1668 views