Created by: Barry Shaw

Barry Shaw, een gedachtenspinsel


Het kwam plotseling in me op.

Wat zou er gebeurd zijn als er geen metaaldetectoren waren voor de bezoekers van de Tempelberg en een gekke Jood, Christen of Druze was daar binnengegaan met een geweer en zou het vuur openen en veel moslims doden bij het gebed?

Natuurlijk zouden ze Israël beschuldigen. Dat doen ze altijd.

Maar zouden zij Israël beschuldigen dat ze geen metaaldetectoren aanbieden als basis beveiligingsbescherming?

Gewoon maar een gedachte.

It suddenly occurred to me.

What would have happened if there were no metal detectors at the visitors entrance to the Temple Mount and a crazy Jew, Christian, or Druze had gone there with a rifle and opened fire, killing many Muslims at prayer?

Naturally they would blame Israel.They always do.

But would they be blaming Israel for not providing metal detectors as basic security protection?

Just a thought.

740 views