Created by: Drs L.P. Dorenbos

Bert Dorenbos. Van Olijfberg naar Tempelberg: op naar de vrede van Jeruzalem​

Iedereen vond het riskant dat wij gingen logeren op de Olijfberg midden in het Arabisch gebied. We waren te gast bij Esther op het compound Augusta Victoria, genoemd naar de keizerin van Duitsland die aan het eind, van de 19de eeuw de Ascensionchurch, de Hemelvaartkerk met een paleis voor haar man Keizer Wilhelm van Duitsland liet bouwen. De annalen vermelden dat hun komst in vrede was en dus haaks stond op de bloedige kruistochten uit het Europa van het verleden. Zou Messias Jeshoea nu terugkeren zoals Hij is opgevaren, zoals de profeet Zacharia profeteert en de engelen bij de Hemelvaart aan de verbaasde discipelen hadden gezegd in Handelingen 1?

De bus, inderdaad vol met Arabieren, bracht ons in zes minuten naar het busstation bij de Damascuspoort. Het krioelde van daar van de mensen. En overal waren tot de tanden gewapende soldaten, steeds in groepjes van minimaal drie om de driehonderd meter en op elke strategische plek. Esther keek op een terrasje steeds rond en was op haar hoede. Ze had vlak bij de tram meegemaakt dat een 16-jarig meisje een soldaat met een mes had aangevallen. Ze werd meteen met de order ‘shoot to kill’ doodgeschoten. In de brief die het meisje achterliet, schreef ze dat ze het in opdracht van Allah deed.

Toen we op een avond huiswaarts keerden, liepen we vast bij een hermetisch afgesloten Damascuspoort. Er hadden net twee terroristische aanslagen plaatsgevonden. Een met messen gestoken Israëlische agente was zwaar gewond.Ze stierf later die avond. De drie terroristen werden gedood. Het was heel spannend om een bus te bereiken die ons eindelijk thuisbracht. Het komt dan allemaal heel dichtbij.

Op vrijdagavond haalden we aan de Kotel (Klaagmuur) de Sabbath binnen. Het plein was vol met vrolijke en uitbundig dansende en zingende groepen Joodse mannen en vrouwen. Orthodoxe rabbijnen lazen uit gebedenboeken. Het was alsof ze bezig waren met de ‘toekomstige’ verovering van de Tempelberg, die nu nog onder beheer is van de Islam. De derde heilige plaats na Mekka en Medina. Je ervaart aan alle kanten de spanning. Het was de Ramadan en het is druk en alles staat voor Jood en Mohammedaan op scherp. Elk moment kunnen nieuwe rellen uitbreken.

We vieren nu 50 jaar ‘Jeruzalem één’. In de zesdaagse oorlog werd in 1967 oostelijk Jeruzalem op Jordanië veroverd. De Tempelberg bleef onder Islamitisch beheer met de Rotskoepel boven op de heilige offerplaats van Abraham waar ook het Heilige der Heiligen was. Op de bovenrand van de gouden koepel staat: “Allah is god en heeft geen zoon.” En je weet nooit wie geroepen is door Allah om met een mes op een infidel in te steken.

We leven nu enkele weken na onze terugkeer. We zien de spanning rondom de Tempelberg toenemen. Wanneer is de volgende aanslag. We leerden dat de aanleidende oorzaak van de Eerste Wereldoorlog de moord in Serajewo was. Zou de toenemende onrust op deTempelberg, aanleiding kunnen geven dat de legers der volkeren gaan optrekken naar Armageddon waar in deze grote eindstrijd de Here God zelf zal ingrijpen en Zijn eeuwig rijk van recht en gerechtigheid zal grondvesten?

Dit tien dagen van 12 tot 21 juni 2017, spanningsvol pendelen tussen Olijfberg en een tot de tanden bewapend Jeruzalem hebben ons dieper doen beseffen dat we in profetische (eind)tijden leven. Er is grote haast om nu eindelijk gehoorzaam de profeten te gaan lezen en te geloven wat er staat. Om voorbereid te zijn en om staande te blijven in de eindstrijd die steeds heviger zal worden. Daarom moeten we vurig bidden voor de spoedige wederkomst van Messias Jezus op de Olijfberg, oostelijk van Jeruzalem. Dan zal ook de eeuwige vrede voor Jeruzalem aanbreken.

Drs. L.P. Dorenbos dorenbos@kiesdanhetleven.nl www.woonbijbel.nl www.knierevolutie.nl

27 juli 2017


Comments