Feike ter Velde. Israëls roeping

Vaak hoor ik christenen zeggen : Ik heb eigenlijk niks met Israël. Mijn vraag is dan: Wat heb je dan met Jezus? Daar wordt dan soms heftig op gereageerd. Men is immers christen en men gaat zondags naar de kerk en men leest de Bijbel en… noem maar op. Dat is allemaal heel mooi. Dat moet je ook vooral blijven doen, suggereer ik dan. Maar dan moet je ook wel lezen wat er staat. Niet de Bijbel lezen om het lezen…maar lezen om de inhoud te verstaan. Er ontstaat dan een gesprek. Het wordt gauw duidelijk dat Israël en Jezus bij elkaar horen. Met eerbied gesproken: Jezus is niet los verkrijgbaar! Ik probeer dan uit te leggen dat het ook mogelijk is dat je een ‘andere Jezus’ kent dan de Christus der Schriften”. Want wie is Jezus…los van Israël?

Als we hem losmaken van Israël wordt Jezus een theologisch concept aan wie we allerlei theologische begrippen toedichten om zo een rechtzinnige en orthodoxe kerkgemeenschap te lijken. Maar dat ben je niet! Want je hebt een andere Jezus gecreëerd, die beter in je theologie past. Een Jezus…los van Israël. Alle zegeningen aan Israël beloofd hebben we zo naar onszelf toegetrokken en alle oordeelsuitspraken hebben we op de Joden gelegd.

Daarom zingen wij tegenwoordig in allerlei nieuwe liederen van “onze” Koning…Jezus. Maar er staat niet één tekst in de Bijbel die zegt dat Jezus de Koning van de Kerk zou zijn…Wel dat Hij straks de Koning der Joden zal zijn en dat Hij zal regeren in Jeruzalem. Zo hebben wij Israël ook zijn Koning ontstolen!

Jezus en Israël…ze horen echter bij elkaar en… ze lijken op elkaar !! Israël is de eerstgeboren Zoon van God [Exodus 4:22]…vooraf aangekondigd! Net als Jezus! Zij werden beiden door een Godswoord verwekt in de moederschoot. Ze waren in het begin van hun beider bestaan in Egypte…en vandaar heeft God Zijn Zoon geroepen [Mattheus 2:15]…net als Israël [Hosea 11:1] . Hun bediening begon bij de doop in de Jordaan…op dezelfde plaats, nabij Jericho. Van daaruit, Gilgal [Jozua 5:9], namen ze het land in bezit. Gilgal komt van dezelfde stam als Golgotha! Veertig jaar was Israël in de woestijn…zoals Jezus daar 40 dagen was; beiden om verzocht en beproefd te worden…! Daarna volgde een moeilijk leven en…de dood. Daarom zongen ze in de gangen van Auschwitz, op weg naar de gaskamers, bijna elke dag: Eli, Eli, lama, lama, Sabachthani…Mijn God, Mijn God..waarom hebt Gij mij verlaten ? Maar na drie dagen[!] zal Israël echter opstaan [Hosea 6:2], net als Jezus! En zij zullen leven voor Gods aangezicht, net als Jezus! Ja…ze lijken op elkaar, Israël en Jezus. Beiden hebben ze een Godsbediening…voor de wereld! Als straks het Vrederijk komt zullen we het zien ! Dit alles wordt door de duivel gehaat en uit zijn brein komen die verkeerde theologische kronkels. Om ons in verwarring te brengen. Maar we hebben het Woord dat zeer vast is! God maakt Israël klaar om straks zijn roeping waar te maken !

Feike ter Velde

1045 views