Created by: Jaap Bönker

Jaap Bönker - Een vrede met verrassende gevolgen


De Bijbel spreekt over andere zaken. Als de Eeuwige gaat ingrijpen dan gaan dingen anders lopen, niet op een menselijke manier.

In de profeten wordt gesproken over die komende vrede. Een vrede met verrassende gevolgen. Lees Zacharia 9 er maar eens op na vanaf vers 5. Even een toelichting, in die tijd dat dit geschreven werd waren Askelon en Asdod nog Filistijnse steden. 

Dan spreekt de Here God: ‘Askelon zal het zien en vrezen, Gaza, en het zal hevig beven, en Ekron, omdat zijn verwachting zal beschaamd worden; dan zal de koning uit Gaza verdwijnen en Askelon zal onbewoond zijn. Dan zal een bastaardvolk in Asdod (Palestijnen?) wonen, en IK (JHWH) zal de trots van de Filistijnen uitroeien. Ik zal hem het bloed uit de mond verwijderen en de gruwelen van tussen zijn tanden, en dan zal ook hij overblijven voor onze God, zodat hij zal zijn als een stamhoofd in Juda!, en Ekron als een Jebusiet (oorspronkelijke bewoners Jeruzalem)! 

Dit is profetie, want het heeft nog nimmer plaatsgevonden. Toekomstmuziek. Een geweldig vooruitzicht. Dan zal er vrede zijn, een vrede die wordt gevonden in die komende tijd als Israël en de volkeren de aanwezigheid van de Eeuwige gaan zoeken. 

Als de Koning gaat komen (9:9v.).

De titel klopt getuige deze profetie.

 Jaap Bönker

Schrijver van o.a. De God van Abraham, Isaäk én Ishmaël: Eén Weg naar vrede in het Midden Oosten.

www.jaapbonker.com

www.cgi-holland.nl

691 views