Created by: Drs L.P. Dorenbos

Bert Dorenbos - Mijn ode aan de 50-jarige EO

Mijn ode aan de 50-jarige EO

Dank U HEERE voor 50 jaar EO. De EO is een wonder en moet een wonder blijven. Dank U dat U leiders en krachtige programmamakers aanstelde die maar één verlangen hadden: ‘Jezus Christus en Die gekruisigd’ te prediken. Dank U wel dat ik daar als directeur in de beginfase van 1974 tot 1986 12 ½ jaar mocht dienen. Een geweldige tijd. De EO groeide tegen een enorme verdrukking in. Veel hoon en spot, maar U raakte harten aan van duizenden mensen die hun knieën voor Baäl niet gebogen hadden. We gingen in geloof en met hard werken in 51 dagen van de C-status op naar de B-status. Het zou toch niet zo zijn dat alleen de EO achterbleef met een C-status. Na mijn vertrek groeide de EO zelfs naar de A-status en werd de grootste omroep.

Na het vertonen van de film ‘The Silent Scream’ waarin met echoscopie te zien is hoe bij abortus een baby uiteen wordt gerukt, wisten wij ons voor de rest van ons leven geroepen om op te komen voor het leven, vanaf de conceptie tot de natuurlijke dood. We richtten in 1986 de stichting Schreeuw om Leven op. Nu we na 30 jaar de leiding van Schreeuw om Leven overgedragen hebben, weten we ons in dit seizoen van ons leven geroepen om te ‘wonen’ in het woord (Psalm 1). Tevens willen we gebed in profetisch perspectief centraal stellen in ons leven en in de samenleving. We leven in de vurige verwachting van de wederkomst van Messias Jezus. Zie www.woonbijbel.nl en www.knierevolutie.nl.


De EO gaat de volgende 50 jaar in. Na mijn vertrek bij de EO schreef ik mijn verhaal over de media. Ik draag het nu, in iets gewijzigde vorm, aan de EO op. De teneur van het verhaal is helaas nog actueler dan toen ik het schreef. Ons land is verder afgedreven van de universele normen en waarden voor alle mensen, waarbij al het leven leven is. De tien geboden, door God zelf aan Israël gegeven op de berg Horeb in de woestijn, en door Messias Jezus aan alle volkeren, zijn en blijven de ijkpunten voor ieder persoonlijk en ook voor de samenleving. De secularisering heeft geleid tot een toenemende, confronterende intolerantie van alles wat God als zegen wil aanbieden.

We leven in een tijd waarin de wereld schudt. Het Midden-Oosten brandt en de haat concentreert zich op Jeruzalem, de stad waar God eeuwigdurend woont. In 1967 kwam heel Jeruzalem in handen van Israël. Dat is ook 50 jaar geleden. We leven in profetische tijden. God waarschuwde Zijn volk Israël dat het in ballingschap zou gaan vanwege het offeren van de kinderen aan de Moloch, hetgeen ook gebeurde. God beloofde echter dat Hij het weer zou terugbrengen. Op 14 mei 1948 tekende Israël de Onafhankelijkheidsverklaring, waarna vele Joden terugkeerden. De grootste uittocht uit de verstrooiing zal echter nog plaatsvinden en deze zal groter zijn dan de uittocht uit Egypte.

50 Jaar geleden werden de eerste abortusklinieken geopend. Sindsdien vloeit het onschuldig bloed door de straten van de steden van de wereld. In ons land worden door abortus 30.000 kinderen per jaar gedood. In totaal zijn het er al meer dan een miljoen en wereldwijd anderhalf miljard. Elke hartslag sterft ergens op de wereld een kind door abortus, 50 miljoen per jaar. De maat van Gods toorn raakt vol en God haast Zich om al dat onschuldig vergoten bloed, vanaf het bloed van Abel, te wreken. De apocalyptische spanningen in de wereld, zich concentrerend op Gods uitverkoren land en volk, hebben dan ook alles te maken met abortus. Jezus roept ons op om te volharden in de strijd voor het leven. Want kom je aan de kinderen, dan kom je aan God.

De Bijbel is hét ‘Handboek voor de media’. Krachtig gebed voor de EO is nodig om de EO te helpen staande te blijven in de geestelijke strijd.

Drs. L.P. Dorenbos, juni 2017


Comments