Created by: Christian Verwoerd

​Christian Verwoerd: Toevoegingstheologie

De meesten van ons weten waarschijnlijk wel wat voor een kwaad de zogenaamde vervangingstheologie heeft gedaan, zowel in het verleden als in het heden. De vervangingstheologie is de leer die zegt dat Israël heeft afgedaan vanwege het kruisigen van Jezus/Yeshua en dat God voortaan door zou gaan met ‘de Kerk’. De Joden zijn 2000 jaar lang weinig jaloers gemaakt door het christendom, omdat de Kerk op het zijspoor van vervanging is geraakt. En goed ook!

Terwijl de eerste gemeenteleiders na Jezus’ komst nog allemaal Joods waren, (we lezen pas in Hand. 14 dat God de deur naar de heidenen had geopend) waren er al snel geen Joods gemeenteleiders meer. De gedachte dat de Joden als volk volledig verantwoordelijk waren voor het doden van Jezus, heeft ertoe geleid dat antisemitisme in grote mate de Kerk binnenkwam. Niet veel later werden in Rome de deuren wijd open gezet voor heidense feesten en tradities, die in een ‘christelijk jasje’ de vervanging werden van de wet van de Heere God. (verg. Dan. 7:25b)
De compleet Israëlische context van de Bijbel verwaterde en het is beschamend hoe de Kerk zich eeuwenlang schuldig heeft gemaakt aan het vervolgen van de Joden. Maar niet alleen de Joden werden vervolgd. Ook vele oprechte gelovigen (denk aan de Waldenzen, de Hugenoten, de Protestanten) ondergingen hetzelfde lot. De wonderlijke daad dat, in de Messias, de tussenmuur tussen Jood en heiden was weggenomen, werd helemaal tenietgedaan: er werd een hoge muur opgetrokken tussen het ‘vervloekte Israël’ en de ‘gezegende Kerk’.

Paulus spreekt echter in Romeinen 11 over één edele olijf (Israël), waar de gelovigen uit de volken op worden geënt. Dit alles door het geloof, waardoor zij ‘mede deel hebben gekregen aan de wortel en de vettigheid van de boom’. Is dat niet prachtig? Wij, de volken, aan wie God geen verbonden of beloftes heeft gegeven, mogen opeens delen in de beloften en verbonden aan Israël gedaan. (Ef.2:12) Vandaar ook dat wij mogen delen in het Nieuwe Verbond, want ook dat is alleen met Israël gesloten. (Jer. 31:31). Toch houden veel gelovigen het nog bij twee bomen; één voor Israël en één voor de Gemeente. Mijns inziens is dat nog een vrucht van de afdwaling van Rome en mogen we vandaag de dag zien dat God bezig is de scheidingsmuur weer weg te nemen. Hij is bezig een omkeer te brengen in het lot van de Joden, te beginnen door hen weer te brengen naar het land. En deze omkeer brengt gelukkig christenen ook weer terug; terug naar de realiteit en actualiteit van het Profetisch Woord! Terug naar een levende Koninkrijksverwachting en uiteindelijk terug van Rome naar Jeruzalem. Het is mooi om te zien dat Bijbelgetrouwe christenen steeds meer de echte vrienden van Israël worden. Zij zullen ook steeds meer de enige vrienden van Israël worden.

God is Zijn plan voor onze ogen aan het ontvouwen en het wordt tijd dat we de vervangingstheologie voorgoed achter ons laten. Laten we ons bewust zijn dat het Nieuwe Testament er niet door de heidenen is gekomen, maar dat we bij het gelovige deel van Israël zijn gevoegd. Wat mij betreft noemen we dat toevoegingstheologie. In Efeze 2 wordt namelijk gezegd dat wij vroeger vervreemd waren van het burgerschap van Israël, maar dat we nu medeburgers zijn geworden! We zijn toegevoegd. Deze wonderlijke éénwording, die alleen maar mogelijk is door de dood van de Heere Jezus, is het mysterie waar Efeze 3 vers 5 en 6 over spreekt. Ik word daar blij van!

Maar er is meer: Kan het zijn dat in dit prachtige plan ook de eenwording van alle 12 stammen van Israël besloten zit? De Joden zijn namelijk, grofweg genomen, slechts 2 stammen, Juda en Benjamin. De andere 10 stammen zijn tot heidenen geworden, zoals in Hosea beschreven. Toch heeft God heel duidelijk beloofd dat Hij de 10 en de 2 stammen één zal maken op de bergen van Israël. Waar deze 10 stammen zijn, weet God vast en zeker en ik ben er van overtuigd dat Hij deze belofte ook in vervulling zal doen gaan. Eén ding merk ik in mijn eigen leven: dat ik het grote verlangen heb om dienstbaar te zijn voor datgene waar Paulus ook al mee bezig was: dat Jood en heiden één worden in de Messias van Israël. Geen vervanging meer, maar toevoeging aan Gods volk! In Abrahams Nageslacht zullen alle volken gezegend zullen worden.

Christian


Comments