Jewish Power MK Limor Son Har Melech omringd door politie als ze protesteert tegen deverwijdering van een illegaal aangeplante boomgaard
Jewish Power MK Limor Son Har Melech surrounded by police as she protests
the removal of a West Bank settler’s illegally planted orchard
Feb. 15, 2023

Nederlands + English

Jewish Power Knessetlid zei in een interview dat het dreigement van Ben Gvir om de coalitie te ontbinden serieus genomen moet worden.

Door: Allisrael News

De spanning tussen coalitieleden is opgelaaid nadat de Israëlische grenspolitie woensdag een groep kolonisten van betwiste grond in de Shiloh-vallei zette.

Video’s op Israëlische nieuwssites toonden kolonisten die zich verzetten tegen de politie, wat leidde tot fysieke woordenwisselingen. Andere kolonisten bonden zich uit protest vast aan bomen.

Vier agenten van de grenspolitie werden naderhand geschorst voor hun optreden.

Na de confrontatie gaf minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben Gvir, hoofd van de Jewish Power partij, in een videoverklaring samen met collega Jewish Power MK Limor Son Har-Melech aan: “Wij hebben hier niet voor getekend. We zijn toegetreden tot de regering op basis van de belofte van de premier dat het een volledig rechtse regering zou zijn.”

Har-Melech beschuldigde de grenspolitie ervan haar seksueel te hebben misbruikt tijdens de demonstratie tegen de uitzetting. De grenspolitie ontkent de bewering.

Minister van Financiën Bezalel Smotrich, hoofd van de partij Religieus Zionisme, die ook dienst doet als minister in het ministerie van Defensie, heeft geëist dat Netanyahu hem controle geeft over burgerzaken in de gebieden van Judea en Samaria, overeenkomstig het regeerakkoord.

Smotrich heeft geen overeenstemming kunnen bereiken met minister van Defensie Yoav Gallant over de details van de civiele autoriteiten die Smotrich in het minsiterie zal hebben.

Smotrich uitte zijn frustratie na de evacuatie door te zeggen: “Als Gallant een probleem heeft, mag hij opstappen. Genoeg kunnen zijn plaats innemen.”

Op donderdagochtend zei Jewish Power MK Almog Cohen tegen Radio 103FM dat het dreigement van Ben Gvir om de coalitie te ontbinden serieus moet worden genomen.

“We vechten voor nationale veiligheid,” zei hij. “Als we niet de nodige en juiste middelen krijgen om die taak te vervullen, dan kunnen we geen deel uitmaken van de regering.”

Het geschil over het eigendom in Samaria loopt al enkele jaren, en de Civiele Autoriteit van de IDF had al opdracht gegeven om de bomen te verwijderen, wat door het Hooggerechtshof werd bevestigd.

Bronnen in de regering zeiden ook dat Smotrich van tevoren op de hoogte was gebracht van de ontruiming.

************************************************

 

 

 

************************************************

ENGLISH

Jewish Power Knesset member said in an interview Ben Gvir’s threat to dissolve the coalition should be taken seriously

By: Allisrael News

Tensions have erupted between coalition members after Israeli Border Police evicted a group of settlers from disputed land in the Shiloh valley on Wednesday.

Video on Israeli news sites showed settlers resisting the police, leading to physical altercations. Other settlers tied themselves to trees in protest.


Four Border Police officers were suspended afterwards for their actions.

Following the confrontation, National Security Minister Itamar Ben Gvir, head of the Jewish Power party, released a video statement with fellows Jewish Power MK Limor Son Har-Melech, saying, “We did not sign up for this. We joined the government based on the Prime Minister’s promise that it would be a fully right-wing government.”

Har-Melech accused Border Police of sexually assaulting her during the demonstration against eviction. Border Police deny the claim.

Finance Minister Bezalel Smotrich, head of Religious Zionism party, who also servers as a minister in the Defense Ministry, has demanded that Netanyahu give him control over civilian affairs in territories of Judea and Samaria, in accordance with the coalition agreement.

Smotrich has not been able to come to an agreement with Defense Minister Yoav Gallant over the specifics of the civil authorities that Smotrich will have in the minsitry.

Smotrich expressed his frustration after the evacuation, saying, “If Gallant has a problem, he’s welcome to resign. Plenty can take his place.”

On Thursday morning, Jewish Power MK Almog Cohen told Radio 103FM that Ben Gvir’s threat to dissolve the coalition should be taken seriously.

“We’re fighting to achieve national security,” he said. “If we aren’t given the necessary and proper tools to fulfill that task, then we won’t be able to be part of the government.”

The dispute over the property in Samaria has been ongoing for several years, and the IDF’s Civil Authority had already ordered the removal of the trees, which was upheld by the Supreme Court.

Sources in the government also said that Smotrich was notified of the evacuation ahead of time.