De auto waarin de Israëli’s in Jeruzalem werden aangevallen, is zwaar beschadigd. (Politie Jeruzalem)
The car in which the Israelis were attacked in Jerusalem was badly damaged. (Jerusalem Police)

Nederlands + English

De politie arresteerde ’s nachts drie verdachten – een 17-jarige en twee mannen van in de 20.

Door Aryeh Savir, TPS

Twee politieagenten en een burger die woensdagavond een verkeerde afslag namen in de Arabische wijk Issawiya in Oost-Jeruzalem, werden wreed mishandeld door een Arabische menigte die hen probeerde te lynchen.

De politie verklaarde dat twee agenten die geen dienst hadden en een andere burger die bij hen was in een burgervoertuig, gewelddadig werden aangevallen door verdachten in de buurt van de ingang van de Issawiya-wijk en later in de wijk French Hill.

Nadat zij in Issawiya waren aangevallen, probeerden de drie Israëli’s te vluchten. Een aantal aanvallers achtervolgden hen in de richting van de French Hill buurt, gooiden stenen naar het voertuig en bespoten hen met pepperspray.

Een van de relschoppers slaagde erin het wapen te grijpen van een van de agenten die in het voertuig zat. De politieagenten, die meenden dat hun leven in gevaar was, schoten in de lucht om de aanvallers te verjagen, die op de vlucht sloegen.

Grote politie-eenheden werden ter plaatse geroepen en begonnen met zoekacties en operationele activiteiten om de relschoppers en het gestolen wapen te lokaliseren. Het wapen werd vervolgens “gevonden” en aan de politieman teruggegeven.

Een van de agenten raakte licht gewond door de pepperspray en de stenen, en het voertuig waarin de Israëli’s zaten, werd zwaar beschadigd.

De troepen van het district Jeruzalem arresteerden ’s nachts drie verdachten. De verdachten, een 17-jarige en twee twintigers, werden meegenomen voor verhoor in de centrale eenheid van het district Jeruzalem. Verwacht wordt dat de politie om een verlenging van hun detentie zal verzoeken en er worden nog meer arrestaties verwacht.

Hoofdcommandant van het district Jeruzalem Doron Turgeman kwam ter plaatse en hield een situatiebeoordeling, waarbij hij de troepen opdroeg de operationele en onderzoeksactiviteiten voort te zetten.

 

 

ENGLISH

Police arrested three suspects during the night – a 17-year-old and two men in their 20s.

By Aryeh Savir, TPS

Two policemen and a civilian who made a wrong turn into the Arab neighborhood of Issawiya in eastern Jerusalem on Wednesday night were viciously assaulted by ab Arab mob which attempted to lynch them.

The police stated that two officers who were not on duty and another citizen who was with them in a civilian vehicle were violently attacked by suspects in the area of ​​the entrance to the Issawiya neighborhood and later in the French Hill neighborhood.

After being attacked in Issawiya, the three Israelis attempted to the flee. A number of assailants chased them in the direction of the French Hill neighborhood, threw stones at the vehicle and sprayed them with pepper spray.

One of the rioters managed to snatch the weapon of one of the officers who was in the vehicle. The policemen, who felt their lives were in danger, fired in the air to drive away the attackers who fled the scene.

Large police forces were called to the scene and began searches and operational activities to locate the rioters and the stolen weapon. The weapon was subsequently “found” and returned to the police officer.

One of the officers was lightly injured by the pepper spray and the stones, and the vehicle in which the Israelis were traveling was badly damaged.

Jerusalem District forces arrested three suspects during the night. The suspects, one 17-year-old and two in their 20s, were taken for questioning in the central unit of the Jerusalem district. Police are expected to request an extension of their detention and further arrests are expected.

Jerusalem District Commander Superintendent Doron Turgeman arrived on the scene and held a situation assessment, during which he instructed the forces to continue the operational and investigative activities.