Nederlands + English

Israël biedt sinds eind december een vierde coronavaccinatie aan ouderen, zorgmedewerkers en mensen met zwakkere immuunsystemen aan. Eind vorige maand hadden zo’n 600.000 mensen in het land de extra boosterprik genomen.

Bron: Ninefornews.nl

Sindsdien gebeurt er iets opmerkelijks in het land: de ‘coronasterftecijfers’ breken alle records. Onder andere arts Aaron Kheriaty, die onlangs werd ontslagen door de Universiteit van Californië – Irvine omdat hij weigerde zich te laten vaccineren, vroeg hier aandacht voor.

Israël is één van de meest gevaccineerde en geboosterde landen ter wereld. Het aantal coronadoden breekt record na record. Het medisch establishment moet dit uitleggen en wel nu, want er sterven mensen, aldus Kheriaty.

Hij wees erop dat 95 procent van de Israëlische 50-plussers is gevaccineerd en dat 85 procent een booster heeft gehad. Veel mensen hebben zelfs een vierde prik gekregen. “Als dit geen mislukking is, weet ik het ook niet meer.”

Dr. Eli David merkte op dat het aantal coronadoden in viervoudig gevaccineerd Israël alle records van de afgelopen twee jaar heeft gebroken. “Wat is hier aan de hand?” vraagt hij zich hardop af.

Begin januari, vlak na de uitrol van de vierde prik, begon het aantal coronadoden in Israël te stijgen. Op 4 januari kwam het zevendaagse gemiddelde van het aantal coronadoden uit op vier, maar op 2 februari was het al 39, bijna 10 keer zo hoog.

Het aantal ernstig zieke coronapatiënten in Israëlische ziekenhuizen steeg zaterdag naar 1229, het hoogste aantal sinds het begin van de ‘pandemie’.

 

ENGLISH

Israel has been offering a fourth corona vaccination to the elderly, healthcare workers and people with weaker immune systems since late December. By the end of last month, some 600,000 people in the country had taken the extra booster shot.

Source: Ninefornews.nl

Since then, something remarkable has been happening in the country: the “corona mortality rates” are breaking all records. Among others, physician Aaron Kheriaty, who was recently fired by the University of California – Irvine for refusing to be vaccinated, called attention to this.

Israel is one of the most vaccinated and boostered countries in the world. The number of corona deaths is breaking record after record. The medical establishment needs to explain this and do so now, because people are dying, Kheriaty said.

He pointed out that 95 percent of Israel’s over-50s have been vaccinated and 85 percent have had a booster. Many have even received a fourth shot. “If this is not a failure, I don’t know what is.”

Dr. Eli David noted that the number of coronadic deaths in quadruple-vaccinated Israel has broken all records of the past two years. “What is going on here?” he wonders aloud.

In early January, just after the rollout of the fourth jab, the number of coronadic deaths in Israel began to rise. On January 4, the seven-day average of coronad deaths reached four, but by February 2 it was already 39, almost 10 times higher.

The number of critically ill corona patients in Israeli hospitals rose to 1229 on Saturday, the highest number since the start of the “pandemic.