Raketbeschieting te zien boven Damascus, Syrië 21 januari 2019.
Missile fire is seen over Damascus, Syria January 21, 2019.

(photo credit: SANA/HANDOUT VIA REUTERS)

Nederlands + English

Syrië beschuldigde Israël ervan vrijdag laat een raketaanval uitgevoerd te hebben op Damascus en de zuidelijke regio van het land, de eerste IDF-aanval op Syrië sinds een maand.

Door The Jerusalem Post – ANNA AHRONHEIM

In de omgeving van de hoofdstad werden explosies gehoord, meldden staatsmedia.

Het Syrische staatspersbureau SANA meldde geen slachtoffers en alleen materiële schade. Het rapport beweerde ook dat de luchtverdediging de meeste raketten die door Israël waren afgevuurd heeft neergehaald.

“De Israëlische vijand voerde een raketaanval uit vanuit de noordoostelijke richting van Tiberias, gericht op enkele posten in de omgeving van Damascus,” citeerde het persagentschap een militaire bron.

Lokale berichten zeiden dat het doelwit van de aanval de internationale luchthaven van Damascus was, die herhaaldelijk door Israël is getroffen als onderdeel van MABAM.

De strategie van MABAM is een tussenoorlogse campagne tegen de pogingen van Iran om zich in het land te verschansen en wapens te smokkelen naar Hezbollah in Libanon.


Beeld van Damascus International Airport

(credit: MINISTERIE VAN DE DEFENSIE SPOKESPERSONEEL)

De IAF heeft naar verluidt in heel Syrië doelen getroffen. De meest recente luchthavens, waaronder Aleppo International Airport en Damascus International Airport zijn volgens Syrische media het doelwit geweest van luchtaanvallen.

Israëlische luchtaanvallen in Syrië

In september werden beide luchthavens in minder dan twee weken tijd herhaaldelijk aangevallen door Israël, nadat Iraanse vliegtuigen volgens buitenlandse media waren geland. Aangenomen werd dat die vliegtuigen vracht vervoerden dat bestemd was voor de Libanese terreurgroep.

Sinds een aanval op Damascus International Airport op 17 september waarbij vijf Syrische soldaten werden gedood, zijn er geen berichten meer geweest over Israëlische aanvallen.

Hoewel het Israëlische leger zelden commentaar geeft op de aanvallen van de MABAM, hebben veiligheidsfunctionarissen benadrukt dat het zo lang als nodig zou doorgaan.

Iran heeft verschillende manieren gebruikt om zijn materieel naar Syrië te brengen – over land, door de lucht en over zee. Israël heeft op zijn beurt ook verschillende middelen gebruikt om die aanvoer mogelijkeheden te vernietigen.

Vorig jaar zei IDF stafchef Lt.-Gen. Aviv Kohavi dat de toename van de operaties – zowel openlijk als clandestien – had geleid tot een vertraging van de vestiging van Iran in Syrië, “maar we hebben nog een lange weg te gaan om onze doelen in deze regio te bereiken”.

 

ENGLISH

Syria accused Israel of carrying out a missile strike against Damascus and the country’s southern region late on Friday, the first IDF attack on Syria in a month.

By The Jerusalem Post – ANNA AHRONHEIM

Explosions were heard in the capital’s vicinity, state media reported.

Syria’s SANA state news agency reported no casualties and only material damage. The report also claimed that air defenses downed most of the missiles that had been fired by Israel.

“The Israeli enemy carried out a missile aggression from the northeastern direction of Tiberias, targeting some posts in the vicinity of Damascus,” the news agency quoted a military source as saying.

Local reports said the target of the attack was the Damascus International Airport, which has been struck by Israel repeatedly as part of MABAM.

The strategy of MABAM is a war-between-wars campaign against Iran’s attempt to entrench itself in the country and smuggle weapons to Hezbollah in Lebanon.


Image of Damascus International Airport

(credit: MINISTRY OF DEFENSE SPOKESPERSON’S OFFICE)

The IAF has reportedly struck targets across Syria. Most recently airports, including Aleppo International Airport and Damascus International Airport have been reported by Syrian media to have been targeted by air strikes.

Israeli airstrikes in Syria

In September, both airports were repeatedly attacked in under two weeks by Israel after Iranian planes, believed to be carrying cargo destined for the Lebanese terror group, were reported by foreign media to have landed there.

Since a strike on September 17 that targeted Damascus International Airport killed five Syrian soldiers, there had been no reports of Israeli attacks.

While the Israeli military rarely comments on the strikes of the MABAM, security officials have stressed that it would continue as long as necessary.

Iran has used various ways to bring its platforms into Syria – by land, air, and sea. Israel, in turn, has also used various means to destroy those platforms.

Last year IDF Chief of Staff Lt.-Gen. Aviv Kohavi said that the increase in operations – both overt and clandestine – had led to a slowdown of Iran’s entrenchment in Syria, “but we still have a long way to go to complete our goals in this arena.