Screenshot YouTube

Nederlands + English

David’s Sling maakte zijn debuut tijdens de laatste Shield and Arrow campagne tegen terroristen uit Gaza.

Door Israel Unwired – Micha Gefen

Tijdens het eerste operationele debuut onderschepte David’s Sling twee Islamitische Jihad-raketten die op centraal Israël werden afgevuurd.

David’s Sling is een multi-missie onderschepping systeem dat is ontworpen om ballistische raketten, gewone raketten, hoogvliegende vliegtuigen en UAV’s te onderscheppen.

Gezien het veelzijdige vermogen van Israëls vijanden zal David’s Sling de verdediging van de joodse staat helpen verbeteren.

Nu Iran bezig is zijn controle over Israëls buren te versterken, moet Israël voortdurend manieren vinden om zijn luchtverdedigingssystemen te verbeteren.

“Wat geweldig is aan David’s Sling en Iron Dome en de Arrow (Israëls raketafweersysteem voor de lange afstand) is dat ze weten hoe ze onderscheid moeten maken, vertelde Yehoshua Kalisky, een senior onderzoeker aan het National Defense Research Institute van de Universiteit van Tel Aviv en voormalig hoge ambtenaar van het Ministerie van Defensie aan “Globes.” Hij zei dat in tegenstelling tot Iron Dome, dat in de buurt van het doel ontploft, David’s Sling de raket direct raakt. “Het weet hoe het moet manoeuvreren met behulp van een radar die doelen lokaliseert en een elektro-optische sensor die het relevante doel raakt,” legde hij uit. “Het geweldige aan David’s Sling is zijn vermogen om te manoeuvreren. Het beweegt met een hypersonische snelheid, meer dan Mach 7, dus geen enkele raket van de Islamitische Jihad of Hamas heeft het vermogen om ermee af te rekenen.”

*************************************

***************************************

ENGLISH

David’s Sling made its debut during the latest Shield and Arrow campaign against Gaza based terrorists.

By Israel Unwired – Micha Gefen

During its first operational debut, David’s Sling intercepted two Islamic Jihad rockets fired at central Israel.

David’s Sling is a long range multi-mission interceptor designed to intercept ballistic missiles, rockets, high flying airplanes, and UAV’s.

Given the multi-level capabilities of Israel’s enemies David’s Sling will help bolster the Jewish State’s defenses.

With Iran busy strengthening its control over Israel’s neighbors, Israel needs to constantly find ways to improve its air defense systems.

“What is great about David’s Sling and Iron Dome and the Arrow (Israel’s long-range missile defense system) is that they know how to distinguish, Yehoshua Kalisky, a senior researcher at Tel Aviv University’s National Defense Research Institute and former senior Ministry of Defense official told “Globes.” He said that in contrast to Iron Dome, which explodes near the target, David’s Sling hits the missile directly. “It knows how to maneuver using a radar that locates targets and an electro-optical sensor that hits the relevant target,” he explained. “The great thing about David’s Sling is its ability to maneuver. It moves at a hypersonic speed, over Mach 7, so no missile from Islamic Jihad or Hamas has the ability to deal with it.”