Israëli’s die protesteren tegen de controversiële wet op de hervorming van
het gerechtelijk apparaat krijgen op 9 maart 2023 te maken met de bereden politie in Tel Aviv.
Israelis protesting against the government’s controversial judicial reform bill face mounted police in Tel Aviv.
March 9, 2023 | Photo: AFP/Jack Guez

Nederlands + English

Ouders en kinderen demonstreerden in het hele land voordat de kinderen op school afgezet werden en sommige demonstranten barricadeerden de kantoren van een conservatieve denktank die hielp de gerechtelijke veranderingen te leiden.

Door  IsraelHayom

Israëlische demonstranten intensiveerden donderdag hun verzet tegen een omstreden regeringsvoorstel om de rechterlijke macht te herzien. Zij deden een poging om de route van premier Benjamin Netanyahu naar de luchthaven te blokkeren. Dit ging vooraf aan een officiële reis naar Italië, terwijl de Amerikaanse minister van Defensie op bezoek was.

Demonstranten, die al meer dan twee maanden protesteren tegen deze hervormingen, lanceerden donderdag een “dag van verzet tegen de dictatuur”. Demonstranten die met Israëlische vlaggen zwaaiden, streken neer op de belangrijkste internationale luchthaven van het land, Ben-Gurion International Airport, en blokkeerden met hun auto’s de slagader die naar het vertrekgebied leidde. De verstoring zorgde voor veel verkeer en zou Netanyahu naar verluidt ertoe hebben aangezet alternatieve reisplannen te maken. Naar verwachting zou hij per helikopter naar het vliegveld komen.

Filmpje: Reuters

Elders blokkeerden demonstranten de belangrijkste kruispunten in de kustmetropool Tel Aviv en andere steden. Een kleine vloot van paddleboards en kajaks probeerde een scheepvaartroute voor de noordelijke stad Haifa af te sluiten. Sommige demonstranten barricadeerden de kantoren in Jeruzalem van een conservatieve denktank die de gerechtelijke veranderingen hielp leiden.

Het tumult over de hervorming van het rechtstelsel van Netanyahu heeft Israël in een van zijn ergste binnenlandse crises gestort. Afgezien van de protesten, waarbij tienduizenden Israëli’s de straat op zijn getrokken en onlangs gewelddadig zijn geworden , is er vanuit de hele samenleving oppositie ontstaan, waarbij bedrijfsleiders en juridische functionarissen zich uitspraken tegen wat zij zeggen dat de verwoestende effecten van het plan zullen zijn. De breuk heeft het Israëlische leger niet gespaard, dat  ongekende tegenstand ondervindt vanuit zijn eigen gelederen.

Netanyahu, die eind december aantrad na een langdurige politieke impasse, en zijn bondgenoten zeggen dat de maatregelen bedoeld zijn om een ​​rechtbank in toom te houden die haar gezag heeft overschreden. Critici zeggen dat de hervormingen het delicate systeem van controlemechanismen zal verstoren en Israël zal doen afglijden naar een autoritair regime.

Critici zeggen ook dat Netanyahu, die terechtstaat wegens corruptie,  wordt gedreven door persoonlijke grieven  en dat hij door deze hervormingen een ontsnappingsroute voor de aanklacht zou kunnen vinden. Netanyahu ontkent wangedrag en zegt dat de wetswijzigingen niets te maken hebben met zijn proces.

In het hele land waren demonstraties gaande toen Netanyahu en zijn bondgenoten beloofden door te gaan met een reeks wetsvoorstellen die het Hooggerechtshof zouden beroven van het vermogen om wetgeving te herzien en coalitiepolitici controle te geven over gerechtelijke benoemingen. Een poging van de president van Israël in zijn ceremoniële functie om de crisis te bezweren door middel van een alternatieve juridische hervorming is tot nu toe niet gelukt.

“Israël staat op het punt een autocratisch land te worden. De huidige regering probeert onze democratie te vernietigen, en eigenlijk het land te vernietigen”, zei Savion Or, een demonstrant in Tel Aviv.

Het hoofddoel van de demonstranten donderdag was om Netanyahu’s reis naar het vliegveld voorafgaand aan een staatsbezoek aan Rome te bemoeilijken. De politie deelde verkeersboetes uit terwijl demonstranten borden vasthielden met de tekst “dictator: kom niet terug!” en zeiden dat ze de straten met geweld zouden ontruimen als ze niet zouden weggaan.

De Israëlische openbare omroep meldde dat Netanyahu per helikopter naar het vliegveld zou vliegen en zo de demonstranten zou omzeilen. Het kantoor van Netanyahu weigerde commentaar te geven. Demonstranten die met de blauw-witte Israëlische vlag zwaaiden, verzamelden zich bij een helikopterplatform in Jeruzalem, waar een Blackhawk-helikopter van de luchtmacht stationair draaide en naar verluidt op weg was om Netanyahu naar het vliegveld te brengen.

De politie, onder toezicht van minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben-Gvir, heeft beloofd de ongeregeldheden te voorkomen en zei dat ze al arrestaties hadden verricht terwijl de protesten aan de gang waren. Politie te paard was gestationeerd in het centrum van Tel Aviv, waar demonstranten marcheerden en een waterkanonwagen vlakbij geparkeerd stond. Op rode reclameborden langs de hoofdweg van de stad stond “verzet tegen de dictatuur is verplicht”.

De protesten zijn grotendeels vreedzaam verlopen, maar vorige week trad de politie hard op, gooide met verdovingsgranaten en vocht met demonstranten in Tel Aviv, het zakencentrum en het liberale hart van het land. Die protesten eindigden toen  Netanyahu’s vrouw Sara werd gehaald uit een chique kapsalon in Tel Aviv  waar demonstranten zich hadden verzameld nadat ze lucht van haar aanwezigheid hadden gekregen.

Critici zeggen dat Ben-Gvir, een belangrijke bondgenoot in Netanyahu’s coalitieregering die de demonstranten “anarchisten” heeft genoemd, probeert de politie te politiseren.

Tijdens het verkennen van de luchthaven zei Ben-Gvir tegen verslaggevers: “We steunen de vrijheid van meningsuiting, maar geen anarchie”!

Ook het bezoek van de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin donderdag had te lijden onder de protesten. Een Israëlische functionaris zei dat de vergaderingen van Austin vanwege de verwachte verstoringen waren verplaatst naar een fabriek in de buurt van de luchthaven. De protestbeweging is gecentreerd in het centrum van Tel Aviv, vlakbij het ministerie van Defensie. De Israëlische functionaris sprak op voorwaarde van anonimiteit omdat ze niet bevoegd waren om de zaak met de media te bespreken.

Op donderdagochtend barricadeerden militaire reservisten de kantoren in Jeruzalem van het Kohelet Policy Forum. Dat is een conservatieve denktank die heeft geholpen bij het opstellen van de hervormingen. Ze hadden prikkeldraad en zandzakken neergelegd en hingen buiten een spandoek op met de tekst “Kohelet scheurt Israël uit elkaar”.

Enkele tientallen mensen, onder wie twee voormalige marine chefs, waren verzameld in de wateren bij Haifa op kajaks, zeilboten en stand-up paddleboards in een poging de scheepvaartroute naar die stad te blokkeren.

 

**********************************

 


**********************************

ENGLISH

Parents and children demonstrated across the country ahead of school drop off and some protesters barricaded the offices of a conservative think tank helping to spearhead the judicial changes.

By Israel Hayom

Israeli protesters on Thursday were intensifying their opposition to a contentious government proposal to overhaul the judiciary, with a bid to block Prime Minister Benjamin Netanyahu’s route to the airport ahead of an official trip to Italy and as the US defense secretary was visiting.

Demonstrators, who have been out protesting for more than two months against the overhaul, launched a “day of resistance to dictatorship” on Thursday. Protesters waving Israeli flags descended on the country’s main international airport, Ben-Gurion International Airport, blocking the artery leading to the departures area with their cars. The disruption snarled traffic and reportedly prompted Netanyahu to make alternate travel plans. He was expected to reach the airport by helicopter.

Elsewhere, protesters blocked main intersections in the seaside metropolis of Tel Aviv and other cities. A small flotilla of paddleboards and kayaks tried to close off a main maritime shipping lane off the northern city of Haifa. Some protesters barricaded the Jerusalem offices of a conservative think tank helping to spearhead the judicial changes.

The uproar over Netanyahu’s legal overhaul has plunged Israel into one of its worst domestic crises. Beyond the protests, which have drawn tens of thousands of Israelis to the streets and recently became violent, opposition has surged from across society, with business leaders and legal officials speaking out against what they say will be the ruinous effects of the plan. The rift has not spared Israel’s military, which is seeing unprecedented opposition from within its own ranks.

Netanyahu, who took office in late December after a protracted political stalemate, and his allies say the measures aim to rein in a court that has overstepped its authority. Critics say the overhaul will upset the delicate system of checks and balances and slide Israel toward authoritarianism.

Critics also say Netanyahu, who is on trial for corruption, is driven by personal grievances and that he could find an escape route from the charges through the overhaul. Netanyahu denies wrongdoing, and says the legal changes have nothing to do with his trial.

Demonstrations were underway across the country as Netanyahu and his allies have pledged to press ahead with a series of bills that would strip the Supreme Court of its ability to review legislation and give coalition politicians control over judicial appointments. An attempt by Israel’s ceremonial president to defuse the crisis through an alternative legal reform has so far been unsuccessful.

“Israel is on the verge of becoming an autocratic country. The current government is trying to destroy our democracy, and actually destroy the country,” said Savion Or, a protester in Tel Aviv.

The protesters’ main objective Thursday was to complicate Netanyahu’s journey to the airport ahead of a state visit to Rome. Police, handing out traffic tickets as protesters held signs reading, “dictator: don’t come back!” said they would clear the demonstrators by force if they did not move.

Israel’s public broadcaster reported Netanyahu would fly by helicopter to the airport, circumventing the protesters. Netanyahu’s office declined to comment. Protesters waving the blue-and-white Israeli flag gathered at a Jerusalem helipad, where an air force Blackhawk helicopter idled and was reportedly set to take Netanyahu to the airport.

The police, overseen by National Security Minister Itamar Ben-Gvir, have pledged to prevent the disturbances and said they had already made arrests as the protests were underway. Police on horseback were stationed in central Tel Aviv where protesters were marching and a water canon truck was parked nearby. Red billboards festooning the city’s main highway read “resistance to dictatorship is mandatory.”

The protests have been largely peaceful, but last week police cracked down, lobbing stun grenades and scuffling with demonstrators in Tel Aviv, the country’s business center and its liberal heartland. Those protests ended with Netanyahu’s wife Sara being extracted from a ritzy Tel Aviv hair salon where demonstrators had gathered after catching wind of her presence.

Critics say Ben-Gvir, a key ally in Netanyahu’s coalition government who has dubbed the protesters “anarchists”, is trying to politicize the police.

“We support freedom of expression but not anarchy,” Ben-Gvir told reporters while touring the airport.

The visit Thursday by US Defense Secretary Lloyd Austin was also being affected by the protests. An Israeli official said that Austin’s meetings had been moved to a factory near the airport due to the expected disruptions. The protest movement has been centered in central Tel Aviv, near the Defense Ministry. The Israeli official spoke on condition of anonymity because they were not authorized to discuss the matter with the media.

On Thursday morning, military reservist protesters barricaded the Jerusalem offices of the Kohelet Policy Forum, a conservative think tank that has helped craft the overhaul, with barbed wire and sandbags, and hung a banner outside reading “Kohelet is tearing Israel apart.”

Several dozen people, including two former Navy chiefs, were gathered in the waters off Haifa on kayaks, sailboats, and stand up paddleboards in a bid to block that city’s shipping lane.